Cardano kurssi – onko nousua luvassa?

Cardano (1)

Cardano kurssi elää jatkuvasti, ja vaikka se on viime aikoina ollut hieman laskusuunnassa, projektilla on paljon potentiaalia. Kyseessä on kuitenkin monipuolinen hajautettu kryptoalusta, jonka avulla sovelluskehittäjät voivat rakentaa erilaisia lohkoketjuihin ja älysopimuksiin perustuvia sovelluksia. 

Alustalla on käytössä myös ADA-token, jolla voi kattaa sovellusten sisäisten ostojen siirtokuluja, ja se toimii samalla myös hallintotokenina niille, jotka steikkaavat sitä alustalla. Se on myös ostettavissa suurimmista kryptopörsseistä, mikäli haluat tehdä sijoituksia siihen.

Tässä artikkelissa käymme läpi Cardanon kurssia ja kaikkea sitä, mitä siihen sisältyy. Lukemalla artikkelin saat varsin hyvän kuvan tästä kryptoprojektista, mikä taas auttaa pohtimaan sitä, minkälaiseen suuntaan sen kurssi olisi kehittymässä lähiaikoina.

Cardano (1)
Cardano (ADA) ennuste – Cardano tulevaisuus
Vuonna 2024 Cardano-hintaennusteet heijastavat markkinoiden muuttuvaa dynamiikkaa, jossa Cardano on osoittanut merkittävää kestävyyttä ja innovaatiokykyä. Erityisesti vuoden 2023…

Cardanon taustaa ja tavoitteita

Cardano-Background

Cardanon taustat liittyvät vahvasti Ethereumiin, sillä sen alkuperäinen perustaja Charles Hoskinson toimi alun perin sen parissa. Hänellä tuli kuitenkin erimielisyyksiä Ethereumin tulevaisuuteen liittyen, mistä syystä johtuen hän alkoi kehittämään omaa kryptoalustaa. Tämän historiallisen tosiasian takia Cardano nähdään usein Ethereumin suorana kilpailijana.

Hoskinsonille tuli riitaa Vladimir Buterin kanssa siitä, minkälainen Ethereumin pitäisi olla. Hän halusi tehdä siitä kaupallisen yrityksen, kun taas Buter halusi näki Ethereumin voittoa tavoittelemattomana yrityksenä. Koska tästä asiasta ei päästä yksimielisyyteen, Hoskinson lähti projektista omille teilleen.

Hoskinson alkoi yhdessä Jeremy Woodin kanssa kehittämään uudenlaista älysopimuksiin perustuvaa kryptoalustaa vuodesta 2014 lähtien. Sen ensimmäinen versio saatiin nähtäville vuonna 2017, josta lähtien se on pyrkinyt kasvattamaan markkina-arvoaan kryptojen parissa.

Cardanon kohdalla on tärkeää ymmärtää se, ettei kyseessä ole puhtaasti kryptovaluutta. Sen sijaan se pyrkii olemaan ohjelmistoympäristö, joka antaa tarvittavat työkalut erilaisten lohkoketjuteknologiaan ja älysopimuksiin perustuvien sovellusten kanssa. Toki alustalla on myös oma token nimeltä ADA, mutta projektissa ei ole kysymys ainoastaan siitä.

Tämän takia on tärkeää ymmärtää Ouroboros-protokollan pääperiaatteet, sillä se on hyvin keskeinen osa koko Cardanon toimintaa. Se on pohjimmiltaan proof-of-stake-protokolla, joka ei vaadi louhintaa. Tämä onkin erinomainen ominaisuus, kun vertaa tilannetta esimerkiksi Bitcoiniin, jonka yksi suuri ongelma on nimenomaan louhinnan vaatima valtava energiamäärä.

Cardanon projektin keskeisimmät tavoitteet ja visio pähkinänkuoressa:

  • Cardano ei ole vain kryptovaluutta, vaan pikemminkin ohjelmistoalusta, jonka avulla voidaan kehittää älysopimuksiin perustuvia dApps-sovelluksia
  • Alustalla on myös oma kryptovaluuttansa ADA, jota voidaan käyttää eri käyttötarkoituksiin
  • Lohkoketjun toiminta perustuu Ouroboros-protokollaan, joka on PoS-algoritmi. Se on pohjimmiltaan hyvin skaalautuva, energiatehokas sekä läpinäkyvä
  • Keskeisimmät kilpailijat markkinoilla ovat Ethereum, Tron ja PolkaDot

Cardano kurssi – teknologia ja ominaisuudet

Minkälaiseen teknologiaan Cardano sitten perustuu? Edellisessä kappaleessa sivusimme jo jotain keskeisiä ominaisuuksia ja sitä, minkälaiseen teknologiaan alusta lopulta pohjautuu. Varsinkin Ouroboros-protokollan rooli on alustan toiminnassa keskeinen, joten sen toimintaa on hyvä ymmärtää.

Ouroboros-protokolla antaa paljon kilpailuetua esimerkiksi moniin pelkästään kryptovaluuttoihin keskittyneitä projekteja kohtaan. Sen pohjalle rakentuvassa verkossa transaktiot varmistetaan eri palvelinten eli nodejen toimesta. Niiden palkkiot on taas sidottu siihen, kuinka paljon solmukohdat omistavat alustan omaa ADA-tokenia. Mitä enemmän ne steikkaavat sitä, sitä suurempia palkkioita on luvassa.

Jokainen palvelin huolehtii transaktioiden prosessoimisesta yhdessä lohkossa. Kun työ on tehty, se palkitaan välittömästi. Kehittäjät ovat pyrkineet luomaan kilpailuasetelman eri palvelimien kesken siten, että ADA-tokenin säilyttämisen ja transaktioiden prosessoimisen myötä palkkiot suurenevat.

Koska kyseessä on ohjelmointiympäristö, se mahdollistaa kaikenlaisten sovellusten kehittämisen lohkoketjuteknologian ja älykkäiden sopimusten pohjalta. Tämä tekee alustasta erittäin monipuolisen, sillä sitä voidaan käyttää hyväksi kaikenlaisissa yhteyksissä. Yritys tekeekin yhteistyötä esimerkiksi oppilaitosten ja teollisuuden parissa.

Teknisesti katsottuna Cardano jakaantuu kahteen eri tasoon, joista puhutaan Cardano Settlement Layerinä sekä Cardano Computation Layerinä. Näillä molemmilla on oma keskeinen funktion alustan toiminnassa. Settlement Layerin tehtävänä on varmistaa transaktioiden oikeellisuus, kun taas Computation Layer vastaa sovellusten ja älysopimusten toiminnasta.

Cardano kurssi ja sen kehitystä on tässä mielessä mielenkiintoista seurata. Se nimittäin pystyy kilpailemaan monien kryptovaluuttojen kanssa jo sillä, että sen ei tarvitse kuluttaa läheskään niin paljon sähköä kuin monien muiden. Esimerkiksi Bitcoinin louhintaan kuluva sähkö vuodessa vastaa samaa kuin monien eurooppalaisten valtioiden käyttämä energiamäärä.

Pitkässä juoksussa suuri energiankulutus saattaa koitua ongelmaksi. Voi hyvinkin olla, että esimerkiksi valtiot alkavat verottamaan sähkönkulutusta, jolloin energian hinta alkaa kasvaa. Tämä luo tietysti vaikeuksia louhinnan suhteen. Toinen ongelma on tietysti se, minkälainen tilanne maailmassa on ylipäätään. Varsinkin Ukrainan sodan kaltaisten kriisien aikaan louhinnasta voi tulla helposti kannattamatonta, koska energiasta tulee niin kallista.

Minkälainen kehitystiimi Cardanon taustalla on?

Kuten aiemmin tässä artikkelissa jo mainittiin, Cardanon alkuperäiset kehittäjät ovat Charles Hoskinson sekä Jeremy Wood. He perustivat Input Output Hong Kong nimisen yrityksen, joka on vastannut Cardanon keskeisten ominaisuuksien kehityksestä. Projektin kasvaessa siihen on tullut mukaan myös muita organisaatioita, kuten EMURGO sekä The Carduno Foundation.

Näillä kaikilla organisaatioilla on oma tehtävänsä alustan edelleen kehittämisessä. Päävastuun on ottanut IOHK, kun taas EMURGO on keskittynyt kehittämään lohkoketjun toimintaa. Samalla se tarjoaa konsultointia ja apua erilaisille ulkopuolisille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita rakentamaan Cardanon pohjalta omia sovelluksiaan.

The Carduno Foundation tekee taas yhteistyötä erityisesti eri maiden viranomaisten kanssa. Sen vastuulla on luoda siitä sellainen alusta ja ekosysteemi, joka olisi yhteensopiva mahdollisimman monen eri maan lainsäädännön kanssa. 

Nykyään valtiot eroavat vielä paljon sen suhteen, miten ne suhtautuvat kryptovaluuttoihin. Lähtökohtaisesti länsimaat suhtauvat erilaisiin kryptoprojekteihin avoimemmin kuin monet muut, mikä taas johtuu niiden yhteiskunnan vapaammasta rakenteesta. Cardanon tavoitteena on integroitua erilaisiin yhteiskuntiin siten, että se on lainsäädännön kannalta ongelmatonta.

Cardano kurssi – tokenomia esittelyssä

Cardanon ADA-token on pohjimmiltaan deflatorinen token, joten sille on määritelty enimmäismäärä, joka tässä tapauksessa on 45 miljoonaa. Tällä hetkellä markkinoilla on kierrossa vajaa 35 miljoonaa tokenia, joten aivan kaikkia kolikoita ei tietenkään ole laitettu kiertoon.

Alun perin koko projekti tuli markkinoille oman ICO:nsa kautta, jossa sitä myytiin yli 25 miljoonaa kappaletta sijoittajille. Cardanoon liittyvien organisaatioiden kesken jaettiin hieman yli 5 miljoonaa tokenia, joka vastaa 11,5 prosentin osuutta kaikista olemassa olevista tokeneista. Tämän jälkeen se listattiin erilaisiin kryptopörsseihin, jossa on ollut suuren yleisön tavoitettavissa.

ADA-tokenin kaikkien aikojen huippu on ollut 3,10 dollarissa, joka tapahtui vuonna 2021. Tuolloin Cardano kurssi oli korkeimmillaan, mutta romahti vuoden 2022 kryptotalven aikana. Samainen vuosi oli vaikea kryptomarkkinoilla, sillä esimerkiksi Bitcoinin arvostakin suli noin 70 prosenttia vuoden aikana.

Vuoden 2023 alkupuolella Cardano kurssi liikkui noin 0,40 dollarin tietämillä, joten kasvuvaraa on paljon. Sijoittajien näkökulmasta vuosi on alkanut hyvin ja esimerkiksi Bitcoin on saanut paljon arvoaan takaisin. Kyseinen vuosi tuleekin olemaan erittäin mielenkiintoinen sen suhteen, mitä kaikkea kryptomarkkinoilla tulee vielä tapahtumaan.

Tulevaisuuden kannalta tällä kryptoprojektilla on vielä paljon annettavaa, sillä siitä puhutaan kolmannen sukupolven lohkoketjuna. Toisin sanoen sillä on paljon sellaisia ominaisuuksia, jotka hyödyntävät sitä vielä pitkässä juoksussa.

Cardano kurssi kehitys riippuu paljon siitä, minkälaisia käyttötapauksia sillä on

Cardano kurssi on tietysti kytköksissä siihen, mitä kaikkea käytännöllistä koko alustalla voi tehdä. Tässä mielessä alusta onkin hyvässä asemassa, sillä se voi tarjota reaalimaailmalle paljon erilaisia sovelluksia. Niiden avulla voidaan ratkaista monenlaisia käyttötapauksia esimerkiksi koulutuksessa tai vaikkapa teknologia-alalla.

Koska Cardano on enemmänkin ohjelmointiympäristö, sitä ei voi pitää ainoastaan kryptovaluuttana. Kun ottaa vielä huomioon sen monipuolisuuden ja ympäristöystävällisyyden, tulevaisuuden kannalta projektissa on paljon potentiaalia.

Erilaisia käyttötapauksia voidaan keksiä lukematon määrä. Cardano tarjoaa sovelluskehittäjille ohjelmointiympäristön, jonka kautta voidaan kehittää erilaisia sovelluksia. Sillä on käytössä eri instituutioita, jotka voivat auttaa uusia kehittäjiä liittymään alustalle. 

Mikäli lohkoketjut, älysopimukset ja dAppsit alkavat yleistymään tulevaisuudessa, Cardanolla on paljon kasvumahdollisuuksia.

Toki täytyy muistaa, että myös kilpailu on kovaa. Sen suurimmat kilpailijat ovat esimerkiksi Ethereum, Tron ja Polkadot. Tässäkin kohtaa Cardanolla on hyvät mahdollisuudet pärjätä, koska se pyrkii luomaan sellaisen lohkoketjun, joka voi keskustella muiden lohkoketjujen ja teknologioiden kautta. 

Yrityksen perustajat nimittäin uskovat, ettei kryptomarkkinoilla tulla näkemään vain yhtä voittajaa. Tämän takia eri alustojen ja lohkoketjujen integrointi on tärkeää heidän mielestään. Tulevaisuus näyttää, onko tämä toimiva strategia pitkässä juoksussa.

Vaikka Cardano kurssi on viime aikoina ollut laskusuuntainen, siitä ei kannata pelästyä liikaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että vuosi 2021 oli sille erittäin vahva, jonka pysäytti sitten kryptotalvena muistettu seuraava vuosi. Tämän jälkeen usko kryptomarkkinoita kohtaan on alkanut kuitenkin vahvistumaan uudelleen, mikä pitkälti johtuu siitä, että pankkisektori kohtasi suuria ongelmia vuoden 2023 alussa.

Miten Cardanoa säädellään?

Koska kyseessä on viime kädessä hajautettu kryptoalusta, Cardanoa ei säädellä juurikaan. Toki on hyvä muistaa, että sen taustalla toimii The Cardano Foundation, jonka päällimmäisenä tehtävänä on pyrkiä löytämään yhteinen sävel eri maiden viranomaisten kanssa. Tässä mielessä alustan tulevaisuus näyttää hyvältä, sillä sen parissa tehdään paljon töitä sen eteen, että sitä voitaisiin käyttää eri maissa laajemminkin.

Koska kryptovaluutat ylipäätään ovat vähäisen sääntelyn piirissä, niihin liittyy useita riskejä. Kuten kaikki varmasti jo tietävätkin, kryptomarkkinat ovat volatiliteetiltään erittäin korkeita. Siellä voi nähdä jatkuvasti suuria kurssien vaihteluja, jotka on vahvasti osa koko markkinoiden toimintaa.

Tietyssä mielessä korkea volatiliteetti on kuin kaksiteräinen miekka: toisaalta se tarjoaa mahdollisuudet jättimäisiin tuottoihin, mutta aina myös se vaara, että sijoittaja menettää rahansa markkinoilla.


Sääntelyn vähäisyys taas näkyy siinä, että toisinaan alalla on puhtaita petoksia esimerkiksi pyramidihuijausten muodossa. Monet kryptoja kritisoivat näkevätkin ne ainoastaan huijauksena, eikä varteenotettavina sijoituskohteina. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki uusi herättää aina paljon tunteita ja kritiikkiä, joten niitä ei välttämättä kannata ottaa liian tosissaan. Toki keskustelua kannattaa seurata, koska sitä kautta voi löytää laadukkaita argumentteja sekä puolesta että vastaan.

Kryptomarkkinoiden luonteesta johtuen on hyvä pitää mielessä se, että niihin kannattaa sijoittaa vain sellaisia rahoja, jotka on myös valmis menettämään. Vastuullisuus on todella tärkeä asia silloin, kun puhutaan kryptoihin sijoittamisesta.

Cardano on rakentanut ympärilleen yhteisön – löydä vinkkejä eri lähteistä

Koska Cardano kuuluu yhteen suurimmista kryptovaluutoista, on hyvin luonnollista, että sen ympärille on kerääntynyt myös oma yhteisö. Se on erityisen aktiivinen erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, joista tärkeimmät lienevät Twitter ja Reddit. Myös Facebookissa on paljon erilaisia ryhmiä, joissa keskustellaan Cardanosta ja kryptoista ylipäätään.

Sijoittajien kannalta hyvää kryptoissa on nykyään se, että niistä puhutaan enemmän kuin koskaan. Näin ollen luotettavan tiedon saaminen on helppoa ja sitä on paljon tarjolla. On kuitenkin tärkeää pitää kiinni siitä, ettei usko aivan kaikkea mitä internetissä kerrotaan. Koska kryptojen ympärillä liikkuu paljon rahaa, ne herättävät monenlaisten hiippailijoiden mielenkiinnon.

Jos olet aloitteleva sijoittaja ja etsit mielenkiintoisia kryptoprojekteja, joihin laittaa rahaa, kannattaa ehdottomasti aluksi lukea paljon aiheeseen liittyviä artikkeleita. Niitä voit löytää esimerkiksi tältä nettisivustolta. Mikäli olet kiinnostunut tai sinulla on kokemusta jostakin tietystä aiheesta, tutkiminen kannattaa aloittaa siitä.

Sosiaalisen median lisäksi netissä on paljon erilaisia sivustoja, jotka ovat keskittyneet käsittelemään kryptovaluuttoja. Niitä kannattaa tutkia rauhassa, minkä lisäksi on hyvä lukea aiheesta myös englanninkielisistä julkaisuista. Monilla niillä on jo pitkät perinteet kryptoaiheisten uutisten julkaisemisessa. Tarjolla on paljon asiantuntevaa tietoa kryptoihin liittyen.

Cardano kurssi – katso yhteenveto

Cardano kurssi on elänyt tähän mennessä parhaat päivänsä vuonna 2021, jolloin sen arvo nousi selvästi yli kolmen dollarin. Tästä eteenpäin se on kohdannut monia vaikeuksia, jotka johtuivat pääosin vuoden 2022 tapahtumista, kuten FTX:n konkurssista. Noiden tapahtumien seurauksena ihmiset menettivät luottamusta kryptoihin, mikä näkyi myös Cardanon kurssissa.

Sinänsä nämä tapahtumat tapahtuivat Cardanon kannalta erittäin huonoon aikaan. Se oli juuri päässyt hyvään vauhtiin ja lähitulevaisuus näytti erinomaiselta, kunnes kryptotalvi pääsi yllättämään. Sijoittajien mielestä tämä on kuitenkin mielenkiintoinen ajankohta, koska Cardano on osoittanut potentiaalinsa ja sitä saa tällä hetkellä melko edulliseen hintaan.

Jos uskot tulevaisuuden sovellusten perustuvan lohkoketjuteknologiaan, älykkäisiin sopimuksiin sekä hajautettuihin alustoihin, Cardano voi olla erinomainen kohde tehdä sijoituksia. Se on kuitenkin tällä hetkellä markkina-arvoltaan 10 suurimman krypton joukossa. Mikäli kryptomarkkinat toipuvat tehokkaasti vuoden 2022 tapahtumista, Cardanolla on kaikki mahdollisuudet positiiviseen kurssikehitykseen.

Usein kysytyt kysymykset

Miten Cardano kurssi on kehittynyt viime vuosina?

Cardano kurssi oli huipussaan vuonna 2021, jolloin sen arvo oli 3,60 dollaria. Seuraavana vuonna sen arvo kuitenkin tipahti ja on pysynyt vuoden 2023 alussa vajaassa 0,40 dollarissa.

Minkälainen kehittäjätiimi Cardanon taustalla on?

Cardanon alkuperäiset perustajat ovat Charles Hoskinson sekä Jeremy Wood, jotka molemmat olivat sitä aikaisemmin töissä Ethereumin parissa. He halusivat kuitenkin tehdä erilaisen alustan siitä kuin muut kehittäjät. Tämä johti lopulta siihen, että he perustivat oman kryptoprojektin.

Onko Cardano säännelty mitenkään?

Cardanoa ei säädellä samalla tavalla kuin esimerkiksi fiat-valuuttoja tai niihin liittyviä pankkeja. Sen sijaan sen taustalla toimii The Cardano Foundation, joka pyrkii tekemään yhteistyötä eri maiden viranomaisten kanssa siitä, että Cardano olisi yhteensopiva niiden lainsäädännön kanssa.

Minkälainen kryptoprojekti Cardano on?

Cardano ei ole ainoastaan kryptovaluutta, vaan se on paljon muutakin. Itse asiassa se on enemmänkin ohjelmointiympäristö, joka pyrkii tarjoamaan sovelluskehittäjille alustan, jonka puitteissa voidaan rakentaa lohkoketjuun ja älysopimuksiin perustuvia sovelluksia.

Minkälainen yhteisö Cardanon ympärille on syntynyt?

Cardano kurssi perustuu pitkälti siihen, kuinka suuri yhteisö sen ympärillä on. Kyseessä on yksi suurimmista kryptoprojekteista, joten tällä alustalla on seuraajia ympäri maailmaa. Mikäli haluat liittyä keskusteluun, voit aina löytää keskusteltavaa sosiaalisesta mediasta ja erilaisilta foorumeilta.

Miltä Cardano kurssi näyttää tulevaisuudessa?

Tarkkoja ennusteita on mahdoton antaa, mutta Cardanolla on kieltämättä paljon potentiaalia. Se on energiatehokas, helposti skaalautuva ja hajautettu kryptoalusta, joka mahdollistaa kaikenlaisten sovellusten kehittämisen lohkoketjun ja älysopimusten varaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *