Viisi todistettua vinkkiä hajautettuun kryptosalkkuun vuonna 2023

Sijoittaminen on tehokas tapa varallisuuden kasvattamiseen ja taloudellisen tulevaisuuden turvaamiseen. Siitä huolimatta se sisältää omat riskinsä ja varsinkin silloin, jos sijoituskohteena ovat kryptovaluutat. 

Riskejä voi kuitenkin tehokkaasti alentaa hajauttamisen avulla, mikä kuuluukin lähes kaikkien sijoittajien työkalupakkiin. Hajauttaminen tarkoittaa sijoitusten jakamista eri omaisuusluokkien kesken, kuten kryptovaluuttoihin, NFT:iin ja vaikka DeFi-palveluihin. Tämä strategia auttaa vähentämään yksittäisen sijoituksen arvon laskua siten, että sen vaikutus ei näy koko salkussa.

Hajauttamisen merkitystä ei voi korostaa liiaksi varsinkaan kryptovaluuttojen kohdalla, jotka tunnetaan erittäin heilahtelevasta luonteesta ja korkeasta volatiliteetistä. Tämän perusluonteensa lisäksi epävarmat taloudelliset olosuhteet, geopoliittiset jännitteet ja erilaiset muut kriisit vaikuttavat kaikki myös kryptomarkkinoihin. 

Hajauttamalla sijoituksiasi voit lieventää epävarmuuksia ja turvata taloudellisen tulevaisuutesi helpommin. Tässä artikkelissa annamme lukijoille viisi todistettua vinkkiä siihen, miten oman portfolion voi hajauttaa turvallisesti.

Mitä kryptovaluuttojen hajauttaminen tarkalleen ottaen on?

Hajauttaminen on yksi sijoittamisen ydinkäsitteistä, sillä se vähentää merkittävästi siihen liittyviä riskejä. Hajauttamalla kryptoportfoliosi huolellisesti ja tasapainottamalla sitä matalan ja korkean riskien kohteiden välillä sijoittaminen on kannattavampaa pitkällä aikavälillä. Tällöin olet todennäköisemmin suojassa mahdollisilta karhumarkkinoiden vaikutuksilta. 

Sijoittajien onneksi on olemassa useita tapoja hajauttaa portfoliota riippuen aina siitä, minkälaisia riskejä haluaa ottaa ja minkälainen sijoittaja on.

Hajauttaminen on lyhyesti sanottuna sellainen strategia, joka sisältää sijoitusten jakamisen erilaisiin kohteisiin riippuen niiden riskitasosta. Sen sijaan, että sijoittaisit pelkästään tunnetuimpiin kryptoihin, voit kokeilla onneasi myös hieman uudempien kryptojen parissa. 

Tällä lähestymistavalla rajoitat mahdollisia riskejä ja vähennät sijoitustesi volatiliteettia huomattavasti. Mikäli jokin sijoituskohteista ei tuota voittoa, vakaammat kryptovaluutat pitävät salkkuasi pinnalla.

Useat sijoittajat pohtivat kiivaasti myös sitä, voisiko joku haastaa Bitcoinin tai Ethereumin asemaa tulevaisuudessa. Jos koet, että esimerkiksi Polkadot on se todellinen Ethereumin haastaja, voit aina ottaa hieman riskejä ja sijoittaa siihen reilummin. Mikäli tämä näkemys ei realisoidu, tappiot eivät ole niin suuret, koska olet sijoittanut samalla myös muihin kryptovaluuttoihin.

Toisin sanoen yhteen kryptovaluuttaan sijoittaminen on lähes poikkeuksetta erittäin riskialtista. Myös suuret ja merkittävät kryptot voivat romahtaa, kuten olemme usein saaneet nähneet historian saatossa.

Tässä sinulle on viisi vinkkiä hajauttamiseen

Jokaisella kryptovaluuttoihin sijoittavalla tulee ajankohtaiseksi pohtia sitä, mitä kaikkea hajauttamisen kanssa tulisi ottaa huomioon. Koska hajauttaminen antaa sijoittajalla paljon lisäturvaa, hajauttamista käyttävät käytännössä kaikki ne, jotka laittavat rahaa sijoittamiseen hiemankin suurempia määriä.

Seuraavaksi haluamme käydä läpi yleisimpiä asioita hajauttamiseen liittyen. Lukemalla kaikki vinkit tiedät ainakin periaatteellisella tasolla, mitä kaikkea hajauttamisessa tulee ottaa huomioon.

Muista ottaa riskejä vastuullisesti

Sijoittamisessa on tärkeää ymmärtää se, että se sisältää paljon riskejä. Siksi on tärkeää olla tietoinen omasta riskinsietokyvystä. Tämä taas vaikuttaa siihen, minkälaisiin kohteisiin kannattaa sijoittaa ja minkälainen balanssi omassa portfoliossa on suuren ja pienen riskin kryptovaluuttojen välillä. 

Lähtökohtaisesti kryptovaluuttojen kohdalla kannattaa aina panostaa markkinajohtajiin eli Bitcoiniin ja Ethereumiin. Ne toimivat hyvänä pohjana sijoittamiselle, sillä niiden lisäksi voi ostaa mielenkiintoisia ja potentiaalisia altcoineja.

Tällä hetkellä tunnetuimpiin ja arvokkaimpiin kryptovaluuttoihin sijoittaminen ei kuitenkaan tarkoita varmoja tai ainakaan suurimpia tuottoja. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että kryptomarkkinoilla saattaa tapahtua isoja asioita nopeassa tahdissa. Siksi hajauttamisen merkitys on normaalia suurempi nimenomaan kryptojen kohdalla.

Kaikista tärkeintä on muistaa se, että sijoittaa kryptoihin vain sellaisia rahoja, joihin on oikeasti varaa. Tällöin niiden hodlaaminen on paljon helpompaa, eikä sijoittamisessa tule tehtyä liikaa tunnepitoisia päätöksiä. Mitä suurempia riskejä haluaa ottaa, sitä enemmän vastuullinen sijoittaminen korostuu.

Panosta eri omaisuusluokkiin ja käyttötapauksiin

Perinteisen sijoittamisen parissa on kannattavaa etsiä erilaisia omaisuusluokkia, joiden välillä hajauttamista voi tehdä. On hyvin yleistä, että sijoittajalla on salkussa esimerkiksi osakkeita, velkakirjoja sekä raaka-aineita.

Kryptomaailman puolella on hyvä hajauttaa myös, sillä se on tunnettu suuresta volatiliteetistaan, joten oikea allokaatio on erityisen tärkeää riskien hallinnassa. Kryptoissa hajauttamista voi tehdä siten, että pyrkii etsimään erilaisia projekteja, joissa käytetään lohkoketjuteknologiaa hyväksi.

Paras esimerkki tästä on Bitcoin ja Ethereum, sillä ne ovat viime kädessä hyvin erilaisia kryptovaluuttoja. Bitcoin on enemmänkin suunnattu pelkkään maksamiseen ja arvon säilyttämiseen, kun taas Ethereum ja huomattavasti monipuolisempi kokonaisuus. Sen avulla voidaan käyttää hyväksi älysopimuksia sekä kehittää esimerkiksi DeFi-palveluita.

On myös hyvä muistaa, että monilla kryptovaluutoilla on todellisia käyttötapauksia, joista on tehty taas erilaisia sovelluksia. Näitä ovat esimerkiksi rahan siirtämiseen liittyvien transaktioiden yksinkertaistaminen, aidosti läpinäkyvän toiminnan mahdollistaminen ja älykkäiden sopimusten toteuttaminen.

Yksi vaihtoehto sijoittajille on varata osa portfoliostaan vakauskolikoille, jotka pyrkivät vastaamaan korkean volatiliteetin ongelmaan. Esimerkiksi USD Coin ja Tether ovat arvoltaan sidottuja fiat-valuuttaan, jolloin niiden kurssit ovat huomattavasti tasaisempia kuin muulla tavoin toteutettujen kryptovaluuttojen. Niitä omistamalla voi saada tuottoja säästötilien tai steikkaamisen avulla, mutta ei niinkään arvon nousun avulla.

Hajauttamista voi tehdä myös perinteisten omaisuusluokkien, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen ja reaaliomaisuuden avulla. Ne ovat usein hieman vakaampia sijoituskohteita, joiden avulla voi kätevästi saada balanssia omaan portfolioon.

Muista hajauttaa myös maantieteellisesti

Hallitusten asettamat säännökset voivat vaikuttaa suurestikin kryptovaluuttojen kursseihin. Jotkut maat ovat tiukempia kryptovaluuttojen suhteen, mikä taas aiheuttaa merkittäviä haasteita kryptovaluutoille toimia niiden markkinoilla. 

Jokainen voi aina kuvitella tilanteen, jossa esimerkiksi Yhdysvaltain markkinat suljetaan jonkin krypton osalta täysin. Se ei voi olla vaikuttamatta kyseisen krypton kurssiin negatiivisella tavalla.

Tämän takia on tärkeää hajauttaa myös sitä, mistä käsin kukin kryptovaluutta toimii. Tietyt maat ovat olleet erityisen tiukkoja kryptoja kohtaan, ja monissa maissa niihin suhtaudutaan edelleen melko negatiivisesti.

Hajauttaminen kannattaa ottaa myös huomioon kryptopörssien osalta maantieteellisesti. Koska joissakin maissa on nostettu syytteitä kryptopörssejä vastaan, niiden lopputulokset voivat vaikuttaa pörssien toimintaan merkittävästi.

Seuraa portfoliotasi ja kryptomarkkinoita säännöllisesti

Koska kryptomarkkinat ovat tunnettuja niiden nopeasta liikkeestä ja suuresta volatiliteetista, jokaisen sijoittajan kannattaa seurata siellä tapahtuvia muutoksia jatkuvasti. Mikäli haluat löytää sen seuraavan suuren kryptovaluutan, silloin markkinoita ja uusia projekteja tulee seurata erityisen tiiviisti.

Kryptovaluuttojen kurssit vaihtuvat nopeasti, joten niiden tarkka seuranta mahdollistaa tokeneiden ostamisen juuri oikeaan aikaan. Toki pohjien tai huipun saaminen täsmälleen oikein on äärimmäisen vaikeaa, mutta lähelle on mahdollista päästä aktiivisella seurannalla. 

Kryptoteknologia kehittyy jatkuvasti, mikä taas aiheuttaa sen, että uusia projekteja ja innovaatioita ilmestyy markkinoille säännöllisesti. Sijoittajien on hyvä pysyä ajan tasalla varsinkin merkittävistä muutoksista, jotta he voivat tehdä oikeanlaiseen tietoon perustuvia sijoituspäätöksiä.

Mikäli säilytät kryptojasi jossakin kryptopörssissä, silloin on syytä olla hereillä alustan toiminnan suhteen. Kryptomarkkinoilla on ollut jo useita tapauksia, joissa menestyneetkin kryptopörssit ovat joutuneet hakkerointien kohteeksi tai niiden toiminta on ollut petollista. Tämän takia sijoittajien on syytä seurata niiden toimia tarkasti, jotta heidän varansa ovat turvassa.

Kuten olemme aivan viime vuosina jo monesti nähneet, kryptomarkkinat saattavat muuttua nopeasti, jolloin sijoittajan tarvitsee arvioida tilanne uudestaan. Mikäli kryptojen kurssit heilahtelevat paljon, voi olla syytä muuttaa omaa sijoitusstrategiaansa. 

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi riskien uudelleenarviointia tai jopa aivan uusien sijoituskohteiden harkintaa. Tällöin voi olla syytä tehdä perusteellinen analyysi ja koittaa onneaan jollakin toisella segmentillä.

Lisäksi on hyvä olla perille niistä muutoksista, joita kryptomarkkinoilla tapahtuu esimerkiksi erilaisten uutisten, sääntelyyn liittyvien päätösten tai muiden vastaavanlaisten tekijöiden vuoksi. 

Hyvä esimerkki tästä on Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio, joka on nostanut useita syytteitä eri kryptoalan toimijoita vastaan. Näiden oikeudenkäyntien lopputulokset vaikuttavat suoraan kryptovaluuttojen kursseihin, joten niistä voi saada melkoista hyötyä parhaimmillaan.

Muista hajauttaa myös kryptovaluuttojesi säilytys

Jos mietitään asiaa oman turvallisuuden kannalta, kryptovaluuttojen säilyttäminen eri paikoissa on myös suositeltavaa. Tämä riippuu myös paljon siitä, missä niitä ylipäätään haluaa säilyttää.

Valittu säilytystapa voi vaikuttaa omaisuuden turvallisuuteen ja saatavuuteen. Kannattaa esimerkiksi pohtia sitä, haluaako siirrellä kryptoja eri palveluiden välillä tai vaihtaa omistamiaan kryptoja joihinkin toisiin kryptoihin. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, kuinka aktiivisesti haluaa treidaamista tehdä.

Monet aloittelevat sijoittajat säilyttävät kryptojaan jonkin kryptopörssin lompakossa, jonka saa käyttöönsä sen jälkeen, kun on luonut oman tilin sinne. Tämä on ylivoimaisesti helpoin tapa säilyttää tokeneita, sillä kaikenlainen säätäminen on jätetty silloin minimiin.

Kryptopörsseissä säilyttäminen sisältää kuitenkin riskejä, joista on hyvä olla perillä. Esimerkiksi FTX:n surullisen kuuluisa konkurssi aiheutti sen, että sijoittajat menettivät omistamansa kryptot, joita he säilyttivät alustalla. Ne sijoittajat taas, jotka kerkesivät viime hetken paniikissa vetää rahansa ulos palvelusta, aiheuttivat sen toiminnalle vain enemmän haittaa.

Tunnetut ja luotettavat kryptopörssit, kuten Binance, Crypto.com tai Coinbase, ovat hyviä vaihtoehtoja kryptojen säilyttämiseen silloin, jos sijoitetut rahamäärät ovat vielä suhteellisen pieniä. Kun varallisuutta alkaa kerääntymään enemmän, on aika tutustua henkilökohtaisiin kryptolompakoihin.

Kryptovaluuttoja säilytetään lompakoissa, jotka voidaan jakaa pääasiassa kahteen kategoriaan: kuuma- ja kylmälompakot. Kuumat lompakot ovat yhteydessä internettiin, mikä tekee niistä käteviä päivittäiseen käyttöön. Näin ollen ne sopivat parhaiten sellaisille sijoittajille, jotka haluavat tehdä paljon päivittäistä treidiä.

Esimerkiksi kryptopörssien tarjomat lompakot ovat juuri tällaisia: niiden kanssa voi tehdä kauppaa ja etsiä tuottoja lyhyellä aikavälillä huomattavasti helpommin kuin kylmälompakoiden kanssa.

Kuumat lompakot sisältävät myös omat riskinsä, sillä ne ovat myös alttiimpia hakkerointiyrityksille. Kryptovaluuttojen kohdalla hakkeroinnit ovat eräänlainen maanvaiva, koska niiden avulla verkkorikolliset yrittävät siirtää toisten lompakoista varoja omiin kryptolompakoihin.

Kylmät lompakot taas ovat offline-tilassa, mikä tekee niistä turvallisempia varsinkin pitkän aikavälin säilytykseen. Samoin ne ovat loistava vaihtoehto silloin, jos varallisuutta on kertynyt hieman enemmän ja haluat säilyttää kryptovaluuttoja pidemmän aikaa.

Mikäli aiot hankkia itsellesi oman kylmälompakon, muista tehdä siitä varmuuskopioita. On olennaista, että lompakosta otetaan säännöllisesti varmuuskopio ja säilytetään se turvallisessa paikassa. Tämä varmistaa sen, että jos alkuperäinen lompakko katoaa tai vahingoittuu, kryptovaluutat on mahdollista palauttaa varmuuskopion avulla.

Hajauta monipuolisesti – tällaisia sijoituskohteita voit löytää kryptomarkkinoilta

Aikaisemmin kävimme läpi lyhyesti joitakin yleisimpiä sijoituskohteita, joita kryptomarkkinoilta löytyy. Vaikka kryptoista puhutaan yleensä nimenomaan valuuttoina, ne ovat taustaltaan huomattavasti monipuolisempia kuin yleisesti ajatellaan.

Bitcoin on tunnetuin puhdas arvon säilyttäjä, mutta esimerkiksi Ethereum on paljon muutakin kuin pelkkä kryptovaluutta. Osa kryptoprojekteista on kokonaisia ekosysteemejä, joissa itse kryptovaluutta on vain tapa luoda sen järjestelmään likviditeettiä ja tarjota palkintoja järjestelmän käyttäjille.

Joka tapauksessa seuraavissa kappaleissa syvenny hieman enemmän siihen, minkälaisia kryptoprojekteja markkinoilta voi löytää. Niiden tunteminen on tärkeää hajauttamisen kannalta silloin, kun pohditaan nimenomaan kryptovaluuttoja.

Hajauta portfoliosi arvon säilyttäjiin

Kryptovaluuttojen kohdalla monet sijoittajat ovat kiinnostuneita niistä potentiaalisina arvon säilyttäjinä. Varsinkin aloittelevilla sijoittajilla voi kuitenkin herätä kysymys siitä, mitä arvon säilyttäjällä oikeastaan edes tarkoitetaan?

Arvon säilyttäjä on sellainen valuutta, hyödyke tai omaisuuserä, joka säilyttää arvonsa pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi säästö- tai käyttötilillä pidettävä raha on vain harvoin arvon säilyttämistä, koska inflaatio syö sen arvoa jatkuvasti.

Arvon säilyttäjä ei sitä vastoin menetä arvoaan, vaan tilanne on usein vielä toisinpäin. Esimerkiksi Bitcoin on ollut monelle sijoittajalle loistava arvon säilyttäjän, koska sen arvo on kasvanut eksponentiaalisesti vuosien varrella.

Stablecoinit auttavat tasapainottamaan kryptosalkkua

Stablecoinit ovat sellaisia kryptovaluuttoja, jotka ovat sidoksissa perinteisiin fiat-valuuttoihin kuten Yhdysvaltain dollariin. Ne tarjoavat kaikki kryptovaluutan parhaat ominaisuudet edut, mutta sillä tavalla, ettei niiden arvo ole yhtä volatiili. 

Toisin sanoen ne pyrkivät ratkaisemaan sellaisen ongelman, jossa kryptovaluutoilla on vaikea tehdä vaihdantaa, koska niiden kurssit heiluvat liikaa ja liian nopeasti. Tämä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon monille sijoittajille ja mahdollistaa niiden soveltamisen erilaisissa käyttötapauksissa.

Vaikka stablecoinit ovat vielä suhteellisen uusi ilmiö, niiden käyttö ja suosio ovat kasvaneet nopeasti. Tällä hetkellä suosituin stablecoin on Tether, jonka markkina-arvo oli vuoden 2023 alussa yli 80 miljardia dollaria. 

Koska stablecoinit pyritään pitämään mahdollisimman vakaina, niiden käyttäminen on erittäin suosittua esimerkiksi DeFi-palveluihin liittyvissä sovelluksissa. Niiden vakaa arvo mahdollistaa rahan lainaamisen ilman, että valuutan arvo heittelehtii liikaa.

DeFi-palvelut tarjoavat hajautettuja lainapalveluita

DeFi-palvelut elivät nousukauttaan aivan 2020-luvun alussa, jolloin ne ilmestyivät ryminällä kryptomarkkinoilla. Niiden keskeisin tarkoitus on tarjota hajautettuja lainapalveluita siten, että lainaa voi saada helposti, ja toisaalta lainanantajat voivat ansaita korkotuloja tarjoamalla likviditeettiä alustalle.

DeFi pyrkii ratkaisemaan keskitettyihin lainapalveluihin liittyviä ongelmia, kuten korkeita kustannuksia sekä hajauttamaan keskitettyä hallintoa. Sitä vastoin DeFi-palvelut tarjoavat mahdollisuuden ottaa lainaa edullisimmin ehdoin siten, että se tapahtuu vieläpä julkisen kirjanpidon alla.

Parasta näissä palveluissa on se, että kuka tahansa voi tarjota likviditeettiä DeFi-pooliin ja ansaita näin parempia korkotuottoja kuin vaikkapa säästötileissä.

NFT-videopelit ja metaverse

NFT-videopelit, ja niihin usein liitetty metaverse nousi uutisotsikoihin muutama vuosi sitten. Vaikka suurin huuma on jo laskeutunut, markkinoilla on vieläkin useita niihin keskittyneitä projekteja tai sellaisia alustoja, joiden päälle voidaan rakentaa pelaa-ja-ansaitse-mallia noudattavia videopelejä.

Metaversellä taas tarkoitetaan sellaista virtuaalista maailmaa, jossa käyttävät voivat olla yhteydessä toisiinsa, luoda ja vaihtaa NFT-objekteja sekä paljon muuta. Käytännössä sillä tarkoitetaan eräänlaista rinnakkaisuniversumia, joka on vain toteutettu digitaalisesti.

Vinkkejä kryptovaluuttojen hajauttamiseen – yhteenveto

Kryptovaluuttojen hajauttaminen on tärkeä osa sijoittamista. Jokaisen sijoittajan kannattaa olla perillä niistä hyvistä periaatteista, joita hajauttamiseen liittyy. 

Hajauttamista voi tehdä helposti siten, että sijoittaa hajauttaen kryptoprojekteihin, jolloin portfoliosta löytyy riittävän erilaisia projekteja tulevaisuuden suhteen.

Esimerkiksi Bitcoinia pidetään arvonsäilyttäjänä, jolloin se sopii omalta osin jokaisen sijoittajan salkkuun. Ethereum on taas erilainen kryptovaluutta siinä mielessä, että se tarjoaa käyttäjille ja sijoittajille paljon muitakin palveluita kuin pelkästään kryptovaluuttaan liittyviä palveluita.

Kun olet hajauttamassa omaa salkkuasi, muista tutkia eri kryptoprojekteja ja yritä luoda hyvä balanssi eri sijoituskohteiden kesken. Uusia tokeneita tulee jatkuvasti markkinoille ja vanhoja taas kuolee pois, joten markkinoiden tilannetta kannattaa seurata aktiivisesti.

Tällä hetkellä suurimmat tuotot voi saada jonkin uuden tai markkina-arvoltaan pienen kryptovaluutan avulla, mutta näihin liittyy myös kaikkein suurimmat riskit. Siksi kannattaa laittaa rahaa myös jo vakiintuneisiin kryptovaluuttoihin, jolloin riskit eivät ole niin suuret, mutta toisaalta säilyttää mahdollisuudet myös todellisiin jättituottoihin.

Tässä artikkelissa olemme tarjonneet viisi keskeistä vinkkiä, joiden avulla riskitasoa voi alentaa helposti. Vinkit kannattaa ottaa talteen, koska ne auttavat sinua tekemään parempia päätöksiä markkinoilla.

Usein kysytyt kysymykset

Miten kryptoihin sijoittamista kannattaa hajauttaa?

Hajauttamista voi tehdä kryptojen osalta monella eri tapaa. Voit esimerkiksi jakaa salkkusi markkina-arvoltaan suurimpien ja tunnetuimpien sekä pienempien kryptovaluuttojen välillä. Lisäksi hajautusta voi tehdä erilaisten kryptoprojektien välillä ja sijoittaa esimerkiksi DeFi-palveluihin, NFT:siin tai vaikkapa metaverseen perustuviin videopeleihin.

Voiko kryptojen säilyttämiseen liittyviä riskejä vähentää?

Kyllä voi, sillä arvokkaiden tokeneiden säilyttäminen sisältää aina omat riskinsä. Mikäli säilytät kryptoja jossakin kryptopörssissä, silloin niihin voidaan tehdä tietomurtoja tai alusta voi mennä konkurssiin. Varmin tapa säilyttää kryptoja on kylmälompakossa, mutta säilyttämistäkin voi hajauttaa eri tapojen kesken.

Mitä etua kryptovaluuttojen hajauttamisesta on?

Suurin etu on siinä, että sijoittajan riskitasot alenevat. Jos satsaa kaikki rahansa yhteen kryptoon, voi hyvinkin käydä niin, että sen arvo romahtaa. Mikäli taas hajauttaa eri kryptoihin oikeassa suhteessa, yhden krypton romahtaminen ei vaikuta niin suuresti kokonaisuuteen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *