Ethereum hintaennuste – jatkuuko voittokulku?

ethereum (2)

Ethereum hintaennuste on sen elinaikana ollut positiivinen, mistä kertoo se, että kyseessä on Bitcoinin jälkeen markkina-arvoltaan suurin kryptovaluutta ja -alusta. Se eroaa Bitcoinista kuitenkin siinä, ettei Ethereum ole pelkästään kryptovaluutta, vaan pikemminkin kehitysympäristö, joka mahdollistaa kehittäjille luoda erilaisia lohkoketjuihin ja älysopimuksiin perustuvia sovelluksia.

Jos olet kiinnostunut sijoittamaan Ethereumiin tai pohdit sitä muuten, kannattaa lukea tämä artikkeli ja kerromme sinulle paljon lisää aiheeseen liittyen.

Ethereumin tausta ja tavoitteet

Ethereumilla on mielenkiintoinen historia, jonka aikana on tapahtunut monenlaisia käänteitä ja mielenkiintoisia tapahtumia. Kaikki alkoi vuonna 2013, jolloin ohjelmoija nimeltään Vitalik Buterin esitti ajatuksen hajautetusta lohkoketjuun perustuvasta kehitysalustasta, joka perustuisi älykkäillä sopimuksille.

Tästä seurasi se, että Buterin julkaisi Ethereumin oman white paper -dokumentin marraskuussa vuonna 2013. Siinä hän esitteli suuremmalle yleisölle koko hajautetun lohkoketjualustan konseptin, joka olisi monella tavoin monipuolisempi kuin Bitcoin. Keskeinen ero olisi nimittäin siinä, ettei Ethereum olisi pelkkä kryptovaluutta, vaan se tarjoaisi myös työkaluja erilaisten dApps-sovellusten kehittämiseen.

Tämän jälkeen alkoi tapahtumaan, sillä jo tammikuussa 2014 perustetaan Ethereum-säätiö, joka on pohjimmiltaan voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen päätoimisto sijaitsee Sveitsissä. Säätiön päätavoitteena on tukea Ethereum-alustan kehitystä ja markkinointia sekä pyrkiä luomaan sille yhtenäinen standardi.

Kuten monet muutkin kryptoprojektit, myös Ethereum lähti liikkeelle joukkorahoituksesta, joka tunnetaan kryptomaailmassa nimellä Initial Coin Offering eli lyhennettynä ICO. Tarkoituksena oli tietysti kerätä varhaisilta riskisijoittajilta varoja projektin kehitykseen. 

Joukkorahoitus sujuikin erinomaisesti ja sen puitteissa onnistuttiin keräämään yli 31 000 Bitcoinia. Se vastasi tuon ajan kurssilla noin 18 miljoonaa dollaria. Samaan aikaan alustan oma kryptovaluutta Ether esitellään yleisölle.

Vuosi 2016 oli monilta vaikea Ethereumille, sillä sen verkossa toimiva hajautettu itsenäinen organisaatio eli DAO joutui hakkeroinnin kohteeksi. Tästä seurasi taas se, että suuri määrä ethereitä joutui vääriin käsiin. Tämän seurauksena Ethereum-yhteisö päättää suorittaa niin sanotun hard forkin, jonka avulla pystyttiin perumaan hakkerointi ja palauttamaan varastetut tokenit niiden oikeille omistajilleen. Tulevaisuuden kannalta tapaus johti siihen, että Ethereum ja Ethereum Classic kehitettiin siten, että molemmat käyttivät omaa lohkoketjua.

Kun vuoden 2016 vaikeuksista oli viimein selvitty, seuraavasta vuodesta tulikin jo paljon valoisampi. Tämä johtui pitkälti siitä, että Ethereumista tuli erittäin suosittu alusta monille Initial ICO:lle, kun uusia kryptovaluuttoja pyrittiin laskemaan markkinoille. Niitä pystyi ostamaan ethereiden avulla, mikä tietysti satoi suoraan Ethereumin laariin. ICO-buumi edisti Ethereumin nopeaa kasvua markkinoiden toiseksi merkittävimmäksi kryptoksi.

Vuodesta 2018 eteenpäin Ethereum aloittaa sarjan erilaisia päivityksiä, joilla pyritään parantamaan skaalautuvuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä. Tätä myöten kryptoalusta kasvaa jatkuvasti, mikä huipentuu vuoteen 2021. Tuolloin se koki merkittävää kasvua, mikä perustui toisaalta DeFi-palveluiden ja NFT:n menestykseen.

Tästä eteenpäin Etherin kurssi nousi omaan huippuunsa ja samalla Ethereum vakiinnutti paikkansa lopullisesti yhtenä suurimmista kryptoista. Ongelmia tulee vastaan vasta vuonna 2022, joka muutoinkin tunnetaan kryptotalvena.

Tällä hetkellä Ethereum hintaennuste näyttää todella hyvältä ja vuoden 2023 alkupuolella se onnistui nousemaan yli 2 000 dollarin. Näin onkin jännittävää seurata, mitä kaikkea sille tapahtuu aivan lähitulevaisuudessa.

Ethereum hintaennuste – minkälaiseen teknologiaan se pohjaa?

Ethereum on hajautettu lohkoketjualusta, joka mahdollistaa sovelluskehittäjien rakentaa ja julkaista hajautettuja dApps-sovelluksia ja älykkäitä sopimuksia. Se perustuu avoimeen lähdekoodiin, jonka pohjalla on konsensusalgoritmi eli Proof of Stake. Sitä taas käytetään transaktioiden validoimiseen verkon turvaamiseen. 

Muita vastaavanlaisia kryptoalustoja ovat esimerkiksi Cardano, Tron sekä Polkadot. Ethereum on tällä hetkellä kuitenkin johtava ekosysteemi niiden kryptoprojektien parissa, jotka työskentelevät lohkoketjuihin liittyvän ohjelmistoympäristön luomisessa.

Ethereum mahdollistaa kehittäjille oman lohkoketjupohjaisen sovelluksen luomisen ja julkaisemisen käyttäen sen omaa ohjelmointikieltä nimeltään Solidity. Kyseessä on korkean tason olio-ohjelmointikieli, jota käytetään älykkäiden sopimusten koodaamiseen Ethereum-lohkoketjulle. Samalla se on myös yleisimmin käytetty ohjelmointikieli, jota käytetään dApp-sovellusten ja älykkäiden sopimusten luomiseen Ethereum-alustalla. 

Solidity on suunniteltu nimenomaan lohkoketjualustojen kuten Ethereumin sovellusten rakentamista varten, ja se on ottanut vaikutteita muista suosituista ohjelmointikielistä, kuten JavaScriptistä, Pythonista ja C++:sta. Sen avulla kehittäjät voivat määritellä älykkään sopimuksen rakenteet, funktiot ja logiikan, ja näitä älykkäitä sopimuksia voidaan kirjoittaa käsittelemään erilaisia toiminnallisuuksia. Niihin voi kuulua esimerkiksi tokeneihin liittyvät siirrot, omistukseen liittyvää hallintaa, erilaisten sääntöjen noudattamista ja paljon muuta.

On tärkeää huomata, että Solidity on vain yksi ohjelmointikieli, jota voidaan käyttää älykkäiden sopimusten koodaamiseen Ethereum-lohkoketjulle. Muita kieliä ovat esimerkiksi Vyper, Serpent ja LLL, mutta Solidity on ylivoimaisesti laajimmin käytetty ja tuettu kieli.

Ethereumia kutsutaan usein älykkäiden sopimusten alustaksi. Tämä johtuu pitkälti siitä, että se perustuu pitkälti juuri älysopimuksiin. Kun kehittäjät kehittävät omaa sovellustaan, he voivat luoda ja suorittaa sovelluksen sisällä erilaisia älysopimuksia.

Älykkäät sopimukset ovat viime kädessä koodattuja sopimuksia, jotka suoritetaan Ethereum-lohkoketjussa. Nämä älykkäät sopimukset voivat olla käytössä laajassa valikoimassa erilaisia hajautettuja sovelluksia, jotka taas perustuvat esimerkiksi hajautettuihin rahoitusratkaisuihin, NFT:iin tai kryptopörsseihin.

Näiden lisäksi Ethereumin avulla voidaan luoda hyvin monenlaisia sovelluksia erilaisiin tarpeisiin. Juuri tämän takia monet veikkaavatkin sen olevan vahvoilla tulevaisuudessa, koska kyseessä on paljon enemmän kuin pelkkä kryptovaluutta.

Ethereumilla on toki myös oma kryptovaluutta nimeltään Ether. Sitä käytetään alustalla esimerkiksi tapahtumien käsittelyihin liittyvien kulujen maksamisessa ja älykkäisiin sopimuksiin kuuluvien maksusuoritusten valuuttana.

Ethereumin kehitystiimi ja yhteistyökumppanit

Ethereum on avoimen lähdekoodin lohkoketjualusta, joka kehitettiin alun perin kehitystiimin toimesta, jonka johtajana toimi Vitalik Buterin. Buterin on ohjelmoija ja kryptovaluuttojen asiantuntija, joka on hyvin keskeinen hahmo kryptopiireissä. Muita varhaisia tekijöitä Ethereumin kehityksessä ovat olleet muun muassa Gavin Wood, Charles Hoskinson ja Joseph Lubin.

Charles Hoskinson sittemmin riitautui Buterin kanssa, koska heillä oli erimielisyyksiä Ethereumin tulevaisuuden suunnasta. Tämän takia hän lähti kehitystiimistä ja perusti oman kryptoalustansa Cardanon yhdessä Jeremy Woodin kanssa. Se onkin suora kilpailija Ethereumin kanssa ja perustuu pitkälti hyvin samanlaisiin periaatteisiin.

Ethereumin perustamisen jälkeen sitä on kehitetty ja ylläpidetty hajautetun kehittäjäyhteisön, tutkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden toimesta ympäri maailmaa. 

Nykyään Ethereum-yhteisöön kuuluu monenlaisia toimijoita, joista tunnetuimpia on Ethereum Foundation. Se on sveitsiläinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka on perustettu tukemaan Ethereumin protokollan ja ekosysteemin kehitystä. 

Ethereum Foundation tarjoaa rahoitusta ja resursseja Ethereumin tutkimukseen ja kehitykseen, yhteisön rakentamiseen, koulutukseen ja moneen muuhun asiaan, jotka liittyvät tavalla tai toiselle tähän ekosysteemiin.

Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että alustan ympärille on kehittynyt melkoinen joukko erilaisia ihmisiä ja toimijoita, jotka toimivat alustan kanssa. Näitä ovat esimerkiksi itsenäiset kehittäjät, start-upit, akateemiset laitokset ja kaikenlaiset muut lohkoketjuihin perustuvat projektit. 

On tärkeää huomata, että Ethereum on avoimen lähdekoodin projekti, ja sen kehitys perustuu yhteistyöhön ja on luonteeltaan läpinäkyvää. Koska kyseessä on sovellusten kehitysympäristö, siihen osallistuu monipuolinen joukko sidosryhmiä. Tämä on myös sen yksi suurimmista eteenpäin vievistä voimista.

Ethereumin tokenomia ja tarjonta

Tokenomiikka on kuuluu kryptojen osa-alueeseen, jossa pyritään määrittelemään kryptovaluutan rakenne, sen tarjonta, jakelu ja se, miten sijoittajat ja käyttäjät voivat saada alustan kautta tuottoja. 

Ethereumin tokenomia perustuu pitkälti sen omaan kryptovaluuttaan Etheriin, vaikka kyseessä on paljon monipuolisempi kryptoalusta kuin pelkkä kryptovaluutta.

Ether on Ethereumin lohkoketjun oma kryptovaluutta. Sillä ei ole kiinteää enimmäismäärää, vaan sen tarjonta on rajoitettu muutoin. Louhijat voivat luoda sitä ratkaistaessaan matemaattisia ongelmia ja varmistaessaan transaktioita Ethereum-verkossa. 

Tällä hetkellä uusien ethereitä laitetaan liikkeelle 4-5 prosenttia kokonaistarjonnasta vuodessa. Tässä kohden on kuitenkin tärkeää huomata, että kehittäjätiimillä on suunnitelmissa siirtyä niin sanotun konsensusmekanismin käyttöön. Se muuttaisi sitä tapaa, miten uusia ethereitä luotaisiin. Esimerkiksi Ethereumin yksi suurimmista kilpailijoista Cardano käyttää tätä mekanismia omassa lohkoketjussaan.

Koska uusia ethereitä voidaan luoda periaatteessa loputtomiin, kyseessä on inflatorinen valuutta. Tilanne voi kuitenkin muuttua pian sen jälkeen, kun Ethereum alkaa käyttämään PoS-protokollaa. Varmaa on ainakin se, että inflaation nopeus tippuu selvästi tai sitten se pysähtyy kokonaan.

Alustan omaa kryptoa eli Etheriä käytetään moneen eri asiaan. Ensinnäkin sillä maksetaan palkkioita louhijoille ja transaktioiden varmistajille. Sen lisäksi ethereillä voi maksaa Ethereum-verkossa tapahtuvia siirtokuluja, jotka taas liittyvät louhintaan. Kuten monilla muillakin kryptoalustoilla, Ether on myös hallintotoken, jonka avulla sen omistajat voivat osallistua erilaisiin äänestyksiin.

Ethereum hintaennuste riippuu paljon siitä, onko kryptolle käyttötapauksia olemassa

Käyttötapauksilla viitataan sellaisiin asioihin ja tapahtumiin, jotka ratkaisevat jotain tiettyjä ongelmia reaalimaailmassa. Jos kryptolla ei ole tällaisia tapauksia todennettavissa, voidaan hyvällä syyllä kysyä, mitä virkaa kryptovaluutalla on sitten ylipäätään.

Ethereum kohdalla voidaan kuitenkin hyvällä syyllä todeta, että sille on löydettävissä monenlaisia käyttötapauksia ja sovelluksia, joissa sitä voidaan käyttää hyväksi. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei se ole pelkästään kryptovaluutta, kuten Bitcoin. Sen sijaan se on paljon monipuolisempi ekosysteemi, jota voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä tulevaisuuden sovelluksia tietokoneille ja älylaitteille.

Yksi hyvä esimerkki ovat älysopimukset. Niiden avulla voidaan luoda kahden osapuolen välille sellaisia sopimuksia, joissa ei tarvita kolmatta osapuolta. Koodin avulla älysopimuksiin voidaan luoda lähes minkälaisia ehtoja tahansa, joita sopimukset noudattavat automaattisesti. Kun ehdot ovat toteutuneet, älysopimus päättyy haluttuun lopputulokseen.

Myös erilaisten DeFi-palveluiden käyttöönotto on täysin mahdollista Ethereum-verkossa. Ne ovat hajautettuja rahoituspalveluita, joissa ei ole tarvetta keskitetylle toimijalle. Toisin sanoen ne poistavat pankkien ja muiden vastaavien instituutioiden toiminnan vaikkapa rahan lainaamiseen liittyvissä asioissa.

Lisäksi ei pidä unohtaa dApps-sovelluksia, joita voidaan pyörittää Ethereum-verkon päällä. Niitä voi kehittää käytännössä mihin vain, sillä vain mielikuvitus on rajana. Näin ollen käyttötapauksia tälle kryptoalustalle voidaan kehittää loputtomiin. Sovelluksia voidaan luoda esimerkiksi sosiaalisen median, oppilaitosten, teollisuuden tai vaikkapa hallinnollisiin tarpeisiin.

Ethereum hintaennuste – säännöstely ja yhteisö

Ethereum ja muutkin kryptovaluutat eivät ole säänneltyjä samalla tavalla kuin perinteiset rahoitusjärjestelmät. Kyseessä on hajautettu lohkoketjualusta ja kryptovaluutta, joka toimii maailmanlaajuisesti ilman keskitettyä valvontaa. Sitä ei täten hallinnoi tai säätele mikään hallitus tai rahoituslaitos, mikä on toisaalta ollut monen krypton alkuperäinen tavoitekin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että jotkut maat ovat muokanneet lainsäädäntöä tai harkitsevat ottavansa kryptot sääntelyn alaisuuteen. Lisäksi esimerkiksi Ethereum Foundation tekee töitä sen puolesta, että eri maiden lainsäädäntö olisi sopiva myös sille.

Eri maiden luomat säännökset voivat sisältää vaatimuksia esimerkiksi rahanpesun torjuntaan sekä asiakkaan tunnistamiseen liittyviä määräyksiä. Esimerkiksi monet kryptopörssit vaativat käyttäjien tunnistautumista, mutta eivät suinkaan kaikki.

Toisin sanoen sääntelyn osalta tilanne voi kehittyä tulevaisuudessa nopeastikin. Tästä kertoo jo se, että monet valtiot ovat kiinnostuneita luomaan myös omia digitaalisia valuuttoja. Voi siis hyvinkin olla, että kryptoja varten luodaan yhteiset pelisäännöt tulevaisuudessa.

Koska Ethereum on kryptoprojekit, siihen ja sen omaan tokeniin eli Etheriin sijoittaminen on korkean riskin sijoittamista. Tämä kuuluu olennaisena osana kryptovaluuttojen maailmaan. Kryptot ovat korkean volatiliteetin sijoituskohteita, jotka toisaalta mahdollistavat myös todella korkeat tuotot.

Tämän takia on erityisen tärkeää sijoittaa Ethereumiin tai Etheriin vain sellaisia määriä rahoja, jotka on varmasti varaa myös hävitä.

Ethereum hintaennuste – tutustu aktiiviseen yhteisöön ja uutisointiin

Ethereum hintaennuste elää jatkuvasti, minkä takia se on myös sijoittajien mielenkiinnon kohteena. Jotta kurssin kehityksessä pysyy perässä, kannattaa ehdottomasti tutustua Ethereumin ympärille syntyneisiin erilaisiin yhteisöihin. Niissä on nimittäin paljon mukana innokkaita ja asiantuntevia ihmisiä, jotka ovat saattaneet olla menossa mukana jo aivan krypton alkuajoista lähtien.

Tunnetuimpia lähteitä ova erilaiset sosiaalisen median kanavat, joista voi ainakin suositella Twitteriä, Redditä sekä Facebookia. Näistä kaikista voi löytää mielenkiintoista luettavaa päivittäin, joten niihin kannattaa tutustua.

Nykyään Ethereumiin liittyvä uutisointi on lisääntynyt valtavasti, mikä näkyy jopa ihan perinteisenkin median puolella. Tämän lisäksi netissä on paljon myös erilaisia asiantuntijapalstoja sekä kryptoihin keskittyneitä uutissivustoja, jotka ovat tutustumisen arvoisia. 

Voit löytää paljon erilaisia artikkeleita esimerkiksi tältä sivustolta, joita kannattaa lukea varsinkin silloin, jos olet vielä uusi tulokas kryptojen parissa. 

Ethereum hintaennuste – yhteenveto

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Ethereum on monipuolinen lohkoketjualusta, joka mahdollistaa kehittäjille monenlaisten hajautettujen sovellusten ja älykkäiden sopimusten tekemisen. Nämä ominaisuudet tekevät siitä yhden suosituimmista ja laajimmin käytetyistä lohkoketjualustoista kryptovaluuttojen maailmassa.

Ethereumin vahvuus piilee sen monipuolisuudesta. Juuri siinä se eroaa paljon markkinajohtajasta eli Bitcoinista. Kun Bitcoin on käytännössä vain kryptovaluutta, Ethereum on paljon muutakin. Siksi se voikin olla merkittävä kilpailija tulevaisuudessa kryptomarkkinoilla.

Ethereum hintaennuste tulee varmasti elämään vielä paljon. Monet asiantuntijat kuitenkin pitävät melko todennäköisenä, että pitkässä juoksussa se tulee saavuttamaan vielä suurempia huippuja markkinoilla kuin mitä olemme aikaisemmin nähneet.

Usein kysytyt kysymykset

Miten Ethereum hintaennuste on muuttunut ajan saatossa?

Kuten kryptoilla on tapana, myös Ethereumin ja sen oman kryptovaluutan Etherin hinta on vaihdellut paljon pörsseissä. Ethereumin kaikkien aikojen huippu on 4 891,70 dollaria, kun se vuoden 2023 alkupuolella oli vajaassa 2 000 dollarissa.

Minkälainen kryptoprojekti Ethereum on?

Ethereum on hajautettu kryptoalusta, joka perustuu pitkälti älysopimuksiin ja niiden toimintaan. Kyseessä on pikemminkin ekosysteemi ja ohjelmistoympäristö, jossa kehittäjät voivat luoda omia sovelluksiaan, jotka toimivat Ethereum-verkossa.

Minkälaisia käyttötapauksia Ethereumille voidaan muodostaa?

Koska kyseessä on paljon enemmän kuin pelkkä kryptovaluutta, Ethereumille voidaan esittää useita käyttötapauksia. Niihin kuuluvat esimerkiksi älysopimusten soveltaminen eri tilanteisiin, DeFi-palvelut lainanottajille sekä erilaiset dAppsit, joiden avulla voidaan rakentaa sovelluksia lähes mihin tahansa.

Onko Ethereum hyvä sijoituskohde?

Ethereum on heti Bitcoinin jälkeen toiseksi arvokkain ja merkittävin kryptoprojekti. Näin ollen se on yksi varmimpia sijoituskohteita kryptovaluuttojen markkinoilla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *