Aave kurssi – miltä sen kehitys vaikuttaa?

Aave (1)

Aave kurssi kiinnostaa varmasti monia kryptoihin suuntautunutta sijoittajaa. Kyseessä on todella mielenkiintoinen DeFi-projekti, jonka alkuperäinen kehittäjä on suomalainen Stani Kulechov. Se kuuluu yhteen tämän hetken suurimmista ja keskeisimmistä DeFi-protokollista. Mikäli olet kiinnostunut tietämään enemmän Aaveesta ja sen tulevaisuuden näkymistä, lue tarkemmin tämä artikkeli.

Aave (1)
Aave hintaennuste – minkälainen DeFi-protokolla on kyseessä
Aave hintaennuste on tulevaisuuden kannalta positiivinen, vaikka on tärkeää huomata, että siihen sisältyy myös paljon riskejä. Suomalaisten kannalta…
[]

Aave kryptoprojektin taustaa ja visio

Aave kurssi on vaihdellut paljon, mikä on toisaalta myös hyvin tyypillistä kryptovaluutoille. Aave on hajautettu likviditeettiprotokolla, johon sen käyttäjät voivat osallistua joko tallettajina tai lainanottajina. Kyseessä on yksi markkinoiden suurin hajautetuista lainapalveluista. Tallettajat tarjoavat likviditeettiä ekosysteemiiin ansaitakseen passiivista tuloa, kun taas lainanottajat voivat lainata rahaa sen likviditeettipoolista.

Suomalainen Stani Kulechov on Aaveen ja sen alkuperäisen yrityksen eli ETHLendin perustaja. Hänen tavoitteenaan oli kehittää järjestelmä, joka korvaisi Ethereum-alustalla olevia puutteita lainapalveluihin liittyen. On hyvä tietää, että hän kehitti ideansa ennen kuin hajautettua rahoitusta eli DeFiä oli laajemmassa mittakaavassa olemassa.

Kulechov on laajalti tunnettu sarjayrittäjä, jota pidetään edelläkävijänä lohkoketjuteknologiassa. Hän on lukenut lakia yliopistossa, mutta taitaa myös teknologian salat, sillä hän harrastanut ohjelmointi jo pitkään.

Vielä projektin alkuvaiheessa vuonna 2017 Aave tunnettiin nimellä ETHLend. Nimen muuttaminen Aaveeksi johtui pitkälti siitä, että hänen pyrkimyksenä oli tarjota laaja valikoima erilaisia lainauspalveluita suhteessa siihen, mitä vaikkapa Ethereumilla oli tarjota käyttäjilleen. 

Alkuperäisen idean hän sai älysopimuksista, joihin koko Aaveen toiminta lopulta perustuu. Tarkoituksena oli luoda kryptoihin perustuva lainapalvelu, jossa ei olisi tarvetta pankeille. Samoin palvelu pyrkii ratkaisemaan niitä ongelmia, joita liittyy vertaislainaamiseen. Kun yksityinen ihminen lainaa rahaa toiselle, siihen liittyy lähes poikkeuksetta suuria riskejä.

Kulechovin mukaan Aaven kohderyhmänä ovat ne ihmiset, jotka ovat jo muutoinkin mukana kryptovaluuttayhteisössä. Näin ollen se ei ole välttämättä paras vaihtoehto aloitteleville kryptosijoittajille.

Alla olevasta listasta voit nähdä Aaveen vision pähkinänkuoressa:

  • Aave on hajautettu lainapalvelu, joka mahdollistaa kryptovaluuttojen lainaamisen ja lainanoton.
  • Lainaajat ansaitsevat korkoa tallettamalla digitaalista omaisuuttaan likviditeettipooleihin. Lainanottajat taas voivat käyttää kryptovaluuttojaan vakuutena niin sanotun flash-lainan ottamiseen käyttäen lainaajien tarjoamaa likviditeettiä.
  • Alusta tukee tällä hetkellä noin 20 eri kryptovaluuttaa ja tulevaisuudessa tarjonta tulee todennäköisesti laajenemaan.
  • Aave oli alun perin tunnettu perustettu ETHLend, kun se lanseerattiin marraskuussa 2017. Nimen vaihtaminen tapahtui Aaveeksi syyskuussa 2018.
  • Ne käyttäjät, jotka omistavat AAVE-tokeneita, saavat ekosysteemistä palveluita edullisempaan hintaan. 
  • AAVE-token on ennen kaikkea niin sanottu hallintotoken, joka antaa omistajilleen äänivaltaa äänestyksissä. Sillä on taas vaikutusta siihen, minkälaisen suunnan projekti ottaa tulevaisuudessa.
  • Alkuperäinen tavoite oli luoda kryptomaailmaan monipuolisempia lainapalveluita kuin mitä esimerkiksi Ethereumin osalta oltiin nähty.

Aave teknologia ja ainutlaatuiset ominaisuudet

Moni lukija varmasti miettii sitä, mikä on Aave-projektin ainutlaatuinen myyntiväittämä eli USP. Sen keskeisin myyntivaltti on tarjota monipuolinen alusta sitä varten, että kryptovaluuttojen omistajat voivat lainata toisilleen rahaa helposti ja kätevästi. Tavoitteena on poistaa keskitetty toimija kahden ihmisen väliltä, jolloin koko toiminta voi olla paljon läpinäkyvempää.

Aave on edelläkävijä tällä sektorilla ja oli merkittävässä roolissa, kun DeFi sai hyvää nostetta vuoden 2020 aikana.

Aave oli itse asiassa historian toinen DeFi-sovellus, joka onnistui ylittämään miljardin dollarin rajapyykin siihen lukituissa varoissa. Lisäksi vuoden 2021 aikana se onnistui kasvattamaan likviditeettiään jopa yli 17 miljardiin euroon, joten yritys kasvoi todella nopeasti vain vuoden aikana. 

Viime vuosina Aave on onnistunut pitämään paikkansa viiden suurimman DeFi-alustan joukossa. Tällä hetkellä sen tulevaisuus näyttääkin hyvältä monella tavalla. Muita keskeisiä DeFi-projekteja ovat Maker, Curve Finance, Compound, Uniswap ja Sushiswap.

Kryptomaailmasta on hankala löytää sellaista alustaa, jossa voisi tehdä lainaamiseen liittyvää vaihdantaa noin 20 kryptovaluutan avulla. Laaja kryptojen tuki mahdollistaa sen, että potentiaalisten asiakkaiden kohderyhmä on mahdollisimman suuri. 

Aaveen parhaiten tunnetuimpia ja käytetyimpiä tuotteita on niin sanotut flash-lainat. Niiden avulla käyttäjä voi lainata suuriakin summia, mikäli niin haluaa. Lainan erikoisuus on taas siinä, että se maksetaan saman transaktion aikana takaisin. Tällaiset käyttötapaukset liittyvät esimerkiksi siihen, että botit voivat tasata kursseja ja löytää tilanteita, joissa on arbitraasi.

Yksi mielenkiintoinen ominaisuus on se, että kryptoja lainaavilla käyttäjillä on mahdollista valita se, perustuuko lainan korko kiinteisiin vai muuttuviin korkoihin. Näin se mahdollistaa lainojen ottamisen siten kuin se parhaiten kullekin käyttäjälle sopii tietyssä ajankohdassa.

Kiinteät korot tarjoavat suojaa silloin, kun kryptomarkkinoiden kurssit vaihtelevat rajusti. Tämä on tietysti tuttua kaikille, sillä onhan kryptot erittäin korkean volatiliteetin sijoitusinstrumentteja. Käyttäjä voi valita lainalleen myös muuttuvat korot, joiden funktiona on tarjota suojaa lainanottajalle silloin, kun kryptot ovat karhumarkkinassa.

Tämän mekanismin tarkoituksena on luoda käyttäjille erilaisia mahdollisuuksia eri tilanteisiin, mikä taas tekee alustasta tasapainoisemman ja turvallisemman.

Aave toimii Ethereum-verkossa ja pyrkii monipuolistamaan sitä nimenomaan hajautettujen lainapalvelujen tarjoana. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, ettei sillä ole omaa lohkoketjua.

Aave kehitystiimi ja yhteistyökumppanit

Aave-projektin tärkein yksittäinen henkilö on sen alkuperäinen perustaja Stani Kulechov. Hän on Venäjällä syntynyt mutta sittemmin Suomeen muuttanut henkilö, joka kiinnostui kryptoista jo aivan niiden alkutaipaleella. Koodauksesta nuorena kiinnostunut Kulechov opiskeli lakia ja perusti ensimmäisen yrityksen jo varhain.

Tämän yrityksen nimi oli ETHLend, jonka nimeksi hän myöhemmin vaihtoi Aave. Varsinkin projektin alkuvaiheessa Kulechov näytteli pääosaa monella tapaa. Kun projekti otti tuulta alleen, tiimi luonnollisesti kasvoi. On kuitenkin tärkeää huomauttaa, että hän on edelleen yrityksen toimitusjohtaja ja kasvot, eikä taustatiimi juurikaan esiinny julkisuudessa.

Aave kurssi – tokenomia ja tarjonta

Minkälainen on sitten Aaveen tokenomiikka? Protokollan päätoken on AAVE, mutta sen nimi oli alkujaan LEND. Tämä johtuu siitä, että taustalla toimivan yrityksen nimi muutettiin Aaveeksi vuonna 2018. 

Sijoittajat pystyivät vaihtamaan LEND-kryptot AAVE:ksi vuonna 2022 siten, että yhden AAVEn sai 100 LEND-kryptolla. Samalla tokeneiden kokonaismäärä laski 1,3 miljardista 13 miljoonaan. Samaan aikaan kehittäjätiimi päätti lisätä ekosysteemiin 3 miljoonaa tokenia, jotka tallennettiin sen reserviin, joten niitä ei annettu myytäväksi sijoittajille.

Samalla tokenista tuli myös hallintatoken siinä mielessä, että käyttäjät pystyivät osallistumaan niin sanottuihin AIP eli AAVE Improvement Proposals -äänestyksiin. Sen avulla kaikki tokenin omistajat pystyvät vaikuttamaan omalta osaltaan siihen, miten ekosysteemiä voitaisiin kehittää paremmaksi.

Alustan kryptojen jakautuminen tehtiin siten, että 23 prosenttia jaettiin kehittäjätiimille, kun taas loput laitettiin sijoittajille. Tämän artikkelin kirjoittamisen hetkellä sen markkina-arvo oli hieman yli miljardin dollarin. Tokeneita oli kierrossa taas vähän yli 14 miljoonaa kappaletta.

Käyttötapaukset ja potentiaali

Aave tokenilla on kaksi keskeistä käyttötapausta, jotka liittyvät hallintoon ja steikkaamiseen. Jokaisella krypton omistajalla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia projektin tulevaisuutta varten. Toinen on tietysti se, että tallettamalla rahaa voi saada korkoja tai vastaavasti lainata rahaa likviditeettipoolista.

Aave-ekosysteemissä on kolme keskeistä toimijaa ja ominaisuutta: lainaaja, tallettajat sekä likviditeettipooli. Kun nämä kolme tekijää ja heidän roolinsa muistaa, ymmärtää jo paljon koko alustan toiminnasta.

Reaalimaailman käyttötapauksena voidaan miettiä sellaista tilannetta, jossa ihminen tarvitsee lainaa. Tätä varten Aaveella on likviditeettipooli, johon taas lainaajat voivat tallettaa rahaa. Tämän he tekevät taas tietenkin siitä syystä, että haluavat saada korkoja talletuksilleen.

Ekosysteemissä on olennaista ymmärtää se, että likvideettipooli on kaikkien käyttäjien yhtenäinen. Toki jokaisella tallettajalla on siitä tietyn kokoinen siivu riippuen siitä, kuinka paljon kryptoja hän sinne tallettanut. Koska rahat olisivat muutoin käytännössä tyhjänpanttina poolissa, niitä voidaan myös tietysti lainata eteenpäin.

Kun rahaa lainannut henkilö maksaa velkansa takaisin, kaikki korot jaetaan tallettajien kesken. Jokaisen tallettajan osuus koroista riippuu tietysti siitä, kuinka paljon hän on altaaseen laittanut kryptoja. Tämä on tietysti ymmärrettävää ja oikeudenmukaista.

Oikeassa maailmassa lainaa tarvitaan jatkuvasti, joten siinä mielessä tällaiselle järjestelmälle on varmasti tarvetta. Lainaamisen on hoitanut perinteisesti pankit, jotka ovat perineet lainaajalta korkoa oman liiketoiminnan ja osinkojen maksamiseen. Juuri tähän sektorille Stani Kulechov haluaa päästä osalliseksi. 

Aave – sääntely ja potentiaaliset riskit

Aaveelle on myönnetty EMI-lisenssi, joka tulee sanoista Electronic Money Institution. Se on Iso-Britanniassa toimiva elin, joka mahdollistaa digitaalisten valuuttojen myynnin ja erilaisten maksupalveluiden tarjoamisen markkinoilla. Lisenssi myönnettiin viranomaisten toimesta vuonna 2020 ja helpotti merkittävästi yrityksen toimintaa rahoitusmarkkinoilla.

Lisenssi mahdollista esimerkiksi sen, että Aavetta pystyy hankkimaan mahdollisesti myös fiat-rahalla. Kyseessä on merkittävä kehitysaskel ekosysteemin kannalta, sillä se helpottaa uusien käyttäjien integrointia alustalle. Samainen lisenssi löytyy esimerkiksi Coinbaselta.

Sääntelyn osalta Aave pyrkii siihen, että se on mahdollisimman läpinäkyvä projekti. Tämä näkyy esimerkiksi siten, että kyseessä on avoimeen lähdekoodiin perustuva alusta. Näin ollen voit tarkistaa, miten koko järjestelmä toimii, mikäli sinulla on riittävät tekniset kyvyt siihen.

Tärkeää on ymmärtää myös se, että kaikki tokenin omistajat pääsevät vaikuttamaan omalta osaltaan sen kehitykseen. Tämä tapahtuu erilaisten äänestysten avulla, joihin voi ottaa osaa, mikäli omistaa alustan omaa kryptoa.

Turvallisuuden kannalta on hyvä, että krypto kuuluu myös kolmansien osapuolten sääntelyn piiriin. Tästä huolimatta siihen sijoittamiseen liittyy luonnollisesti paljon riskejä. Tämä pitää paikkaansa tietysti kaikkien kryptojen kohdalla. Esimerkiksi vuonna 2021 Aave kurssi puolittui vain muutamassa päivässä, kun se tippui noin 600 dollarin kaikkien aikojen huipustaan 300 dollarin paikkeille.

Korkea volatiliteetti on aina hyvä pitää mielessä, kun tekee sijoituksia kryptoihin. Aave kurssi ei tee tästä poikkeuksetta, sillä sen arvo on vaihdellut paljon historian saatossa. Yleisesti ottaen asiantuntijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että paras strategia kryptoihin sijoittamisessa on se, että perustaa sijoittamisen pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Osa sijoittajista tekee paljon päivittäistä kauppaa, mikä voi parhaimmillaan olla varsin tuottavaa bisnestä. Varmempi tapa on kuitenkin hodlata kryptoja, mikäli haluaa suojata itseään suurilta arvon vaihteluilta. Siksi pää tulee pitää kylmänä silloin, kun kurssit kääntyvät laskuun.

Oman turvallisuuden nimissä on hyvä alkaa käyttämään henkilökohtaista kryptolompakkoa. Mikäli meinaat sijoittaa paljon rahaa kryptoihin ja Aaveeseen, silloin kannattaa hankkia kylmälompakko. Myös verkkolompakot ovat hyviä vaihtoehtoja ja tarjoavat paremman suojan kuin esimerkiksi kryptopörssit ja muut vastaavat alustat.

Aave yhteisö ja lähteet

Kryptovaluuttojen tärkeimmät lähteet löytyvät yleensä sosiaalisesta mediasta ja alaan liittyviltä nettisivuilta. Jos haluat osallistua keskusteluun tai muutoin lukea aiheesta lisää, kannattaa tutustua esimerkiksi Reddit-palvelusta löytyviin viestiketjuihin. Sieltä saa paljon arvokasta tietoa nimenomaan tavallisten sijoittajien ja käyttäjien näkökulmasta.

Aaveen ja muiden kryptovaluuttojen osalta erinomainen lähde on myös Twitter, josta voi löytää paljon ajankohtaista tietoa tästä kryptosta. Sen suosiosta kryptomaailmassa kertoo jo se, että Aaveen virallisella Twitter-tilillä on jo yli 500 000 seuraajaa. Mikäli sinua kiinnostaa seurata tämän kryptoprojektin ympärillä tapahtuvia asioita ja uutisointia, Twitter on erinomainen lähde sitä varten.

Myös Stani Kulechov on Twitterissä, johon hän postailee projektiin liittyviä asioita sekä kryptomaailmaan liittyviä ilmiöitä. Häntäkin kannattaa alkaa seuraamaan, mikäli tämä krypto alkaa kiinnostamaan. Kulechovilla on seuraajia yli 230 000, mikä kertoo omalta osaltaan Aaveen tunnettavuudesta maailmalla.

On kuitenkin tärkeää muistaa olla lähdekriittinen, kun lukee netistä Aaveeseen liittyvistä asioista. Kirjoittajien tietotaso saattaa vaihdella todella paljon, mikä luo omat ongelmansa niiden luotettavuuteen. Kuitenkin projektin omat viralliset julkaisukanavat ovat luotettavia, ja niitä kannattaa ehdottomasti seurata.

Verkosta voi löytää myös paljon erilaisia uutissivustoja ja asiantuntijoiden kirjoituksia, joista on tietysti aina hyvä lukea. Tässäkin kohtaa lähdekritiikki on erittäin tärkeää, koska monet lähteet saattavat perustua maksettuun sisältöön.

Aave kurssi – yhteenveto

Aave kurssi on vaihdellut paljon historian saatossa ja on vaikea nähdä, etteikö sitä tapahtuisi myös tulevaisuudessa. Kyseessä on kuitenkin vielä uudenlainen tapa ajatella siitä, miten ihmiset ja instituutiot voisivat lainata rahaa toisilleen ilman, että siihen tarvitaan keskitettyä toimijaa.

DeFi-sektori on mielenkiintoinen kokonaisuus, joka nousi nopeasti suuremman yleisön tietoisuuteen. Sen puitteissa on pystytty rakentamaan useita mielenkiintoisia sovelluksia, joista Aave on yksi. Suomalaisten kannalta hienoa tästä kaikesta tekee se, että kyseessä on suomalaisen kehittäjän alulle laittama projekti. 

Tämän projektin koko ydin piilee siinä, että lainauspalvelut saataisiin toimimaan täysin uudella tavalla. Kun keskitetyt toimijat poistetaan ekosysteemistä, siitä tulee avoimempi. Samalla sijoittajilla on mahdollisuus vaikuttaa sen tulevaan kehitykseen, mikä tekee siitä samalla yhteisöllisen vaihtoehdon perinteisille pankeille.

Vaikka DeFi-sektori on ottanut varsin mukavasti tuulta alleen, Aave on siitä huolimatta riskialtis sijoitus. Tämä on aina hyvä pitää mielessä kryptovaluuttojen suhteen. Välillä markkinat saattavat olla laskussa pitkäänkin, ennen kuin ne taas kääntyvät nousuun. Vaikka riskit ovat suuret, siitä huolimatta se tarjoaa myös parhaillaan erinomaisia tuotto-odotuksia sijoittajille.

Usein kysytyt kysymykset

Miten Aave kurssi on vaihdellut ajan saatossa?

tAave kurssi on ollut parhaillaan 661.69 dollaria vuonna toukokuussa vuonna 2021. Tämän jälkeen sen arvo tippunut paljon ja viime aikoina se on liikkunut noin 60-80 dollarin tienoilla.o

Minkälainen kryptoprojekti Aave on?

Aave on DeFi-protokolla, jonka tarkoituksena on luoda kryptoihin perustuva hajautettu lainapalvelu. Päätavoitteena on täten poistaa keskitetyt instituutiot lainapalveluista. Sen avulla käyttäjät voivat sijoittaa korkojen toivossa ja lainata tarvittaessa rahaa alustalta.

Miltä Aave kurssi näyttää tulevaisuudessa?

Kryptomarkkinoilla on eletty kovia aikoja varsinkin vuoden 2022 aikana, kun sen arvo suli jopa 75 prosenttia. Tästä ei kannata olla kuitenkaan liian huolissaan, sillä vuosi 2023 on taas lähtenyt hyvin käyntiin kryptomarkkinoilla.

Onko Aave luotettava toimija?

Aave on yksi markkinoiden keskeisimmistä nimistä DeFi-markkinoilla. Se kuuluu yhteen viidestä suurimmasta DeFi-protokollasta. Lisäksi sille on myönnetty EMI-lisenssi, joten sen toiminnan taustoja on kartoitettu myös Iso-Britannian viranomaisten toimesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *