Aave hintaennuste – minkälainen DeFi-protokolla on kyseessä

Aave (1)

Aave hintaennuste on tulevaisuuden kannalta positiivinen, vaikka on tärkeää huomata, että siihen sisältyy myös paljon riskejä. Suomalaisten kannalta mielenkiintoista on se, että sen perustaja on suomalainen Stani Kulechov. Hän toimii nykyään yrityksen toimitusjohtajana ja koko projektin kasvoina.

Vaikka Kulechovia ei Suomessa tunneta kovinkaan hyvin tai laajasti, hän on kryptomaailmassa eräänlainen tähti. Kaikki tuntevat hänet, sillä hänelle oli suuri rooli niin sanottujen DeFi-palveluiden noustessa pinnalle vuonna 2020. Nykyään Aave onkin yksi suurimmista DeFi-protokollista.

Tämä on tietysti huomattava saavutus, sillä alalla liikkuu paljon rahaa. Suurimpien DeFi-palveluiden yhteenlaskettu markkina-arvo liikkuu kymmenissä miljardeissa dollareissa.

Minkälainen projekti on sitten kyseessä? Aave on hajautettu rahoitusprotokolla eli DeFi, joka toimii Ethereumin lohkoketjussa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei alustalla ole käytössä omaa lohkoketjua, vaan se toimii Ethereumin alla monipuolistaen sen palveluita. 

Aave on viime kädessä kryptoihin perustuva ekosysteemi, joka mahdollistaa sen käyttäjille kryptojen lainaamisen, lainanoton ja korkotulojen ansaitsemisen eri kryptovaluutoilla. Erikoisuus piilee siitä, että lainaamiseen liittyvät toiminnot voidaan hoitaa ilman perinteisiä välikäsiä, kuten pankkeja tai erilaisia luottolaitoksia. 

Aaven protokolla perustuu ennen kaikkea älysopimuksiin, jotka sen toiminnan ytimessä. Kryptojen yhteydessä älysopimuksilla tarkoitetaan sellaisia itsenäisiä sopimuksia, jotka on koodattu Ethereum-lohkoketjuun tai pikemminkin sen päälle.

Aave on saavuttanut suosiota DeFi-tilassa innovatiivisilla ominaisuuksillaan, hyvällä käyttöliittymällään ja yhteisön ohjaamalla hallintomallillaan. Siitä on tullut yksi johtavista protokollista DeFi-ekosysteemissä, tarjoten käyttäjille hajautetun ja luvanvaraisen pääsyn lainaamis- ja lainanottopalveluihin ilman perinteisiä välikäsiä.

Seuraavaksi listaamme Aaveen tärkeimmät ominaisuudet ja palvelut alla olevaan listaan:

  • Aave on DeFi-protokolla, jolla voidaan luoda hajautettu likviditeettipooli
  • Tämän likviditeettipoolin tarkoituksena on mahdollistaa sijoittajille joko nostaa korkoja talletuksistaan tai ottaa lainoja ilman keskitettyä lainantarjoajaa
  • Alusta tukee yli 20 kryptovaluuttaa, joita voi tallettaa ja lainata ekosysteemistä
  • Sen alkuperäinen kehittäjä on suomalainen Stani Kulechov
  • AAVE-token on myös niin sanottu hallintatoken. Sen omistajat voivat vaikuttaa siihen, millä tavalla projekti kehittyy tulevaisuudessa
  • Aave toimii Ethereum-verkossa, eikä sillä ole omaa lohkoketjua
  • Pohjimmiltaan se on avoimeen lähdekoodiin perustuva rahoituslaitos, joka pyrkii ennen kaikkea läpinäkyvyyteen

Aave hintaennuste – nostaako uudenlainen teknologia sen nousuun

Yksi Aaven keskeisistä ominaisuuksista on sen likviditeettipooli, johon sen toiminta ja koko idea lopulta perustuu. Käytännössä kyseessä on hajautettu varantopooli, johon alustan käyttäjät voivat tallettaa kryptovaluuttojaan aina sen mukaan, kuinka paljon he haluavat siihen sijoittaa. Luonnollisesti suuremmat sijoitukset oikeuttavat parempiin korkoihin ja mahdollistavat myös laajemman äänioikeuden ja tätä kautta vaikutusvallan projektin kehittämisen kannalta. 

Likviditeettipoolin talletetut varat voidaan käyttää muiden käyttäjien vakuutena silloin, kun he haluavat ottaa lainaa. Aave tukee laajaa valikoimaa eri kryptovaluuttoja, mikä taas mahdollistaa laajan kohderyhmän muodostamisen. Samoin käyttäjillä on enemmän joustavuutta lainaamisen ja lainanoton suhteen, sillä sitä voi tehdä useilla eri kryptoilla.

Kaikki alusta käyttäjät, jotka tarjoavat likviditeettiä ekosysteemin, saavat vastineeksi siitä aTokeneita. aTokenin arvo määräytyy sen mukaan, mikä on talletuksen suuruus ja sillä tienattu korko. Sen arvo kasvaa alustan korkokannan mukaan.

aTokenit ovat pohjimmiltaan ERC20-tokeneita, joten ne ovat melko joustavia ja käytännöllisiä. Voit esimerkiksi lähettää näitä kryptoja ystävillesi, mutta siitä huolimatta ansaita korkoja, jotka tuleva omaan kryptolompakkoon.

Yksi Aave-ekosysteemin ainutlaatuisimpia ominaisuuksia ovat niin sanotut flash-lainat. Ne ovat lyhytaikaisia ja vakuudettomia lainoja, jotka voidaan ottaa ja maksaa takaisin välittömästi saman tapahtuman aikana.

Flash-lainat ovat automatisoituja ja nopeasti suoritettavia lainoja, jotka on maksettava takaisin yhden Ethereum-siirron aikana. Mikäli pääomaa ja korkoja ei makseta takaisin tuona aikana, laina peruutetaan ja kyseinen siirto poistetaan koko lohkoketjusta.

Tämä saattaa tietysti kuulostaa hieman oudolta, sillä mihin kukaan tarvitsisi sellaista lainaa, joka maksetaan välittömästi takaisin. Niiden avulla voidaan kuitenkin saada nopeasti ja tehokkaasti likviditeettiä eri tarkoituksiin, kuten arbitraasiin, likvidaatioihin ja muihin.

Lisäksi lukijoiden on hyvä tietää Aaveen korkomallista, joka määräytyy kunkin kryptovaluutan tarjonnan ja kysynnän perusteella likviditeettipoolissa. Tämä tarkoittaa sitä, että korkotasot lainaamiselle ja lainanotolle voivat vaihdella dynaamisesti markkinaolosuhteiden mukaan. Ominaisuuden tarkoituksen on tarjota käyttäjille markkinoiden kilpailukykyisimmät korot ja kilpailla näin muiden DeFi-palveluiden kanssa.

Tulevaisuuden kannalta DeFi-palvelut omaavat paljon potentiaalia. Monet ihmiset varmasti pitäisivät sellaisesta ajatuksesta, jossa lainaa voisi ottaa ilman pankkeja ja muuta kolmatta osapuolta. Lisäksi palvelun läpinäkyvyys on varmasti melkoinen houkutin suurimmalle osalle ihmisistä.

Keskeisiä käsitteitä Aaveen teknologiaan liittyen:

Likviditeettipooli

Sijoittajat voivat ostaa AAVE-tokeneita, joita säillytetään yhteisessä kassassa. Sen kautta he voivat ansaita korkoja tai ottaa lainaa ilman ylimääräistä välikättä.

aToken

Alustan varsinainen hallintatoken, jota voi saada, kun tekee talletuksia alustalle jollakin sen tukemalla kryptolla.

Flash-lainat

Aaveen oma erikoisuus, jota ei muista palveluista löydy. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää hyväksi erityisesti arbitraaseissa, joissa sijoittajat voivat käytännössä ansaita ilmaista rahaa.

Korkomalli

Alustalla on kahdenlaisia korkoja: kiinteitä ja kelluvia. Kiinteät korot sopivat tilanteisiin, joissa kurssit heittelevät paljon. Kelluvat taas mahdollistavat paremmat tuotot, mutta ovat toisaalta riskialttiimpia.

Aave projektin taustalla toimiva kehitystiimi ja yhteistyökumppanit

Aaveen keskeisin kehittäjä ja kasvo on suomalainen Stani Kulechov, joka tunnetaan kryptopiireissä erittäin hyvin. Tämä johtuu pääosin siitä, että hän oli yksi ensimmäisiä kehittäjiä, jotka alkoivat tekemään hajautettuun lainaamiseen liittyviä ominaisuuksia Ethereumiin.

Erilaiset DeFi-projektit ottivat tuulta alleen tosissaan vuonna 2020, jolloin ne kokivat ison buumin. Tuona aikana Aaveen kurssi nousi jopa noin 600 dollariin. Vaikka näistä lukemista on tultu alas varsinkin vuoden 2022 kryptotalven jälkeen, Aave on onnistunut pysymään yhtenä suurimmista DeFi-palveluista markkinoilla.

Alkuun Kulechov oli pääkehittäjä projektissa, mutta myöhemmin kehitystiimi on kasvanut noin 10 henkilöön. Tällä hetkellä hän toimii yrityksen toimitusjohtajana, joka toimii samalla sen keulahahmona.

Aave hintaennuste tokenomian näkökulmasta

Jotta Aave hintaennuste olisi helpompi muodostaa, on hyvä käydä läpi alustan tokenomiaa. Aaveen tokenien enimmäismäärä on 16 miljoonaa, joista noin 12,5 miljoonaa kolikkoa on liikkeessä. Mielenkiintoista järjestelmässä on se, että käyttää suurimman osan sijoittajien talletuksista saatavista tuloistaan ostaakseen takaisin niitä AAVE-tokeneita, jotka ovat avoimilla markkinoilla. 

Kun tokenit on hankittu takaisin, ne tuhotaan polttamalla. Tällä pyritään taas siihen, että Aave-tokenin tarjontaa pyritään säätelemään ja näin edistämään alustan omaa likviditeettiä.

Aaveen markkina-arvon voi taas määrittää siten, että liikkeessä olevien tokenien määrä kerrotaan nykyisellä AAVE-tokenin kurssihinnalla. Markkina-arvo taas määrittelee AAVE-tokenin markkina-asemaa ja sen osuutta markkinoista suhteessa muihin kryptovaluuttoihin.

AAVE on deflatorinen tokeni, koska liikkeellä olevia tokeneita ostetaan takaisin ekosysteemiin, minkä jälkeen ne poltetaan. Lisäksi alusta pyrkii käyttämään lukittuja AAVE-tokeneita hallinnointiin ja muihin tarkoituksiin, jotta mahdollisilta likviditeetin ongelmilta vältyttäisiin.

Aave hintaennuste – erilaisia käyttötapauksia ja tulevaisuus katsaus

Aave hintaennuste on helpompi tehdä silloin, kun tietää tarkemmin, minkälaisia käyttötapauksia kryptolle voidaan muodostaa. Tässä kryptossa hyvää on se, että sillä on useita erilaisia käyttötapauksia, joista voi olla oikeaa hyötyä ihmisille.

Keskeisin käyttötapaus on tietysti kryptojen lainaaminen ja talletuksille koron saaminen. Koska ihmiset tarvitsee lainaa enemmän tai vähemmän, Aave pyrkii luomaan heille hajautetun lainauspalvelun. Sen kautta olisi mahdollista nostaa lainoja yhteisestä likviditeettipoolista, josta taas talletuksia tekevät sijoittavat voisivat nostaa korkoja.

Toiseksi sitä voidaan pitää niin sanottuna hallintatokenia. Tämä tarkoittaa sitä, että sitä omistavat ihmiset voivat osallistua erilaisiin äänestyksiin, joissa määritellää alustan uusia ominaisuuksia sekä tulevaisuuden kuvioita. Tällä pyritään tuomaan alustan toimintaan läpinäkyvyyttä sekä yhteisöllisyyttä.

Sijoittajat voivat käyttää alustaa myös sellaisissa tilanteissa, joissa markkinoilla on havaittavissa arbitraasi. Arbitraasi on tilanne, jossa sijoittaja havaitsee yhden krypton hinnan olevan erilainen eri kryptopörsseissä. 

Voidaan olettaa esimerkiksi sellainen tilanne, jossa että Ethereumin hinta on erilainen kahdessa eri hajautetussa pörssissä. Tällöin syntyy tilanne, jossa sijoittaja voi tehdä helposti voittoa ostamalla sitä halvemmalla toisesta pörssistä ja myymällä sitä kalliimmalla toiseen pörssiin. Tällöin on kyseessä arbitraasi, jolloin on helppo tehdä voittoja ilman sen suurempaa riskiä.

Koska Aave tukee niin sanottuja flash-lainoja, alustalla toimivat sijoittajat voivat käyttää sitä hyväkseen ja luoda lisää likviditeettiä sen ekosysteemiin. Flash-lainan kulut ovat ainoastaan 0,09 prosenttia, mikä mahdollistaa tällaisen toiminnan. Lisäksi se toimii nopeasti ja laina on mahdollista myös peruuttaa, mikä on tietenkin hyvä asia arbitraasien kanssa puuhatessa.

Jos haluat pysyä kärryillä siitä, mitä kaikkea Aaveen tulevaisuus pitää sisällään, silloin kannattaa seurata heidän virallisia julkaisukanaviaan. Niiden kautta saat helposti luotettavaa tietoa siitä, mihin suuntaan projekti on menossa.

Projektin tulevaisuuden kannalta hyvää siinä on se, että jokainen sijoittaja voi itse osallistua niihin päätöksiin, joita krypton osalta tehdään. Koska AAVE on myös hallintatoken, sitä omistamalla voi käydä äänestämässä tärkeistä kehityslinjoista krypton osalta.

Aave – sääntely ja potentiaaliset riskit

Aave on aktiivisesti tehnyt yhteistyötä ja solminut kumppanuuksia kryptovaluuttojen markkinoilla. Se on esimerkiksi integroitunut muihin DeFi-protokolliin, kuten Yearn.Financeen ja Curve Financeen. Tämän yhteistyön tarkoituksena on tarjota käyttäjilleen parannettuja palveluita ja muita vaihtoehtoja sekä palveluita. 

Lisäksi Aave on tehnyt yhteistyötä erilaisten kryptopörssien, -lompakoiden ja muiden palveluntarjoajien kanssa laajentaakseen vaikutusvaltaansa ja mahdollistaakseen uusille käyttäjille mahdollisimman saumattoman pääsyn heidän lainapalveluihinsa.

Myös kryptomaailman ulkopuoliset tahot ovat mukana Aaveen sääntelyssä. Se nimittäin onnistui hankkimaan EMI-lisenssin, joka annetaan Iso-Britanniassa toimivan Electronic Money Institutionin toimesta. Tämä luo lisää suojaa sijoittajille ja kertoo siitä, että yrityksen toiminta on asianmukaista.

Vaikka Aaveen tämän hetkinen tilanne näyttää varsin hyvältä, kaikki voi olla mahdollista tulevaisuudessa. Aave hintaennuste on tämän takia vaikea aihe, koska kryptot ovat tunnetusti korkean volatiliteetin sijoitusinstrumentteja. Hyvä esimerkki tästä on se, että krypton hinta on ollut parhaimmillaan yli 600 dollarin, kuten se tällä hetkellä liikkuu hieman alle 75 dollarissa.

Tämän takia kryptoihin sijoittaminen kannattaa aina tehdä sellaisella rahalla, jonka on myös valmis häviämään. Paras strategia korkean volatiliteetin sijoituskohteisiin on sellainen, joka perustuu pitkän aikavälin voittoihin. Jos Aave hintaennuste näyttää huonolta lyhyellä aikavälillä, sitä ei kannata ensimmäisenä alkaa välttämättä myymään.

Aave hintaennuste – muista tutkia yhteisöä ja lähteitä ennen sijoittamista

Kun netistä etsii tietoa, on erittäin tärkeä muistaa olla lähdekriittinen. Kuka tahansa voi kirjoittaa mitä tahansa verkkoon, joten aivan kaikkea ei kannata sulattaa suoriltaan. Sen sijaan hyvä tapa on tutkia erilaisia lähteitä ja muodostaa oma mielipide vasta sen jälkeen, kun tuntee tietävänsä, mitä markkinoilla on tapahtumassa.

Tämän takia on suositeltavaa seurata Aaveen virallisia lähteitä, kuten heidän verkkosivujaan, sosiaalisen median kanaviaan ja lehdistötiedotteitaan. Niiden avulla on helppo pysyä ajan tasalla esimerkiksi siitä, minkälaisia sopimuksia tai kumppanuuksia he ovat solmineet.

Näiden virallisten lähteiden lisäksi on hyvä seurata sitä, minkälaista keskustelua Aaveesta käydään sosiaalisessa mediassa ja erilaisilla foorumeilla. Esimerkiksi Twitter on loistava lähde silloin, jos haluaa pysyä mukana kryptoihin liittyvässä keskustelussa. Aaveen alkuperäinen kehittäjä Stani Kulechov on myös twitterissä, jossa voi seurata hänen ajatuksiaan kryptoihin liittyen

Aaveella on myös oma tilansa Reddit-palvelussa, jossa sijoittajat keskustelevat alustaan liittyvistä asioista. Sosiaalisen median lisäksi kannattaa seurata uutisia ja erilaisia nettisivuja, joissa on paljon kryptoalan ammattilaisia kirjoittamassa aiheesta.

Aave hintaennuste – yhteenveto

Aave hintaennuste on tulevaisuuden kannalta positiivinen, sillä onhan alusta pystynyt nousemaan suurimpien tekijöiden joukkoon DeFi-sektorilla. Koska kyseessä on kryptovaluutat, odotettavissa on luonnollisesti sekä nousuja että laskuja. Onkin mielenkiintoista seurata, pystyykö Aave nousemaan kaikkien aikojen huippuunsa, joka oli yli 600 dollaria vuonna 2021.

Jos ajattelee kryptomarkkinoita laajemmin vuonna 2023, ainakin alkuvuosi on ollut varsin lupaava. Tämä on sinänsä positiivinen signaali, sillä vuodesta voi tulla erinomainen myös Aaveen kannalta. Esimerkiksi Bitcoin on noussut vuoden 2022 pahimmista kuopista jopa 70 prosenttia ja rikkoi 30 000 dollarin rajan alkuvuodesta.

Mikäli olet kiinnostunut DeFi-alustoista, Aave kannattaa ottaa tarkempaan seurantaan. Tulevaisuuden kannalta on mielenkiintoista nähdä, miten ihmiset omaksuvat hajautettujen lainapalveluiden luomat mahdollisuudet. Suosittelemme lämpimästä seuraamaan alustan ympärillä tapahtuvia asioita, sillä hintaennuste pitkässä juoksussa näyttää kaiken kaikkiaan hyvältä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Aave hintaennuste tällä hetkellä?

Aave on pysytellyt jo jonkin aikaa noin 50–70 dollarin tasolla. Hyvää tässä kaikessa on se, että kryptomarkkinat vaikuttavat lähtevän nousuun vuoden 2023 aikana. Sen kaikkien aikojen huippu on kuitenkin yli 600 dollarissa, joten kasvuvaraa ja potentiaalia riittää varsin hyvin.lease try to add at least 3 FAQ, please be relevant to the page subject

Minkälaisia palveluita Aave tarjoaa sijoittajille?

Aave on hajautettu likvideettipooli, jossa sijoittajat voivat tehdä joko talletuksia tai ottaa lainaa. Lisäksi se tarjoaa työkaluja esimerkiksi kryptojen arbitraaseihin, joissa alustan käyttäjät voivat käyttää hyväkseen flash-lainaa.

Onko Aave luotettava alusta kryptosijoituksille?

Kaiken kaikkiaan kyseessä on erittäin luotettava alusta sijoittamiseen. Aave kuuluu viiden suurimman DeFi-palvelun piiriin, mikä kertoo omalta osaltaan sen luotettavuudesta. Lisäksi sille on myönnetty EMI-lisenssin Iso-Britannian viranomaisten toimesta. Se mahdollistaa esimerkiksi luotettavien valuuttapalveluiden tarjoamisen ihmisille.

Minkälainen tiimi tämän kryptoprojektin taustalla on?

Aaveen alkuperäinen kehittäjä ja yrityksen perustaja on suomalainen Stani Kulechov. Nykyään tiimi on kasvanut mukavasti ja mukana on kryptoalan asiantuntijoita ja ohjelmistokehittäjiä laajalla skaalalla.

Onko Aave deflatorinen kryptovaluutta?

Aave on deflatorinen valuutta, sillä se ostaa hankkimillaan tuloillaan kierrossa olevia AAVA-tokeneita ja polttaa ne sen jälkeen.

Onko AAVE-token kannattava sijoitus?

Kun ottaa huomioon, että AAVE-tokenin kurssi on ollut parhaimmillaan jopa yli 600 dollaria, sillä on tällä hetkellä paljon kasvuvaraa. Vuosi 2022 oli vaikea kryptomarkkinoilla, joten lähitulevaisuudessa on hyvät mahdollisuudet kurssien nousulle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *