Dogecoin kurssi – jatkuuko nousujohteinen kasvu

Dogecoin (1)

Mikä erottaa Dogecoinin useimmista muista vaihtoehtoisista kryptovaluutoista kryptomarkkinoilla? Yksi suurimmista eroista on se, että kyseessä on meemikolikko, joka on luonteeltaan deflatorinen. Sen nimi on peräisin suositusta internet-meemistä, mikä antaa sille viraalista voimaa.

Dogecoin on hajautettu ja täysin turvallinen ekosysteemi. Se on suunniteltu olemaan käyttäjäystävällisempi ja helpommin lähestyttävä kryptovaluutta kuin monet muut, jotta kaikenlaiset käyttäjät voisivat ostaa sitä helposti.

Jos haluat tietää enemmän siitä, miltä Dogecoin kurssi vaikuttaa tulevaisuuden kannalta ja haluat tutustua tähän projektiin hieman tarkemmin, lue tämä opas ja saat paljon lisätietoa asiaan liittyen.

Dogecoinin taustaa ja kehittäjätiimin näkemys

Dogecoin (1)
Dogecoin hintaennuste – miltä se vaikuttaa tällä hetkellä?
Dogecoin hintaennuste on asia, jota on hyvä miettiä tulevaisuuden kannalta. Meemikolikot ovat pärjänneet varsin hyvin viime aikoina, ja…

Dogecoinin historia juontaa juurensa vuoteen 2013, kun Billy Markus ja Jackson Palmer loivat uudenlaisen krypton. He halusivat kehittää kryptovaluutan, joka olisi viihteellinen ja hauska vaihtoehto Bitcoinille, joka oli tuolloin hallitseva kryptovaluutta. Kyseessä oli monella enemmänkin huumoriprojekti, eikä kehittäjät itsekään ottaneet sitä kovinkaan vakavasti.

Dogecoin sai inspiraationsa suositusta meemistä, joka esitti Shiba Inu -rotuista koiraa. Sen luoma rento ja positiivinen sävy heijastuivat myös Dogecoinin identiteettiin. Se erottui kryptomarkkinoilla nimenomaan sillä, että se oli jollakin tapaa helposti lähestyttävä leikkisällä ja ystävällisellä lähestymistavallaan, mikä teki siitä suositun erityisesti nuoremman kohderyhmän keskuudessa.

Aluksi Dogecoinin tarkoituksena oli lähinnä olla hauska ja kevyt kryptovaluutta. Sitä käytettiin usein tippien antamiseen ja hyväntekeväisyyteen erityisesti sosiaalisessa mediassa, kuten Redditissä ja Twitterissä. Dogecoin-yhteisö oli erittäin aktiivinen ja innostunut, ja monet osallistuivat erilaisiin hyväntekeväisyyskampanjoihin ja tapahtumiin Dogecoinin avulla.

Vuonna 2014 Dogecoinilla oli merkittävä hetki, kun sen yhteisö teki lahjoituksen, jonka avulla Jamaikan talviolympiajoukkue pystyi osallistumaan kisoihin. Tämä tapahtuma sai suurta huomiota maailmanlaajuisesti ja osoitti Dogecoinin potentiaalin hyödyntää kryptovaluuttaa positiivisiin tarkoituksiin.

Vuodet 2018 ja 2019 olivat hyvää aikaa Dogecoinille, sille sen arvo nousi nopeasti kryptovaluuttojen ympärille syntyneen kuplan aikaan. Sen markkina-arvo nousi yli kahden miljardin dollarin, mikä teki siitä yhden suurimmista kryptovaluutoista tuohon aikaan.

Tähän mennessä kryptovaluutan parhaat ajat ovat sijoittuneet vuoteen 2021, jolloin Dogecoin kurssi oli korkeimmillaan. Tuolloin se saavutti oman kaikkien aikojen korkeimman arvonsa, joka on 0,74 dollaria. Sitä ennen yhden tokenin arvo oli huomattavasti alhaisempi, sillä se liikkui 0,00023 dollarin tietämillä.

Dogecoin on markkinoiden arvokkain meemikolikko, sillä sen markkina-arvo on tällä hetkellä yli 10 miljardi dollaria. Kyseessä ei siis ole aivan pieni kryptoprojekti. Toiseksi arvokkaimman meemikolikon eli Shiba Inun markkina-arvo liikkuu taas noin 5 miljardissa dollarissa. Nämä kaksi meemikolikkoa ovat viitoittaneet tietä monille muille kolikoille, joita on tullut markkinoille kiihtyvään tahtiin 2020-luvulla.

Yksi kehittäjätiimin tärkeimpiä visioita tämän kryptoprojektin suhteen on se, että he pyrkivät tekemään sen mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Heidän mukaansa kryptojen laajentuminen suuremman yleisön käyttöön on pitkälti kiinni siitä, että niiden käyttämisestä tehdään nykyistä helpompaa.

Täten Dogecoinin tavoitteena on tarjota käyttäjäystävällisempi ja helpommin lähestyttävä vaihtoehto kryptovaluutoille – erityisesti Bitcoinille. Se pyrkii houkuttelemaan sellaisia uusia käyttäjiä, jotka eivät ehkä ole perehtyneitä kryptovaluuttojen tekniseen monimutkaisuuteen. Jotta kolikko voisi saavuttaa todellisen massasuosion, sen on oltava myös helposti kaikkien saatavilla.

Dogecoinia pidetään usein humoristisena kryptovaluuttana sen alkuperäisen meeminomaisen taustan vuoksi. Juuri tämän takia siitä puhutaankin meemikolikkona.

Dogecoin kurssi – teknologiset ominaisuudet

Dogecoin perustuu teknisesti Litecoinin lähdekoodiin, joka on taas pitkälti samaa koodia kuin mitä Bitcoinin puolella käytetään. Näin ollen nämä kryptovaluutat ovat teknisesti toisiaan lähellä. Toki lähdekoodia on sittemmin muokattua ja viety omaan suuntaan, joten eroavaisuuksiakin löytyy.

Dogecoinin perusteknologia perustuu Proof-of-Work konsensusalgoritmiin. Sen perusajatus on siinä, että tietyt laskennalliset tehtävät on suoritettava ennen uuden lohkon validointia ja lisäämistä lohkoketjuun. Tähän käytetään hyväksi louhintaa, joka on varmasti tuttu termi suurimmalle osalle lukijoista. 

Louhinta tapahtuu tietokoneiden tai siihen erikoistuneiden louhintalaitteiden eli ASIC-koneiden avulla. Louhimalla käyttäjät voivat ansaita itselleen kryptovaluutta ja muodostaa tätä kautta passiivista tuloa itselleen. Tämän kryptovaluutan louhiminen on vielä kannattavaa kotikonstein, mutta kovinkaan suuria palkkioita on siitä tuskin enää on luvassa.

Kuten kryptovaluuttojen kohdalla on usein tapana, Dogecoinin oma lohkoketju tallentaa kaikki siirrot ja tapahtumat. Näin syntyy yksittäisiä lohkoja, jotka sisältävät joukon transaktioita. Lohkot liitetään toisiinsa lohkoketjussa, mikä varmistaa tapahtumien järjestyksen ja eheyden. Tämä hajautettu ja julkinen lohkoketju mahdollistaa sen, että kaikki Dogecoinin lohkoketjussa tapahtuvat transaktiot ovat kaikkien nähtävilläi

Teknologiasta on hyvä tietää myös se, että Dogecoin perustuu avoimeen lähdekoodiin. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että kuka tahansa voi tarkastella ja osallistua sen kehitykseen. Yhteisöllä on mahdollisuus ehdottaa ja toteuttaa parannuksia protokollaan, mikä tekee siitä erittäin yhteisöllisen projektin.

Vaikka teknologia on hyvin samanlaista kuin Litecoinin ja Bitcoinin tapauksissa, näiden projektin erottavat tekijät liittyvät enemmänkin tokenomiaan ja niiden identiteettiin. Dogecoinin kehitystyö keskittyy enemmän käyttäjäystävällisyyteen, nopeisiin transaktioihin ja rentoon ilmapiiriin, mikä erottaa sen monista muista kryptovaluutoista.

Yksi suurimmista asioista, mikä erottaa Dogecoinin muista kryptovaluutoista varsinkin sen lanseeraamisen aikaan, oli sen pohjautuminen voimakkaasti meemikulttuuriin. Se oli ensimmäinen meemikolikko, joka pyrki kasvamaan markkinoilla puhtaasti huumoriin ja meemeilyyn perustuen.

Nykyään tilanne on tietysti hieman erilainen, sillä sen vanavedessä on noussut monia muitakin meemikolikoita. Varsinkin 2020-luvulla monet uudet meemikolikot ovat alkaneet ottamaan mallia Dogecoinista. 

Dogecoinin tokenomia ja ekosysteemi

Dogecoinin tokenomia erottaa sen monista muista kryptovaluutoista. Tarjonnan puolesta Dogecoineja oli alkujaan lähes rajattomasti, sillä niitä oli tarjolla 100 miljardia. Tämän lisäksi uusia kolikoita luotiin jatkuvasti, mikä aiheutti omat ongelmansa sen kurssi kehitykselle. 

On hyvä tietää, ettei Dogecoinien kokonaismäärälle ole asetettu kiinteää ylärajaa. Tästä tulee kuitenkin helposti ongelma, sillä liian suuri tokeneiden määrä romauttaa helposti sen kurssin arvon. Siksi Dogecoin kurssi on myös elänyt paljon vuosien saatossa.

Vuonna 2014 tähän tuli muutos, sillä Dogecoinin kehittäjät päättivät ottaa käyttöön mekanismin, joka hidastaa inflaatiota. He asettivat vuotuisen inflaation kiinteäksi, mikä auttaa hallitsemaan sen kurssia paremmin. Ero edelliseen tapaan oli siinä, että uusia Dogecoin-tokeneita kyllä luodaan edelleen, mutta niiden määrä on etukäteen ennustettavissa.

Kehittäjien tavoitteena on vaikuttaa Dogecoinin kurssiin siten, että inflaatio pienenee tulevaisuudessa asteittain. Palmerin mukaan vuoteen 2027 mennessä inflaatio olisi kolme prosenttia, kun taas vuonna 2035 se olisi laskenut jo kahteen prosenttiin.

Dogecoinin inflaatioaste on suhteellisen korkea verrattuna moniin muihin kryptovaluuttoihin. Useat tunnetut kryptovaluutat ovat deflatorisia, jolloin niitä poistetaan kierrosta erilaisin toimenpitein. Sen sijaan dogecoineja luodaan jatkuvasti, mikä taas alentaa helposti yksittäisen tokenin arvoa.

Vaikka Dogecoinin tokenomia eroaa monista muista kryptovaluutoista, sen markkina-arvo ja arvonkehitys perustuvat edelleen kysynnän ja tarjonnan periaatteisiin. Sen hinta voi vaihdella paljonkin perinteisen talouden ja kryptomaailmaan liittyvien tapahtumien mukaan. 

Tämän takia on erityisen tärkeää, että kryptovaluuttojen arvo voi olla erittäin volatiili. Tällöin niihin sijoittamiseen liittyy suuria riskejä, mutta toisaalta tuototkin voi olla valtavia. Dogecoin on ollut suosittu varsinkin riskisijoittajien parissa, sillä monet ovat tehneet melkoisia voittoja sen avulla.

Minkälaisia käyttötapauksia Dogecoinilla on?

Dogecoin kurssi ja varsinkin sen kehittyminen tulevaisuudessa on paljon kiinni siitä, minkälaisia käyttötapauksia sille voidaan kehittää. Tällä kryptovaluutalla on tietyssä mielessä samanlaisia ongelmia kuin vaikkapa Bitcoinilla. Nämä molemmat kolikot ova puhtaasti ostamiseen ja maksamiseen tarkoitettuja valuuttoja, eikä niillä juurikaan ole muita käyttötapauksia.

Esimerkiksi Ethereum eroaa näistä kryptovaluutoista huomattavasti käyttötapausten osalta. Sen verkon päälle voidaan rakentaa dApp-sovelluksia, jotka voidaan ohjelmoida käyttämään älysopimuksia hyväkseen. Tällöin se muodostaa kehittäjille ohjelmointiympäristön, jonka puitteissa voidaan kehittää erilaisia sovelluksia.

Yksi ongelma Dogecoinilla on myös siinä, että sitä voidaan käyttää maksuihin ja ostoksiin, mutta se ei ole osoittautunut tehokkaaksi arvon säilyttäjäksi. Esimerkiksi Bitcoin on taas tässä mielessä hyvä kryptovaluutta, koska se pitää arvonsa ja on myös kasvattanut sitä pitkällä aikavälillä. 

Koska Dogecoinien määrä voi olla teoriassa ääretön, se tekee kryptovaluutasta voimakkaasti inflatorisen. Nykyään monet uudet kryptovaluutat taas suunnitellaan siten, että ne ovat luonteeltaan deflatorisia, jolloin niiden arvoa voidaan nostaa polttamalla osan kryptoista.

Dogecoinin keskeisin käyttötapaus on näistä edellä mainituista syistä johtuen maksaminen. Monet verkkokaupat ja muut jälleenmyyjät ovat ottaneet sen maksutavaksi. Näin ollen voit ostaa dogecoineilla vaikkapa vaatteita, tietokoneen osia tai maksaa hotellivarauksen. Tulevaisuuden kannalta onkin mielenkiintoista nähdä, kuinka laajalle tuki eri kauppojen keskuudessa leviää.

Verkossa maksamista tukee se, että kryptovaluutta tukee P2P-teknologiaa, jolloin kaupan kaksi osapuolta voi vaihtaa tokeneita ilman, että se tarvitsee kolmatta osapuolta. Tämä onkin yksi keskeisimmistä ominaisuuksista, mihin monet kryptot nojaavat.

Yksi käyttötapaus Dogecoinin kohdalla on tippaaminen. Se tapahtuu siten, että ihmiset lahjoittavat esimerkiksi jollekin sisällöntuottajalle dogecoineja, mikäli he sattuvat pitämään hänen tarjoamastaan sisällöstä.

Mikäli taas viihdyt nettikasinoilla tai pidät vedonlyönnistä, voit nykyään pelata myös dogecoinien avulla. Kryptokasinot ovat yleistymässä kovaa vauhtia ja niiltä voi löytää paljon pelattavaa. Parasta kryptokasinoissa on se, että ne tarjoavat todella suuria bonuksia pelaajille. Näin ollen ne sopivat erityisesti high roller -pelaajille.

Dogecoin kurssi – sääntely ja mahdolliset riskit

Dogecoin ei ole säädelty kryptovaluutta samalla tavalla kuin perinteiset valuutat, joihin kuuluu kaikki kansalliset valuutat. Kryptovaluutat toimivat hajautetun lohkoketjun avulla, mikä tarkoittaa sitä, että niitä ei hallinnoi mikään yksittäinen toimielin tai hallitus.

Juuri tässä kryptovaluutoissa on ollut usein kyse, sillä niiden avulla pyritään poistamaan se, että yksittäiselle toimijalle tulisi liikaa valtaa. Samoin turhan välikäden poistaminen alentaa kustannuksia ja tekee korruption huomattavasti vaikeammaksi. Koska kaikki transaktiot ovat julkisesti nähtävillä, väärinkäytökset tulevat ilmi helpommin.

Koska Dogecoin on hajautettu kryptovaluutta, sen arvo ja käyttö riippuvat kysynnän ja tarjonnan laista. Myös sijoittajien ja käyttäjien luottamus on tärkeässä asemassa erityisesti meemikolikoiden kohdalla 

On kuitenkin tärkeää huomata, että kryptovaluuttojen sääntely voi vaihdella maittain ja alueittain. Jotkut maat säätelevät ainakin jollakin tapaa kansalaisten suhdetta kryptoihin. Näihin liittyy useimmiten rahanpesun vastaisia lakeja, kuluttajansuojaa ja verotusta koskevia määräyksiä. Esimerkiksi Suomessa kaikki kryptoista saadut voitot tulee ilmoittaa verottajalle.

Kuten kaikkien muidenkin kryptovaluuttojen kohdalla, myös Dogecoin sisältää valtavia riskejä. Kryptovaluutat ovat kuitenkin korkean volatiliteetin sijoituskohteita, jolloin riskit ovat suuret, mutta toisaalta palkinnotkin voi olla sen mukaiset.

Tämän takia on syytä muistaa, että sijoittamista kannattaa tehdä vastuullisesti. Koska kyseessä on todellista riskisijoittamista, on hyvä olla valmis myös häviämään kaikki rahansa. Oman portfolion rakennetta on tämän takia hyvä rakentaa maltiliisesti.

Dogecoin kurssi – yhteisö kasvattaa sen arvoa

Dogecoinin menestys perustuu vahvaan ja aktiiviseen yhteisöön. Ilman sitä koko kryptoa ei olisi olemassa. Tämä on hyvin tuttua muidenkin meemikolikoiden osalta, sillä ne joko nousevat tai kuolevat faniensa mukana. Krypto julkaistiin ensimmäisenä Reddit-keskustelupalvelussa, josta se lähti leviämään suuremman yleisön tietoisuuteen.

Dogecoinin yhteisö on tunnettu ystävällisyydestään ja avoimuudestaan, ja se on osallistunut hyväntekeväisyystyöhön sekä erilaisiin sosiaalisiin aloitteisiin. Yhteisön aktiivisuus on myös vaikuttanut Dogecoinin näkyvyyteen ja sen käyttöön erilaisissa käyttötapauksissa.

Yhteisön kannalta keskeistä on se, miten paljon kuhinaa sen ympärillä käydään eri sosiaalisen median kanavissa. Erityisesti Reddit  ja Twitter ovat keskeisiä alustoja, josta voi löytää paljon mielenkiintoista tietoa näihin projekteihin liittyen.

Elon Musk on vaikuttanut merkittävästi Dogecoinin suosioon ja näkyvyyteen, sillä hän on tunnettu meemikolikoiden kannattaja. Hän on julkisesti tämän meemikolikon tukija, mikä on näkynyt monella tapaa. Esimerkiksi useat hänen Twitter-viestinsä ja julkiset kommenttinsa ovat vaikuttaneet Dogecoinin kurssin hintaan.

Muskin kaltainen hahmo on tärkeä osa Dogecoinin menestystä. Hän on todella näkyvä hahmo julkisuudessa, joten tämä kryptoprojekti hyötyy paljon hänen kauttaan saamasta huomiosta.

Dogecoin Foundation on organisaatio, joka tukee kryptovaluutan kehittämistä ja sen ekosysteemiä sekä yhteisön kasvua. Se voi toteuttaa erilaisia projekteja, kuten rahoittamista, tapahtumien järjestämistä, tiedotuskampanjoita ja yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.

Näin ollen se on keskeisessä roolissa Dogecoinin tulevaisuutta ajatellen. Se perustettiin alun perin vuonna 2014, mutta sen toiminta hiljeni vuosien saatossa. Järjestö on ottanut kuitenkin uutta tuulta alleen vuodesta 2021 eteenpäin.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Dogecoin on englantilaisen jalkapallojoukkueen Watfordin sponsori, jonka logo on nähtävissä joukkueen pelaajien pelipaidoissa. Muutoinkin jalkapallomaailmassa kryptovaluutat ovat olleet näkyvässä roolissa, sillä Qatarin MM-kisoissa Crypto.com oli yksi tapahtuman pääsponsoreista.

Jos haluat saada luotettavaa tietoa kryptoon liittyen, sitä voi aina löytää sen virallisilta verkkosivuilta. Toinen hyvä lähde tiedolle on Reddit, jossa on oma subreddit Dogecoinia varten. Näiden lisäksi netistä voi löytää uutisportaaleja ja keskustelufoorumeita, joiden kautta voi saada tietoa enemmän kuin tarpeeksi.

Dogecoin kurssi – yhteenveto

Dogecoinin alkuperä juontaa juurensa internetin meemikulttuuriin. Idea on sinänsä hyvä, sillä meemit leviävät tehokkaasti ja täysin orgaanisesti, kunhan ne vain ottavat tuulta alleen. Juuri tähän mekanismiin Dogecoin luottaa sen markkinointia ajatellen. 

Tämä internetin meemikulttuurin pohjautuva taustaidea on osaltaan vaikuttanut Dogecoinin identiteettiin ja erottaa sen useista monista muista kryptovaluutoista. Samalla se on varsinainen meemikolikkojen tienraivaaja, sillä Dogecoin sai alkunsa jo vuonna 2013. Alun perin vitsistä lähtenyt kryptovaluutta lähti todelliseen nousuun vuosien varrella ja nykyään sen markkina-arvo lasketaan miljardeissa. 

Kryptomarkkinoiden osalta sillä on ollut tärkeä tehtävä levittää kryptojen ilosanomaa. Kehittäjien tarkoituksena on ollut alusta alkaen luoda sellainen kolikko, jota on helppo lähestyä. Monet aloittelevat sijoittajat ovat aloittaneetkin matkansa kryptojen ihmeelliseen maailmaan juuri Dogecoinin tai jonkin muun meemikolikon avulla.

Milloin Dogecoin kurssi on ollut korkeimmillaan?

Yhden tokenin arvo on ollut parhaimmillaan 0,74 dollaria, mikä tapahtui vuonna 2021.

Minkälainen kryptovaluutta Dogecoin on?

Dogecoin on viime kädessä maksamiseen tarkoitettu meemikolikko, joka perustuu legendaariseen Shiba Inu -koirarotuun ja siitä tehtyihin meemeihin.

Onko Dogecoin luotettava kryptovaluutta?

Dogecoin on erittäin hyvässä maineessa, sillä onhan kyseessä johtava meemikolikko. Se pohjautuu avoimeen lähdekoodiin ja hajautettuun lohkoketjuun, mikä antaa sillä läpinäkyvyyttä.

Minkälaiseen teknologiaan Dogecoin perustuu?

Dogecoinin avoin lähdekoodi perustui alkujaan Litecoinin ja Bitcoinin lähdekoodiin. Pohjimmiltaan kyseessä on hajautettu lohkoketju, jonka kehittämiseen kuka tahansa voi osallistua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *