Kannattaako kryptovaluuttoihin sijoittaa?

Kryptomaailma tunnetaan erittäin nopeatempoisena ympäristönä, joten ei mikään ihme, että monien sijoittajien mielessä on seuraavanlaisia kysymyksiä: pitäisikö kryptoihin sijoittaa ja milloin olisi oikea aika lähteä mukaan? 

Monella on varmasti käynyt mielessä se, että kryptoihin olisi pitänyt lähteä mukaan jo kauan aikaa sitten. Siitä lähtien, kun Bitcoin tuli markkinoille, kryptovaluuttojen kurssit ovat nähneet ennennäkemättömiä nousuja ja laskuja. Vaikka monenlaista on ajan saatossa tapahtunut, isossa kuvassa monien kryptovaluuttojen kurssit ovat kuitenkin nousseet pidemmällä aikavälillä.

Vaikka kryptovaluutat saattavat parhaillaan tarjota pääsyn todella suuriin voittoihin, , niiden volatiliteetti vaatii perusteellista riskien ymmärtämistä. Tätä ei voi alleviivata tarpeeksi varsinkaan silloin, kun puhutaan kryptovaluutoista.

Jokaisen sijoittajan on sitä varten ymmärrettävä useita perusasioita, mitä tulee riskien varsinkin hajauttamiseen. Riskitasoja on nimittäin mahdollista alentaa monella eri tavalla, mikä tekee sijoittamisesta huomattavasti mielekkäämpää ja samalla tietysti tuottoisampaa.

Tämä taas luo sellaisen tilanteen, jossa osa sijoittajista saa huomattavia voittoja, kun taas toiset kärsivät karvaita tappioita markkinoiden vaihteluiden vuoksi. Siksi varsinkin uusien sijoittajien tulee olla varovaisia ja tutustua huolella siihen, miten kryptovaluuttoihin kannattaa sijoittaa.

Kryptovaluuttoihin liittyvät riskit ja huonot puolet – nämä asiat kannattaa ottaa huomioon

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen ei ole vailla huonoja puolia, vaan pikemminkin päinvastoin. Se on korkean riskitason sijoittamista, jossa pelataan korkeilla panoksilla, mutta toisaalta tuototkin voivat olla äärimmäisen suuria. 

Kolme keskeistä huonoa puolta tulee selvästi muista esiin selkeästi: volatiliteetti, hallitusten ja instituutioiden asettamat säädökset sekä erilaiset huijaukset. Jokaisen sijoittajan kannattaa ottaa nämä asiat huomioon, kun aloittaa sijoittamisen kryptovaluuttoihin.

Käymme läpi näitä kaikki tekijöitä tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Ne kannattaa lukea ajatuksella, jotta tietää tarkemmin sen, minkälaisia riskejä ja huonoja puolia kryptoihin sijoittamiseen liittyy.

Volatiliteetti aiheuttaa paljon ongelmia – tarjoaa myös mahdollisuuksia

Volatiliteetti on tärkeimpiä asioita riskien kannalta, ja samalla se on myös merkittävin huono puoli kryptoihin sijoittamisessa. Koska kryptojen kurssit vaihtelevat todella paljon, se aiheuttaa harmaita hiuksia monille sijoittajille. Pahimmillaan sijoitusten arvo saattaa romahtaa jopa yhdessä yössä, kuten jo surullisen kuuluisa Terra Luna -kolikon kohdalla saimme nähdä.

Mitä sitten volatiliteetilla tarkoitetaan? Käytännössä sillä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon hinnat heilahtelevat ajan suhteen. Samoin sillä viitataan usein siihen, kuinka ennakoimatonta sijoituskohteen kurssit ovat. Kun puhutaan kryptovaluuttojen korkeasta volatiliteetista, sillä vain yksinkertaisesti tarkoitetaan sitä, että niiden hinnat voivat nousta tai laskea paljon hyvin lyhyessä ajassa. 

Esimerkiksi Bitcoinin hinta saattaa nousta tai laskea tuhansia dollareita vain yhden päivän aikana. Tämä tekee siitä arvaamattoman sijoituskohteen ja toisaalta myös sen käyttäminen esimerkiksi maksuvälineenä hankaloituu.

Kryptot ovat ainakin toistaiseksi vielä korkean volatiliteetin omaisuuseriä, koska ne ovat sen verran uusi tulokkaita markkinoilla. Ihmiset ja yhteisöt ovat vieläkin hyvin epävarmoja siitä, mikä on kryptovaluuttojen oikea arvo ja onko niillä mitään oikeita käyttötapauksia. 

Korkeaa volatiliteettiä aiheuttaa myös se, että ne ovat lähes aina hajautettuja, jolloin niitä ei valvota jonkin keskittyneen instituution toimesta. Vaikka hajauttamisella on paljon hyviä puolia, se aiheuttaa suurempia arvon vaihteluja kryptoille pitkällä aikavälillä.

Mikäli haluat välttää tätä haitta puolta, voit aina tehdä sijoituksia niin sanottuihin stablecoineihin. Ne on taas sidottu johonkin fiat-valuuttaa, kuten dollariin tai euroon, jolloin niiden arvo on huomattavasti tavallisia tokeneita vakaampi.

Hallitusten ja sääntelyn ongelmat vaikuttavat kryptomarkkinoihin negatiivisesti

Hallitukset eivät ole vielä toteuttaneet kattavia säädöksiä kryptovaluuttoja kohtaan, mikä lisää epäselvyyttä varsinkin oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna. Esimerkiksi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on nostanut useita syytteitä eri kryptoalan toimijoita vastaan, joissa on yleensä kyse siitä, pitäisikö kryptovaluuttoja kohdella arvopaperien tavoin.

Koska jotkin instituutiot nostavat syytteitä kryptovaluuttoja tai -pörssejä vastaan, ne luonnollisesti aiheuttavat omat ongelmansa kryptomarkkinoilla. Sääntelyn puute yhdessä oikeusjuttujen kanssa tekevät tulevaisuudesta epävarman ja vaikuttaa sitä kautta kryptojen hintoihin epävakauttaen niitä entisestään.

Petokset ja huijaukset – muista olla varovainen

Huijaukset ja petokset ovat valitettavan yleisiä kryptomarkkinoilla varsinkin silloin, jos ei oikein tunne alaa ja ei tiedä sitä, mitä on tekemässä. Koska sääntelyä on vähemmän ja transaktiot usein anonyymejä, verkkorikolliset ja huijarit voivat helposti hyödyntää tilannetta. 

Kryptovaluuttoihin liittyvät huijaukset ovat yleistyneet merkittävästi viime vuosina, ja monet sijoittajat ovat menettäneet huomattavia summia rahaa petosten vuoksi. Toisaalta alan toimijat osaavat nykyään myös paremmin suojautua esimerkiksi verkkohyökkäyksiä vastaan.

Rikollisuus ei ainoastaan liity yksittäisten sijoittajien petoksiin ja huijauksiin, vaan myös kryptopörssit ovat saaneet siitä osansa. Suuriakin kryptopörssejä on hakkeroitu, kuten Binancen esimerkki osoittaa. Tällöin vaarana saattaa olla se, että sijoittajien varat häviävät tuhkatuuleen, ellei kryptopörssi korvaa niitä jollain tapaa.

Sijoita kryptoihin netissä – hyvät puolet tarkastelussa

Kryptovaluutat olisivat tuskin päässeet näin pitkälle, mikäli ne eivät tarjoaisi jotain arvokasta ja käytännöllistä niiden käyttäjille. Ne on alun perin luotu sitä varten, että kolikot tarjoaisivat ihmisille enemmän vapautta ja yksityisyyden suojaa esimerkiksi valtiota tai yrityksiä kohtaan.

Koska suurin osa kryptovaluutoista toimii hajautetuissa lohkoketjuissa, ne tarjoavat tokeneiden käyttäjille anonymiteettiä. Lisäksi mikään yksittäinen taho ei voi määritellä sitä, miten kryptoja käytetään. Nykyään ihmisten yksityisyydestä on tullut lähinnä kauppatavaraa, mitä vastaan juuri lohkoketjuteknologia ikään kuin taistelee – tai tarjoaa ihmisille ainakin vaihtoehdon.

Tällä hetkellä niiden paras puoli on myös siinä, että ovat ajoittain erinomaisia sijoituskohteita. Parhaillaan tuotot voivat olla todella suuria, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon kenen tahansa portfolioon.

Jotta lukija saisi paremman kuvan kryptojen hyvistä puolista, käymme niitä seuraavissa kappaleissa läpi tarkemmin.

Kryptoilla on parhaillaan äärimmäisen korkea tuottopotentiaali

Yksi tärkeimpiä etuja, joka kiinnostaa suurta osaa sijoittajista, on kryptovaluuttojen tarjoamat korkeat tuottopotentiaalit. Juuri tähän liittyen asiaan olemme saaneet lukea moneen kertaan uutisista, sillä parhaillaan sijoittajat ovat saattaneet saada sijoituksiinsa jopa kymmenien tuhansien prosenttien tuottoja.

Vaikka kryptojen korkeasta volatiliteetista on myös paljon haittaa, se tarjoaa myös loistavia mahdollisuuksia. Mikäli onnistut bongaamaan markkinoilta jonkin varhaisen vaiheen krypton, saatat saada sen avulla todella suuret voitot.

Täten kryptot tarjoavat loistavan vaihtoehdon esimerkiksi perinteisten omaisuuserien rinnalle. Voit ostaa portfolioosi varmoina pidettyjä rahastoja tai muita vastaavia, ja toisaalta laittaa muutaman prosentin kassasta korkean riskin ja varhaisen vaiheen kryptoihin.

Toki kannattaa muistaa se, että esimerkiksi Bitcoinia ja Ethereumia voi pitää jo kohtalaisen hyvinä arvonsäilyttäjinä myös kryptojen puolella. Todelliset voitot tehdään nykyään sellaisilla kryptovaluutoilla, jotka lähitulevaisuuden bitcoineja tai ethereumeja.

Hajautettu lohkoketjuteknologia – lisää turvaa ja yksityisyyttä rahaliikenteeseen

Lohkoketjujen hajautettu rakenne poistaa nykyään käytössä olevan keskitetyn mallin erilaisista tietojärjestelmistä. Tämän katsotaan edistävän esimerkiksi sitä, että tällainen verkon rakenne ei ole niin haavoittuvainen hyökkäyksille tai väärinkäytöksille. 

Perinteiset keskitetyt talousjärjestelmät, kuten pankit tai vaikkapa sosiaalisen median alustat, perustuvat taas keskitettyyn malliin. Ne toisin sanoen kontrolloivat ja hallitsevat käyttäjien tietoja. Lisäksi niihin liittyy tietoturvariski siinä mielessä, että järjestelmän pettäessä kaikki käyttäjien tiedot ovat vapaata riistaa verkkorikollisille.

Lohkoketju tarjoaa taas mahdollisuuden luoda sellainen järjestelmä, joissa käyttäjät voivat hallita tehokkaasti omia tietojaan, mikä lisää yksityisyyttä ja vähentää tietojen väärinkäytön riskiä. Kun teet sijoituksia tai ostat vaikkapa tuotteita tai palveluita kryptojen avulla, kukaan kaupanteon ulkopuolinen taho ei saa siitä tietoa itselleen.

Ole mukana tukemassa tulevaisuuden teknologioita

Kryptoihin sijoittaminen on myös sitä, että tukee omalta osaltaan tulevaisuuden teknologioita. Sillä voi olla taas yhteiskunnan kannalta monia hyviä vaikutuksia laajemmin katsottuna. Kryptot saattavat esimerkiksi demokratisoida yhteiskuntaa enemmän, koska sen avulla voidaan luoda läpinäkyviä instituutioita ja järjestelmiä, joiden avulla hallinnoidaan yhteisiä asioita.

Toisin sanoen hajautetut lohkoketjut ja niihin perustuvat kryptovaluutat antavat yksilöille ja sijoittajille mahdollisuuden olla osa avoimempaa ja läpinäkyvämpää taloudellista ekosysteemiä ja yhteiskuntaa. Käyttäjien ja sijoittajien on helpompi nähdä ja ymmärtää sitä, mihin heidän varansa menevät, jolloin sijoittaminen ja kaikki sen ympärillä on turvallisempaa ja luotettavampaa.

Vähennä riskejä kryptovaluuttoihin sijoittamisessa – näin saat kryptoista parhaat puolet esiin

Kryptovaluuttoihin liittyviä haittoja voi ehkäistä tehokkaasti muutamalla pikkukikalla. Näistä tärkein ja yleisin lienee hajauttaminen, joka auttaa sijoittajaa hallitsemaan riskejään paremmin. Koska kryptojen arvot vaihtelevat paljon ja osa niistä on sellaisia, jotka saattavat ajautua yrityksinä konkurssiin, yhden kortin varaan ei kannata laskea liikaa.

Satsaa riittävästi suurimpiin kryptoihin – tasaa näin riskejä portfoliossa

Kryptojen osalta on tärkeää olla varovainen, sillä varsinkin pienemmät kryptoprojektit sekä vähemmän tunnetut kolikot ovat erittäin volatiileja. Pahimmissa tapauksessa voi käydä niin, että koko kryptovaluutan arvo romahtaa yhdessä yössä radikaalisti.

Mikäli on laittanut koko salkkunsa kiinni tällaiseen kryptoon, tappiot ovat suuret. Juuri tämän takia monet kokeneet sijoittajat neuvovatkin, että lähtökohtaisesti noin puolet portfoliosta tulisi olla sijoitettuna Bitcoiniin tai Ethereumiin. Nämä kaksi kryptoa ovat tällä hetkellä suhteellisen riskittömiä vaihtoehtoja, vaikkakin niidenkin sijoittamiseen liittyy tietysti suuria riskejä.

Kun satsaat aluksi näihin kahteen kryptoon, voit seuraavaksi etsiä hieman vähemmän tunnettuja kolikoita. Näin voit hyvällä onnella löytää sellaisen kryptovaluutan, jonka markkina-arvo on vielä pieni mutta potentiaali erittäin suuri.

Suurimmat riskit on silloin, kun sijoittaa vasta julkistettuihin kryptovaluuttoihin. Parhaimmat tuottoprosentit on saatavilla, kun sijoittaa kryptoon sen ennakkomyynnissä eli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuolloin kryptojen hinnat ovat vielä todella alhaalla, koska niitä ollaan vasta tuomassa markkinoille.

Hajauttamalla omaa salkkuaan sopivasti on mahdollista saada kryptovaluuttojen parhaat puolet esiin, eikä huonoista puolista tarvitse kärsiä niin paljoa. Kun hyvä onni on vielä mukana, tuotot voivat olla todella suuria.

Vältä sijoittamasta liikaa rahaa yhteen kryptopörssiin

Kryptopörssien historiassa on nähty jo useampi suurempia toimija, joka on ajautunut konkurssiin. Ensimmäinen tällainen suuremman luokan kryptopörssi oli Mt. Gox, joka oli Japanissa toiminut Bitcoiniin keskittynyt kryptopörssi. Siitä kasvoi merkittävä tekijä Bitcoinin alkuvuosina, jolloin suurin osa kaikesta bitcoinien vaihdannasta tehtiin sen alustalla.

Valitettavasti Mt. Gox kärsi useista ongelmista, jotka koituivat lopulta sen kohtaloksi. Esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä puutteita oli useita, sillä alusta joutui verkkorikollisten hakkeroimaksi.

Alustalta hävisi satojen miljoonien dollarien edestä bitcoineja, mikä oli historian kautta aikojen suurin puhallus.

Tämä tapaus on loistava esimerkki siitä, että kryptovaluuttojen sijoittajien tulee olla erittäin varovaisia ja välttää sellaisia tilanteita, joissa tallettaa liikaa salkustaan yhteen kryptopörssiin. Itse asiassa monet ovat sitä mieltä, että mikäli salkun koko liikkuu kymmenissä tuhansissa euroissa, niin silloin kryptoja tulisi säilyttää omassa kylmälompakossa.

Suosi omaa kryptolompakkoa – näin vältät huijauksia ja petoksia

Nykyään on mahdollista löytää helposti monenlaisia kryptolompakoita. Niitä on pääasiassa kahta eri tyyppiä: kuumia ja kylmiä lompakoita. Näillä tarkoitetaan sitä, että kuuma lompakko on yhteydessä internetiin, kun taas kylmä lompakko on offline-tilassa. Luonnollisesti kylmälompakko on näistä turvallisempi, koska sitä ei voi hakkeroida mitenkään.

Kryptovaluuttojen huonoihin puoliin kuuluu se, että kryptot ovat monien verkkorikollisten mielenkiinnon kohteena. Tämä on sinänsä luonnollista, koska alalla liikkuu suuret rahat. Tähän kryptovaluuttojen huonoon puoleen voi kuitenkin varautua hyvällä tietoturvallisuudella.

Jos olet vasta aloitteleva kryptovaluuttojen sijoittaja, silloin voit aivan hyvin käyttää kryptopörssien tarjoamia kuumia lompakoita. Vaikka niihin liittyy paljon huonoja puolia, ne ovat kuitenkin lähtökohtaisesti turvallisia. Täytyy kuitenkin muistaa, että monet kryptopörssit käyttävät erittäin korkeatasoista teknologiaa turvatakseen käyttäjiensä tiedot ja varat.

Kun kokemus alkaa kerääntymään ja toivottavasti myös salkku alkaa paisumaan, silloin on hyvä vaihtaa suunnitelmia. Koska kylmälompakot tarjoavat parempaa tietoturvaa, niiden puoleen on hyvä kääntyä. Esimerkiksi Ledger Nano -tuoteperheestä löytyy useita hyviä vaihtoehtoja erilaisille sijoittajille.

Kryptovaluuttojen hyvät ja huonot puolet – yhteenveto

Kryptovaluutat ovat herättäneet suurta kiinnostusta aina siitä lähtien, kun ne tulivat markkinoille. Tällä hetkellä erityisesti Bitcoin ja Ethereum ovat sellaisia, jotka lähes kaikki ihmiset ovat ainakin kuulleet nimeltä. Monet sijoittajat varmasti punnitsevat tällä hetkellä kryptojen hyviä ja huonoja puolia, kun he pohtivat mahdollisia sijoituskohteita niiden parista.

Kryptovaluuttojen suurimpia etuja on niiden tarjoama potentiaali korkeisiin tuottoihin. Useat sijoittajat ovat saaneet valtavia voittoja niiden avulla. Kolikon kääntöpuolena on taas huomattavasti karummat kohtalot, joissa ihmiset ovat menettäneet mittaviakin omaisuuksia.

Koko kryptomaailma ja hajautettu lohkoketjuteknologia on kuitenkin hyvä nähdä myös monipuolisemmin kuin pelkkänä sijoituskohteena. Lähtökohtaisesti lohkoketjuteknologia tarjoaa käyttäjilleen yksityisyyttä ja vapautta perinteisistä keskitetyistä talousjärjestelmästä. Se voi myös lisätä rahaliikenteen turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä, joten sillä on paljon muitakin hyviä puolia kuin pelkästään voiton muodostaminen.

Huonojakin puolia tosin löytää – kuten kaikki tiedämme. Kryptovaluuttojen suurin heikkous on niiden korkea volatiliteetti, minkä takia niiden laajempi käyttöönotto on hidastunut ja rajoittunut. Koska hintojen heilahtelut ovat arvaamattomia ja voivat olla äärimmäisen suuria lyhyessäkin ajassa, ihmiset tai instituutiot eivät pysty ainakaan vielä täysin luottamaan niihin. 

Esimerkiksi Bitcoinin hinta voi vaihdella tuhansia dollareita päivässä, mikä tekee siitä sekä riskialttiin sijoituksen että epävakaan maksuvälineen. Lisäksi hallitusten ja muiden virallisten sääntelyn puute ja huijausten yleisyys tekevät hallaa kryptovaluuttojen maineelle.

Näin ollen on ensisijaisen tärkeää, että sijoittajat ymmärtävät kaikki nämä riskit ja tekevät päätöksensä huolella. Jokaisen sijoittajan tulisi harkita omia sijoitustavoitteitaan ja miettiä sitä, löytyykö kryptoista riittävästi hyviä puolia kompensoimaan sen huonot puolet.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyviä puolia kryptovaluuttoihin sijoittamisessa on?

Kryptovaluutoilla on mahdollisuus saada korkeita tuottoja, ja ne tarjoavat käyttäjille pääsyn hajautettuun lohkoketjuteknologiaan, joka voi lisätä turvallisuutta ja yksityisyyttä.

Mitä huonoja puolia kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyy?

Kolme keskeisintä huonoa puolta ovat korkea volatiliteetti, hallitusten ja instituutioiden asettamat säädökset sekä kryptovaluuttojen alalla tapahtuvat huijaukset ja petokset.

Miksi kryptovaluuttojen hinnat ovat niin volatiileja?

Kryptovaluuttojen hinnat ovat volatiileja johtuen useista tekijöistä, kuten niiden hajautetusta luonteesta, uudesta asemasta markkinoilla ja yleisestä epävarmuudesta niiden todellisesta arvosta ja käyttötarkoituksesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *