Cardano hintaennuste – onko nousua luvassa?

Cardano (1)

Cardano hintaennuste on elänyt viime aikoina paljon, sillä varsinkin vuosi 2022 oli sille vaikea. Tässä ei sinänsä ole mitään suurta ihmetyksen aihetta, sillä tunnetaanhan kyseinen vuosi kryptotalvena. On kuitenkin hyvä huomioida, että vuosi 2021 oli taas erityisen vahva tälle kryptoalustalle.

Tämä kryptoprojekti on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on itse asiassa paljon muutakin kuin pelkkä kryptovaluutta. Käytännössä kyseessä on monipuolinen hajautettu kryptoalusta, joka tarjoaa tulevaisuuden sovelluskehittäjille kokonaisen ohjelmointiympäristön.

Jos olet kiinnostunut tutkimaan Cardanon hintaennustetta, kannattaa ehdottomasti tutustua tähän artikkeliin. Pyrimme kertomaan lukijalle kaiken oleellisen kryptoon liittyen, joten lukijoilla on mahdollisuus saada paljon arvokasta lisätietoa tähän kryptoon liittyen.

Cardanon historiallista taustaa ja visio

Cardano on hajautettu lohkoketju, jonka tavoitteena on tarjota hyvin skaalautuva, turvallinen ja kestävä ekosysteemi hajautettujen sovellusten eli dAppien ja älysopimusten käyttämiseen sekä kehittämiseen. Viime kädessä kyseessä on eräänlainen kehitysalusta, jonka avulla sovelluskehittäjät voivat luoda erilaisia sovelluksia.

Kyseessä on avoimeen lähdekoodiin perustuva kryptoprojekti, joka mahdollistaa ADA-kryptojen siirrot P2P-periaatteella. Tulevaisuuden kannalta se on erittäin mielenkiintoinen, sillä lohkoketjuteknologian yleistyessä sillä on paljon tarjottavaa sovelluskehittäjille.

Cardano käyttää energiatehokasta lohkoketjua ja proof-of-stake pohjaista konsensusmekanismia nimeltään Ouroboros. Se perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja vertaisarvioituihin artikkeleihin, mikä tekee siitä projektin, jossa akateemisuudella on suuri rooli.

Kryptovaluutta on alun perin luotu Charles Hoskinsonin toimesta. Hänet tunnetaankin todellisena kryptovaluuttojen konkarina, sillä hän on myös yksi Ethereumin perustajista. Hän kuitenkin riitaantui muiden kehittäjien kanssa ja perusti sittemmin Cardanon. Sitä pidetään nykyään Ethereumin kilpailijana.

Vuonna 2014 jättivät Ethereumin ja alkoivat kehittämään Cardanoa vuoden 2015 aikana. Heidän tavoitteena oli luoda kaupallinen lohkoketju, jota he tarjoaisivat esimerkiksi yritysten, hallitusten ja oppilaitosten käyttöön.

Cardano julkaistiin alun perin suurelle yleisölle vuonna 2017. Sen nimissä tehtiin yhteistyösopimus Edinburghin yliopiston kanssa, mitä kautta se sai näkyvyyttä kryptomarkkinoilla. Tämä yhteistyö selittää paljon sitä, minkä takia koko kryptoprojekti perustuu hyvin pitkälti tutkimukseen ja yhteistyöhön tutkijoiden kanssa.

Cardanon kehitystä vetävät tällä hetkellä Cardano Foundation, IOHK ja EMURGO, joista jokainen vastaa eri osa-alueista projektissa. Cardanon tavoitteena on tarjota hajautetuille sovelluksille ja älykkäille sopimuksille alusta, jota voivat käyttää yksilöt, yritykset ja hallitukset ympäri maailmaa.

Cardano hintaennuste – minkälaiseen teknologiaan lohkoketju perustuu

Yksi Cardanon lohkoketjun tärkeimpiä toimintoja on nimeltään Ouroboros. Se on proof-of-stake (PoS) -mekanismi, joka viime kädessä määrittää sen, miten transaktiot tarkistetaan, vahvistetaan ja lisätään Cardanon omaan lohkoketjuun. 

Ouroboros on suunniteltu energiatehokkaaksi ja turvalliseksi. Sen tavoitteena on saavuttaa kaikkien verkkoon osallistujien kesken konsensus siitä, mikä verkon tila kullakin hetkellä. Tämä pyritään tekemään siten, ettei tarvetta suurille laskentatehoille tai energiankulutukselle ole. 

Juuri tässä mielessä se pyrkii eroamaan esimerkiksi Bitcoinista, joka taas perustuu pohjimmiltaan proof-of-work-mekanismiin. Näin se pyrkii erottautumaan markkinoilla ja haastamaan myös kryptojen markkinajohtajaa. On myös tärkeää huomata, ettei Cardano ole pelkästään kryptovaluutta, vaan se tarjoaa paljon muutakin.

Monet asiantuntijat puhuvat Cardanosta niin sanottuna kolmannen sukupolven lohkoketjuna. Tässä mielessä se pyrkii luomaan parempaa teknologiaa kuin ensimmäisen sukupolven lohkoketjut, joihin kuuluvat Bitcoin ja Ethereum. 

Se pyrkiikin olemaan näitä huomattavasti tehokkaampi ja energiatehokkaampi, mikä on erityisen tärkeää nykyään, kun ajatellaan kestävää kehitystä. Lisäksi se on paljon muutakin kuin pelkkä kryptovaluutta, joten tässä mielessä se on suora kilpailija Ethereumin kanssa.

Yksi Cardanon keskeisistä ominaisuuksista on monta kerrosta käsittävä arkkitehtuuri, jonka tarkoituksena on erottaa lohkoketjun eri komponentit toisistaan. Kryptomaailmassa tällainen tekninen lähestymistapa tunnetaan nimellä “layered blockchain system”. Lisäksi se mahdollistaa päivitykset ilman koko järjestelmän häiriintymistä. 

Cardanon kaksi pääkerrosta ovat Cardano Settlement Layer (CSL), joka käsittelee lohkoketjussa tapahtuvia tapahtumia ja toimii samalla kirjanpitona Cardanon omalle kryptovaluutalle ADA:lle. Toinen pääkerros on Cardano Computation Layer (CCL), jonka vastuulla on taas älysopimukset ja dAppit.

Cardanolla on myös oma kryptovaluutta nimeltään ADA, jota sen lohkoketjussa käytetään vaihdantaan, steikkaamiseen ja hallintaan. ADAa voi ostaa ja myydä erilaisissa kryptopörsseissä. Kaikkien verkkoon osallistuvien suositellaan omistavan ADAa, koska sitä kautta voi saada erilaisia etuja. Se toimii esimerkiksi alustan hallintotokenina, jolloin sen omistajat voivat äänestää alustan kehitykseen liittyvissä äänestyksissä.

Mielenkiintoinen lisä Cardanoon tapahtui vuonna 2021, jolloin siihen lisättiin hajautetun rahoituksen DeFi-palvelut. Samalla ilmoitettiin päivityksestä, joka mahdollisti älykkäät sopimukset ja hajautettujen sovellusten luomisen. Kyseessä on siten hyvin monipuolinen alusta, josta on moneen.

Viime kädessä tässä kryptoprojektissa halutaan luoda sellainen teknologia, jota voi hyödyntää monella eri tapaa. Tätä lohkoketjuun ja avoimeen lähdekoodiin perustuvaa alustaa voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi teollisuuden eri aloilla hyväkseen. 

Tavoitteena on luoda läpinäkyvä ja tehokas lohkoketjuteknologiaan perustuva kokonainen ekosysteemi, joka olisi myös helposti lähestyttävä sekä sijoittajien että kehittäjien näkökulmasta katsottuna. On tärkeää ymmärtää, että Cardanon tavoitteena on yhdistää erilaiset kryptovaluutat ja muut toimijat siten, että tulevaisuudessa eri kryptot voisivat keskustella toistensa kanssa tämän alustan kautta.

Cardano hintaennuste – minkälainen tiimi on sen takana?

Cardanon takana on erittäin asiantunteva tiimi, sillä sen perustivat Charles Hoskinson ja Jeremy Wood, jotka toimivat sitä aiemmin Ethereumin parissa. Projekti julkistettiin vuonna 2015, josta lähtien se on pyrkinyt valloittamaan kryptomarkkinoita. Vaikka projekti lähti jo tuolloin liikkeelle, sen omat lohkoketjut julkaistiin vasta vuonna 2017.

Charles Hoskinson perusti Input Output Hong Kong nimisen yrityksen, jonka tarkoituksena oli tarjota yleisölle Ethereumia edistyksellisempi lohkoketju. Se on yksi johtavista organisaatioista, jotka tutkivat ja kehittävät lohkoketjuihin liittyvää teknologiaa.

Cardanon taustalla toimii IOHK:n lisäksi myös muitakin keskeisiä organisaatioita. EMURGO on taas toimija, joka on vastuussa nimenomaan Cardanon lohkoketjun kehityksestä. Samalla se tarjoaa konsultointia siihen liittyville erilaisille organisaatioille, kuten oppilaitoksille ja yrityksille. EMURGOn tehtävänä on edesauttaa erilaisia toimijoita ottaa kaikki mahdollinen irti heidän kehittämästään teknologiasta.

Näiden kahden edellä mainitun toimijan lisäksi Cardanon taustalla toimii vahvasti myös The Cardano Foundation. Se toimii yhdessä IOHK:n ja EMURGOn kanssa pyrkien luomaan Cardanon lohkoketjusta läpinäkyvän ja turvallisen. Heidän vastuullaan on myös huolehtia siitä, että alusta olisi yhteensopivia eri maiden lainsäädäntöön liittyvistä asioista. 

Kaikki nämä kolme eri organisaatiota toimivat täten hieman eri osa-alueilla, mutta niiden tavoite on yhtenäinen: luoda Cardanosta tulevaisuuden kannalta merkittävä tekijä hajautettujen lohkoketjujen kehityksessä ja toimeenpanijana.

Cardanon tokenomia

ADA-tokenia käytetään Cardanon lohkoketjuissa kolmeen eri keskeiseen tehtävään: steikkaukseen, siirtokulujen keräämiseen sekä hallinnointiin. Ensinnäkin kaikki krypton omistajat voivat tallettaa omistamansa ADAt ja ansaita tätä kautta korkoja. Toiseksi sen avulla voidaan kerätä siirtomaksuja niiden dApps-sovellusten osalta, jotka toimivat Cardanon lohkoketjussa. 

Tokenia voi käyttää myös hallintotokenina, jolloin sen omistajat voivat osallistua projektiin liittyviin äänestyksiin. Näin ollen alusta pyrkii olemaan mahdollisimman läpinäkyvä, sillä sen tulevaisuuden kehittämiseen voi ottaa osaa kaikki sen käyttäjät.

Tässä on pääpiirteittäin kaikki tärkeimmät tekijät Cardanon tokenomiasta:

  • Kierrossa olevia ADA-tokeneita on noin 35 miljoonaa kappaletta
  • Tokeneita voi olla enintään 45 miljoonaa kappaletta
  • Kryptoa voidaan käyttää steikkaukseen, sovellusten kautta tehtyjen siirtokulujen kattamiseen sekä hallintotokenina

Cardanon käyttötapaukset ja tulevaisuuden potentiaali

Yksi Cardanon tavoitteita on luoda sellaista lohkoketjuteknologiaa, jota voidaan käyttää erittäin monipuolisesti eri aloilla. Näin ollen se soveltuu käyttötapaukseksi käytännössä mihin tahansa. Lohkoketjua voi käyttää hyväksi niin erilaisissa kouluissa kuin vaikkapa teknologiateollisuudessa.

On tärkeää ymmärtää, että käytännössä Cardano tarjoaa alustan sellaisille sovelluksille, joissa käytetään älysopimuksia ja lohkoketjuja. Näin ollen se on ikään kuin kehitysalusta, jota erilaiset sovelluskehittäjät voivat käyttää hyväkseen. Tässä mielessä se muistuttaa tietyllä tavalla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmiä, jotka tarjoavat alustan erilaisille mobiilisovelluksille.

Koska kyseessä on erittäin energiatehokas ja helposti skaalautuva alusta, sillä on myös suuri potentiaali tulevaisuuden kannalta. Mikäli lohkoketjuteknologiaa aletaan käyttämään laajemmin eri yhteiskunnan sektoreilla, Cardanolla on erinomainen mahdollisuus kasvaa myös tulevaisuudessa.

Tämän kryptoprojektin kehittäjät tekevät paljon töitä sen eteen, että sovelluskehittäjät voisivat omaksua sen tarjoamaa teknologiaa tulevaisuudessa. Tämän takia sen potentiaali on valtava varsinkin siinä tapauksessa, että lohkoketjuista ja siihen liittyvistä teknologioista tulee tulevaisuudessa merkittävä teknologiateollisuus.

Alustan potentiaalia lisää valtavasti myös se, ettei sen kehittäjätiimi usko, että tulevaisuudessa on olemassa vain yksi lohkoketju. Sen sijaan Cardanon ideana on luoda järjestelmä, johon voidaan yhdistää perinteisen fiat-rahan toimijoita sekä muita kryptovaluuttoja. Tässä mielessä projektin potentiaali on huomattava, mikäli oletamme kryptojen kasvavan tulevaisuudessa.

Cardano hintaennuste on vaihdellut paljon vuosien saatossa. Vielä sen kehityksen alkupuolelle menestys oli vaatimatonta, mutta ensimmäinen todellinen nousu tapahtui vuoden 2017 lopulla. Myös vuodet 2021 ja 2022 olivat erityisen hyviä tälle projektille. ADAn kaikkien aikojen huippu on 3,10 dollaria, kun se vuoden 2023 alussa oli vain 0,35 dollaria.

Tämä kertoo siitä, että tällä kryptolla on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia. Kun ottaa huomioon, että kyseessä on erittäin energiatehokas kryptovaluutta, sillä on paljon mahdollisuuksia nousta markkinoilla vielä paljonkin tulevaisuudessa.

Cardano hintaennuste – sääntely ja riskit

Cardano hintaennuste elää jatkuvasti, ja vaikka se kuuluukin yhteen suurimmista kryptovaluutoista, siihen sijoittamiseen liittyy paljon riskejä. Sen hinta pörsseissä on elänyt paljon aivan viime vuosina, mikä kuuluu olennaisena osana kryptovaluuttoihin. Onhan ne lähes poikkeuksetta korkean volatiliteetin sijoituskohteita.

Hyvää Cardanossa on se, että yksi sen keskeisistä taustakehittäjistä eli The Cardano Foundation pyrkii tekemään siitä yhteensopivan eri maiden lainsäädännön kanssa. Samalla sen tehtävänä on luoda tästä kryptosta mahdollisimman turvallinen. Vaikka ADAa ei säännellä samalla tavalla kuin fiat-rahaa tai siihen liittyviä pankkeja, sen taustalla tehdään paljon töitä turvallisuuteen liittyen.

Ottaen huomioon sen, että alustalla on valtava määrä potentiaali, siihen liittyy paljon myös riskejä. Tosin oikeastaan kaikki kryptovaluutat ovat erittäin riskialttiita sijoituskohteita, joten niihin kannattaa suhtautua varautuen. Toisaalta ne mahdollistavat myös erittäin suuret tuotot, mistä syystä johtuen ne ovat myös erittäin houkuttelevia.

Riskit ovat suuria varsinkin silloin, jos olettaa saavansa hyviä tuottoja lyhyellä aikavälillä. Yleensä kryptoihin sijoittajille suositellaan niin sanotun pitkän aikavälin strategiaa. Tällöin on helpompi suojata itsensä siltä, että kryptovaluutat ovat erittäin korkean volatiliteetin markkinoita.

Cardano hintaennuste – muista tutkia yhteisöjä ja lähteitä

Jokainen Cardanosta kiinnostunut sijoittaja pohtii varmasti sitä, mistä kaikkialta voisi löytää luotettavaa tietoja tähän kryptoalustaan liittyen. Tämä on erittäin tärkeää silloin, kun tekee arvioita kryptovaluutan tulevasta hintakehityksestä. Siihen nimittäin vaikuttaa kaikenlaiset tiedot, joita saa ongittua internetin syövereistä.

Ihan ensimmäisenä kannattaa ottaa talteen kaikki kryptoalustan taustalla toimivat instituutiot ja yritykset. Voit helposti löytää netistä IOHK:n, EMURGOn ja The Cardano Foundationin sivustot, joiden kautta projektin kehittymistä on helppoa seurata.


Viralliset nettisivut eivät kuitenkaan riitä mihinkään, mikäli haluaa luoda mahdollisimman tarkan kuvan Cardanon hintaennusteesta. Niiden lisäksi kannattaa lukea esimerkiksi erilaisia uutissivustoja sekä projektin arvosteluita. Esimerkiksi tältä sivustolta voit löytää paljon tietoa Cardanosta ja siitä, mihin suuntaan alusta on kehittymässä.

Sosiaalinen media on tärkeä lähde silloin, kun haluaa pysyä perässä siitä, mitä Cardanosta puhutaan päivittäin. Voit löytää paljon tietoa esimerkiksi Twitteristä ja Facebookista, joista voi löytää paljon erilaisia asiantuntijoita ja ryhmiä, jotka seuraavat projektia tiiviisti.

Kaikkien lähteiden kanssa kannattaa pysyä kriittisenä, eikä sijoittamispäätöstä kannata perustaa vain yhteen lähteeseen. On kuitenkin hyvä muistaa, että kryptomaailma on vielä suhteellisen nuori ja alalla on monenlaista yrittäjää. Suosittelemmekin tutustumaan monenlaisiin lähteisiin ja pyrkiä välttämään sellaisia päätöksiä, jotka perustuvat hätäilyyn tai ahneuteen.

Cardano hintaennuste – yhteenveto

Cardano hintaennuste vaikuttaa kaiken kaikkiaan tällä hetkellä varsin hyvältä. Alusta on kuitenkin onnistunut todistamaan sen, että sillä on paljon potentiaalia. Se pystyi nostamaan kurssiaan vuoden 2021 aikana, jolloin sen arvo suorastaan raketoi markkinoilla. 

Krypton harmiksi sitä seuraava vuosi oli kuitenkin äärimmäisen hankala kryptomarkkinoilla, jolloin myöskin ADAn arvo romahti huippulukemista melkoisesti. Tämän voi nähdä myös positiivisena asiana siinä mielessä, että kryptolla on lunastamatonta potentiaalia markkinoilla.

Cardanon vahvimpiin puoliin kuuluu sen monipuolisuus. Mikäli lohkoketjuteknologia alkaa yleistymään yhteiskunnassa, on vaikea nähdä, miksi se ei olisi mukana kehityksessä. On kuitenkin hyvä muistaa, että kryptoprojekti pyrkii tarjoamaan sovelluskehittäjille työkaluja erilaisten lohkoketjuihin perustuvien ohjelmistojen kehittämiseen.

Kaiken kaikkiaan kyseessä on yksi tunnetuimpia kryptoprojekteja, joka on jo näyttänyt kyntensä teknologia-alalla. Tulevaisuuden kehityskaaret ovat tietysti monesta eri asiasta kiinni, joten on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan Cardano lähtee kehittymään.

FAQs

Minkälaiselta Cardano hintaennuste vaikuttaa tällä hetkellä?

Cardanon oma kryptovaluutta ADA nousi todella vahvasti vuonna 2021, minkä jälkeen sen kurssi notkahti vuonna 2022 tapahtuneen kryptotalven jäljiltä. Tulevaisuus näyttää hyvältä varsinkin alkuvuodesta 2023, jolloin kryptomarkkinat ovat alkaneet elpymään edellisestä vuodesta.

Mihin Cardano viime kädessä perustuu?

Kyseessä on hajautettu älysopimuksiin perustuva kehitysalusta, joka pyrkii tarjoamaan työkaluja sovelluskehittäjille. Se toimii täten ohjelmistoympäristönä lohkoketjuihin perustuville sovelluksille.

Mikä on alustan oma kryptovaluutta?

Cardanon token tunnetaan nimellä ADA. Sen kaikkien aikojen korkein arvo on 3,10 dollaria, jonka se saavutti vuoden 2021 aikana. ADAa voi käyttää steikkaukseen, sovellusten siirtokulujen maksamiseen tai hallintotokenina.

Kuka on kehittänyt Cardanoa?

Cardanon perustajat ovat Charles Hoskinson ja Jeremy Wood, jotka toimivat ennen sitä Ethereumin parissa. Tällä hetkellä Cardanon kehityksessä toimii kolme keskeistä instituutiota: IOHK, EMURGO sekä The Cardano Foundation.

Mitkä ovat Cardanon edut esimerkiksi Bitcoiniin tai Ethereumiin verrattuna?

Keskeisimpiä etuja on sen tehokkuus sekä vähäinen tarve energialle, jos sitä verrataan esimerkiksi Bitcoiniin. 

Minkälainen on Cardanon tokenomia?

ADA-tokeneita on kierrossa yhteensä 35 miljoonaa kappaletta. Niiden enimmäismäärä on 45 miljoonaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *