Monimuotoisen Salkun Rakentaminen Kryptovaluutoilla: Strategiat ja Vinkit

Kryptovaluutat ovat viime vuosina herättäneet paljon huomiota sijoittajien keskuudessa korkean tuoton sijoituskohteina. Vaikka nämä digitaaliset omaisuuserät ovat tuottaneet monille sijoittajille merkittäviä tuottoja, ne myös sisältävät huomattavia riskejä. Tästä syystä hajauttaminen on keskeinen osa kryptojen sijoitusstrategiaa. 

Kuten perinteisessä sijoittamisessa, kaikkien varojen sijoittaminen yhteen kohteeseen on erittäin riskialtista. Tämä johtuu jo puhtaasti siitä, minkälainen kryptovaluuttojen luonne on. Ne nimittäin tunnetaan erittäin korkean volatiliteetin sijoituskohteina, joten niiden kurssit vaihtelevat suuresti ajan myötä.

Tämän takia jokaisen kryptosijoittajan kannattaa tutustua salkun hajauttamiseen liittyviin strategioihin. Jokainen sijoittaja on varmasti ainakin jollakin tasolla tietoinen hajauttamisen tärkeydestä. Se on tärkeää ottaa huomioon myös osakkeisiin sijoitettaessa, joten kryptovaluuttojen kohdalla hajauttamisen merkitys korostuu entisestään.

Tässä artikkelissa käsittelemme hajauttamisen merkitystä ja niitä asioita, jotka tulee ottaa huomioon kryptovaluuttoihin sijoitettaessa. Artikkeli tarjoaa paljon vinkkejä lukijoille, joten se kannattaa ehdottomasti lukea läpi ajan kanssa.

Mitä kryptovaluuttojen hajauttamisella oikein tarkoitetaan?

Hajauttaminen on hyväksi todettu sijoitusstrategia, jota käytetään hyvin yleisesti sijoittajien keskuudessa. Jokainen vähänkään sijoittamiseen perehtynyt ihminen hajauttaa sijoituksiaan ainakin jollakin tasolla. 

Käytännössä se tarkoittaa sijoitusten jakamista useisiin eri kryptovaluuttoihin riskin vähentämiseksi. Sijoittajan – ja varsinkaan kryptosijoittajan – ei kannata koskaan laittaa kaikkia munia samaan koriin. Tällöin välttyy tilanteelta, jossa yksittäisen kryptovaluutan sukeltaessa koko salkku menettää arvoaan nopeasti.

Kryptovaluuttojen markkinoilla hajauttaminen ei tarkoita vain useiden kolikoiden tai tokenien omistamista. Siinä on ennen kaikkea kyse resurssien strategisesta allokoinnista siten, että eri kryptoihin sijoitetaan erilaisella painolla. Tavoitteena on tasapainottaa riskejä ja potentiaalisia tuottoja.

Aloittelijoille hajauttamisen käsite saattaa tuntua vieraalta varsinkin silloin, kun kryptovaluuttoihin on tutustumassa. Koko ala on täynnä erilaisia käsitteitä ja lyhenteitä, jotka saattavat tuntua erittäin vaikeaselkoisilta. Tällöin käy helposti siten, että sijoittaja laittaa kaikki rahansa jonkin yhden krypton puolesta, mihin liittyy valtavia riskejä.

Viime kädessä sijoittamisessa ei ole kyse useiden kryptojen omistamisesta vain niiden omistamisen takia. Kyse on tietoon perustuvien hyvien päätösten tekemisestä, mikä auttaa suojaamaan omia varoja ja samalla kasvattamaan omaa varallisuutta.

Hajauttaminen vaatii jatkuvaa opiskelua

Jotta hajauttamista voi tehdä onnistuneesti, sijoittajan tulee jatkuvasti opiskella markkinoita. Kryptovaluuttoja kehitetään jatkuvasti ja uusia projekteja tulee markkinoilla lähes viikoittain. Mikäli haluaa löytää sen seuraavan bitcoinin, sijoittajan on tehtävä paljon töitä ja oltava perillä siitä, mitä kaikkea markkinoilla on tapahtumassa.

Mikäli olet vasta aloitteleva kryptosijoittaja, aluksi kannattaa ottaa selvää kryptovaluuttojen perusteista. Niiden opiskeluun voi käyttää kohtalaisen paljon aikaa, sillä kryptovaluuttojen markkinat ovat aivan omanlainen ilmiönsä. Jokaisen aloittelevan sijoittajan kannattaa ottaa haltuun kaikki peruskäsitteet, joita kryptoihin liittyy.

Apua on löydettävissä myös perinteisen sijoittamisen puolelta. Osakkeisiin on sijoitettu jo pitkän aikaan, joten niihin liittyvistä artikkeleista ja oppaista löytyy paljon arvokasta tietoa. Toki on hyvä muistaa, että näitä neuvoja tulee soveltaa silloin, kun niitä käytetään kryptomarkkinoilla.

Jokainen sijoittaja voi löytää netistä paljon erilaisia lähteitä, joista saa tietoa kryptoihin hajauttamiseen liittyen. Nykyään erilaiset uutisportaalit, keskustelufoorumit ja monet sosiaalisen median kanavat ovat hyviä lähteitä kryptoihin liittyen.

Hajauttaminen kryptovaluuttoihin – panosta erilaisiin tokeneihin ja omaisuuseriin

On erittäin tärkeää muistaa, ettei kryptovaluutoissa ole kyse ainoastaan siitä, että niillä voi maksaa tuotteita ja palveluita. 

Monille ummikoille on täysin vierasta se, että monet kryptovaluutat ovat itse asiassa huomattavasti monipuolisempia projekteja. Usein niissä pyritään ratkaisemaan jokin keskeinen ongelma, joka liittyy esimerkiksi nykyisiin pankkijärjestelmiin. Lisäksi on tärkeää pyrkiä löytämään selkeitä käyttötapauksia kullekin kryptovaluutalle.

Hajauttamisesta saa parhaan hyödyn irti silloin, kun ymmärtää eri tokeneiden tyypit ja ominaisuudet. Esimerkiksi Bitcoinia pidetään usein digitaalisena kultana, kun taas Ethereum mahdollistaa älykkäät sopimukset ja desentralisoidut sovellukset. Tässä mielessä Ethereum on huomattavasti monipuolisempi kryptoprojekti, koska sitä voidaan käyttää niin moneen eri tarkoitukseen.

Sijoittamalla monipuolisesti eri tokeneihin, jotka perustuvat taas erilaisiin teknologioihin ja palvelevat erilaisia tarkoituksia, hajauttaminen toimii huomattavasti paremmin. Mikäli yksi kryptoista ei ota tuulta alleen tai kohtaa vastoinkäymisiä, seuraukset eivät ole niin katastrofaaliset salkun omistajalle.

Seuraavaksi käymme läpi tarkemmin vielä sitä, minkä tyyppisiä kryptoprojekteja ja teknologioita markkinoilta löytyy.

Kryptot valuuttoina ja maksuvälineenä

Monet tunnetut kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat tunnettuja myös maksuvälineinä. Näitä maksutokeneita voidaan käyttää transaktioiden suorittamiseen missä tahansa palvelussa, jossa kyseinen kryptovaluutta hyväksytään maksuvälineenä.

Tämä on yleisin käyttötapaus kryptoille, vaikkakin on hyvä huomata, että monet kryptovaluutat ovat hyvin monipuolisia kokonaisuuksia. Esimerkiksi Ethereum mahdollistaa älykkäiden sopimusten ja hajautettujen sovellusten kehittämisen sen alustan päälle.

Turvallisuustokenit

Turvallisuustokeneilla voidaan merkitä omistajuutta jostakin varallisuudesta, kuten osakkeista, kiinteistöistä tai joukkovelkakirjalainoista. Niitä pidetään usein sijoituskohteena ja ne ovatkin suosittuja sijoittajien keskuudessa. Kun sijoittaja tekee sijoituksen turvallisuustokeniin, ne tuottavat usein voittoa omistajilleen.

Näiden tokeneiden avulla voidaan siirtää omistusoikeuksia, mikä helpottaa fyysisten sijoituskohteiden kaupankäyntiä verkossa. Tämä tekeekin niistä houkuttelevan vaihtoehdon monille sijoittajille, jotka haluavat tehdä kauppaa erilaisista sijoituskohteista nimenomaan digitaalisessa muodossa.

Esimerkiksi kiinteistöjen tokenisointi tarkoittaa sitä, että rakennuksesta muodostetaan digitaalinen arvopaperi turvallisuustokeneiden avulla. Tämän jälkeen kaupanteko voidaan yhdistää älysopimuksiin, jolloin sitä voidaan esimerkiksi automatisoida.

On syytä huomata, että jonkin asian tokenisointi tekee siitä arvopaperin, jolloin sitä säädellään huomattavasti tiukemmin kuin perinteisiä kryptovaluuttoja. Tämä voi olla hyvä tai huono asia riippuen siitä, minkälaisia tavoitteita sijoittajalla on.

Hyötytokenit

Hyötytokeneilla tarkoitetaan sellaisia tokeneita, joilla on tietty käyttötarkoitus lohkoketjussa ja ekosysteemissä. Nämä tokenit antavat käyttäjille pääsyn tiettyihin palveluihin blockchain-sovelluksen sisällä.

Jos olet hankkinut itsellesi jonkin lohkoketjun hyötytokeneita, ne antavat sinulle pääsyn tiettyyn verkkopalveluun tai oikeuden käyttää tiettyä sovellusta. Mikäli tietty palvelu tai sovellus tulee suosituksi, siihen liittyvien hyötytokenien arvo voi nousta paljonkin. Samoin tokenien arvo voi laskea, mikäli palvelu menettää suosiotaan.

Esimerkiksi Ethereumissa käytetty ETH voidaan katsoa olevan myös hyötytoken, koska sitä käytetään kattamaan kuluja transaktioihin ja älysopimuksiin liittyen. 

Hallintatokenit

Hallintatokenit ovat tavallaan hyötytokeneiden yksi muoto – niiden omistamisella on selkeä käyttötapaus. Hyvin yleinen hyötytoken on sellainen, jossa kyseisen kolikon omistajat saavat äänioikeuden kryptoalustan kehitykseen liittyen.

Toisin sanoen jokainen hallintatokeneita omaava sijoittaja voi vaikuttaa omalta osaltaan siihen, mihin suuntaan projektia lähdetään kehittämään tulevaisuudessa. Tällä tavoin kryptoprojektista voidaan tehdä läpinäkyvä sekä demokraattinen, mikä voi sopia joihinkin tilanteisiin erinomaisesti.

NFT eli non-fungible tokens

Toisin kuin perinteiset kryptovaluutat, NFT:t ovat yksilöllisiä ja niiden taustalla oleva varallisuus ei ole vaihdettavissa. Tässä mielessä ne eroavat perinteisistä kryptovaluutoista, joita voi vaihtaa suoraan toisiinsa siten, että niiden arvo on sama. 

Esimerkiksi yksi bitcoin on tietyssä hetkessä täysin samanarvoinen kuin jokin toinen bitcoin. NFT:t ovat taas viime kädessä yksilöllisiä huolimatta siitä, että ne sijaitsevat samalla kryptoalustalla. 

NFT:t nousivat nopeasti laajempaan tietoisuuteen 2020-luvun alkupuolella. Niitä käytetään yleensä digitaalisen taiteen ja erilaisten digitaalisten keräilyesineiden yhteydessä. Lohkoketjuteknologian avulla digitaalisen kuva tai video voidaan yksilöidä, jolloin sen kanssa on helpompi tehdä kauppaa netissä.

Muista hajauttaa myös ajallisesti – mitä silloin tulee ottaa huomioon?

Ajallinen hajauttaminen on asia, joka meinaa unohtua monilta varsinkin aloittelevilta kryptosijoittajilta. Mikäli sinulla on suurehko määrä rahaa laittaa kryptoihin, kaikkien rahojen sijoittamista ei välttämättä kannata tehdä kerralla. Kun sijoitat rahaa haluamiisi kryptoihin pidemmän aikavälin kuluessa, sijoittamiseen ei liity niin suuria riskejä.

Oikea ajoitus on yksi haastavimmista asioista sijoittamisessa. Harva sijoittaja kykenee jatkuvasti ennustamaan markkinoiden huiput ja pohjat oikein, joten jonkinlaista hajontaa sijoittamiseen tulee aina. Ajallinen hajauttaminen on strategia, joka pyrkii vähentämään ajoituksen merkitystä sijoituspäätöksissä. 

Sen sijaan, että sijoitettaisiin koko pääoma kerralla, sijoitukset jaetaan eri ajankohtiin. Sijoituksia voidaan tehdä esimerkiksi kuukausittain tai puolen vuoden välein, jolloin suuretkaan romahdukset eivät vaikuta niin paljoa koko salkun arvoon.

Kun sijoitukset tehdään eri aikoina, sijoittaja saa parhaan hyödyn markkinoiden volatiliteetista. Jos markkinat laskevat nopeasti, sijoittaja saa ostettua lisää kryptovaluuttoja edullisempaan hintaan. Mikäli markkinat taas lähtevät nousuun, aiemmat sijoitukset kasvattavat arvoaan. Samalla sijoittaja voi jäädä seuraamaan tilannetta ja tehdä päätöksiä uuden tiedon valossa. 

Ajallinen hajauttaminen johtaa pitkällä aikavälillä tasaisempaan tuottoon ja pienentää kryptovaluuttoihin liittyvää volatiliteettia. On myös hyvä huomata, että salkkuun kertyy enemmän edullisempia kryptoja, koska niitä voi ostaa määrällisesti enemmän silloin, kun niiden hinnat ovat alhaalla.

Hajauttamista ajallisesti voi tehdä myös siten, että osallistuu jonkin uuden kryptovaluutan ennakkomyyntiin eli ICO:n. Niiden kanssa on kuitenkin syytä muistaa, että uusien kryptojen sijoittamiseen liittyy merkittäviä riskejä. Mikäli sinulla on kuitenkin salkussa merkittävä määrä Bitcoineja, Ethereumeja tai jotakin muuta suurta altcoinia, ICO:t voi olla erinomainen tapa saada merkittäviä tuottoja sijoituksilleen.

Uudet kolikot tai tokenit voivat tarjota parhaillaan jopa kymmenien tuhansien prosenttien nousuja. Tämä ei kuitenkaan tule ilmaiseksi, sillä niihin liittyy myös erittäin suuria riskejä. Siksi on välttämätöntä lähestyä ennakkomyyntejä varoen ja tehdä perusteellinen tutkimus ennen omien varojen sijoittamista.

Koska tuottoprosentit voivat kuitenkin olla todella suuria, jo pienilläkin sijoituksilla voi tehdä merkittäviä rahoja. Hajauttaminen on tällöin erityisen tärkeää, eikä ICO:hin kannata missään nimessä laittaa kovinkaan suurta osaa omasta salkusta.

Kryptovaluuttojen hajauttaminen maantieteellisesti

Kryptovaluuttojen sääntely vaihtelee maittain, ja se voi vaikuttaa niiden arvoon. Maantieteellinen hajauttaminen voi auttaa vähentämään tätä riskiä. Jos sijoitat sellaisiin kryptovaluuttoihin, joita käytetään pääasiassa Aasiassa, voi olla hyvä idea hajauttaa myös muille alueille, kuten Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin.

Tässä mielessä on syytä tutkia ja seurata, minkälaisia muutoksia lainsäädäntöön tulee esimerkiksi Yhdysvalloissa. Monet kryptomarkkinoita seuraavat ovatkin seuranneet tarkasti sitä, miten Yhdysvaltain arvopaperikomission eli SEC:in nostamat oikeusjutut etenevät. 

Kryptovaluuttojen markkinoilla on erittäin tärkeää se, miten varsinkin suuret talousalueet reagoivat kryptoihin. Mikäli jokin suuri talousalue päättää asettaa voimakkaita rajoitteita vaikkapa Bitcoinin käyttämiseen liittyen, se näkyy välittömästi laskuna lähes kaikkien kryptojen kursseissa.

Oikeudenkäyntien lopputuloksilla on nimittäin suuri vaikutus siihen, miten kryptovaluuttojen sääntely ja lainsäädäntö kehittyvät tulevaisuudessa myös globaalisti. Esimerkiksi XRP:n kurssi lähti nopeaan nousuun vuonna 2023, kun se voitti oikeusjutun SEC:iä vastaan.

On kuitenkin syytä huomata, että nykyään maapallo on pienempi kuin koskaan aikaisemmin. Koska tieto liikkuu nopeasti ympäri maapallon ja talous on hyvin globaalia, maantieteellisellä hajautuksella ei ole enää niin suurta painoarvoa sijoittamisessa kuin aikaisemmin. Tämä pätee tietysti myös kryptovaluuttoihin, sillä kurssit elävät ympäri maailman hyvin samalla tavalla ja ne seurailevat usein Bitcoinin liikkeitä.

Yleiset vinkit hajauttamiseen – hajauta salkku oikein

Hyvin yleinen vinkki on se, että omasta salkusta vähintään 50 prosenttia on sijoitettu Bitcoiniin ja Ethereumiin. Ne ovat kuitenkin selkeät markkinajohtajat, mikä antaa niille paljon työkaluja pärjätä loistavasti myös tulevaisuudessa. Varsinkin Bitcoinin markkina-arvo on todella korkea moniin muihin altcoineihin verrattuna.

Suurimpiin kryptoprojekteihin on turvallisempaa sijoittaa kuin sellaisiin, jotka ovat pieniä markkina-arvoltaan. Aivan kuten tavallisen sijoittamisen parissa, markkinajohtajien on huomattavasti helpompi toimia markkinoilla, koska niillä on enemmän resursseja ja brändi on tunnetumpi.

Suuren riskin kryptoihin kannattaa laittaa salkun kokonaisarvosta enintään muutamia prosentteja. Niiden tuotot voivat olla niin suuret, että jo pienetkin sijoitukset nostavat salkun arvoa merkittävästi.

Hajauttaminen aiheuttaa kustannusten kasvamista

Kryptovaluuttojen hajauttaminen ei ole kuitenkaan pelkkää juhlaa, vaan siihenkin liittyy tiettyjä haittapuolia. Keskeisin huono puoli on se, että kryptovaluuttojen treidaaminen sisältää erilaisia kustannuksia. Esimerkiksi kryptopörssit ottavat jokaisesta ostosta ja myynnistä tietyn siirtokulun, mikä on hyvä ottaa huomioon.

Siirtokulut kuuluvat monien kryptovaluuttojen transaktioihin, koska niiden validoimista varten joudutaan tekemään louhintaa tai muuta työtä. Siksi varsinkin aloittelevien sijoittajien kannattaa pohtia sitä, kuinka paljon salkkuaan haluaa alkaa hajauttamaan. 

Lisäksi vertailua eri kryptopörssien kulujen kanssa on syytä tehdä. Jokaisella kauppapaikalla on kuitenkin oma marginaalinsa, sillä niidenkin pitää tehdä tulosta ja maksaa työntekijöiden palkan sekä muut kulut. Vastineeksi sijoittaja saa helppokäyttöisiä palveluita kryptovaluuttojen vaihdantaan liittyen.

Kryptovaluuttojen hajauttaminen – yhteenveto

Kryptovaluuttojen suosio sijoituskohteena on kasvanut viime vuosina, mutta niiden sijoittamiseen liittyy myös suuria riskejä. Niiden korkea volatiliteetti tekee sijoitusstrategioista, kuten hajauttamisesta, erityisen tärkeää.

Hyvässä hajauttamisstrategiassa sijoitukset jaetaan useiden eri kryptovaluuttojen kesken vähentämään riskejä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita pelkästään useiden eri kolikoiden omistamista, vaan myös resurssien strategista jakamista eri kryptojen kesken.

Hajauttaminen on tärkeä osa sijoitusstrategiaa myös perinteisessä sijoittamisessa, ja kryptovaluuttojen monimutkaisuus korostaa sen merkitystä entisestään. Aloittelijoiden tulisi ensin perehtyä kryptovaluuttojen peruskäsitteisiin ja markkinoiden dynamiikkaan ennen sijoittamisen aloittamista.

Monet kryptovaluutat ovat monipuolisia teknologisia projekteja, joilla on paljon erilaisia käyttötapauksia ja -tarkoituksia. Ymmärtämällä eri kryptoprojektien ja tokenien erityispiirteitä ja käyttötarkoituksia sijoittaja voi hajauttaa sijoituksensa paremmin, turvallisemmin ja tehokkaammin.

Tärkeintä hajauttamiseen liittyen on muistaa, että sijoittamisen tulee perustua tietoon ja jatkuvaan markkinoiden seurantaan. Tämä on välttämätöntä onnistuneen hajauttamisen kannalta. Markkinoilla voi kuitenkin pärjätä hyvinkin, mikäli on vain valmis tekemään töitä ja sitä kautta oikeita päätöksiä hajauttamisen suhteen.

UKK

Miksi kryptovaluuttoihin sijoittaminen on saanut niin paljon huomiota viime aikoina?

Kryptovaluutat ovat erittäin potentiaalisia sijoituskohteita siinä mielessä, että ne ovat tuottaneet monille sijoittajille huomattavia tuottoja. Toki riskitkin ovat suuret, minkä takia hyvästä hajauttamisesta kannattaa pitää huolta.

Mikä on hajauttamisen merkitys kryptovaluuttoihin sijoitettaessa?

Hajauttaminen on keskeinen osa kryptojen sijoitusstrategiaa, koska kryptovaluutat ovat korkean volatiliteetin sijoituskohteita. Se on erittäin tärkeää kryptojen kohdalla, koska niiden kurssit heittelevät paljon enemmän kuin osakkeiden.

Mitä tarkoitetaan kryptovaluuttojen hajauttamisella?

Hajauttamisella tarkoitetaan sijoitusten jakamista useisiin eri kryptovaluuttoihin, millä pyritään alentamaan riskejä. Kryptosalkku kannattaa hajauttaa siten, ettei yhden krypton arvon aleneminen vaikuta liikaa koko salkun arvoon.