Ymmärrä kryptojen treidaamista paremmin – kattava opas aloittelijoille

Kun aloitat seikkailusi kryptomarkkinoilla, se voi aluksi tuntua hyvin monimutkaiselta. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että kyseessä on vielä uudenlainen tapa ajatella asioista, lohkoketjuteknologia on kohtalaisen uutta teknologiaa. Tämän takia se tavallaan etsii vielä itseään.

Kryptovaluutat ovat kuitenkin yksi nopeimmin kasvavista aloista ja innovatiivisimmista sijoitusmahdollisuuksista. Jotta saisit parhaan hyödyn treidaamisesta ja välttäisit yleisimmät virheet, on tärkeää ymmärtää joitakin keskeisiä periaatteita ja käytäntöjä niihin liittyen.

Vaikka kryptovaluuttojen treidaaminen voi ensikertalaiselle tuntua monimutkaiselta, on oleellista muistaa, että olemme yhä erittäin varhaisessa vaiheessa lohkoketjuteknologian evoluutiota. Kryptovaluuttojen maailma on nopeasti kasvava ja jatkuvasti uutta teknologiaa kehittävä, joten se vaatii sijoittajilta huolellista harkintaa ja perusteellista tutkimusta.

Ennen kuin aloittaa sijoittamisen kryptoihin on tärkeää tiedostaa omat tavoitteensa ja strategiansa kryptomarkkinoilla. Jotkut saattavat nähdä itsensä pitkän aikavälin sijoittajina, jotka uskovat vakaasti kryptovaluuttojen arvonnousuun pitkällä aikavälillä. Suuri osa kryptoihin sijoittajista on nimenomaan tällaisia sijoittajia. 

Toinen vaihtoehto on hakea lyhyen aikavälin voittoja markkinoiden heilahteluista johtuen. Koska kryptojen kurssit vaihtelevat paljon, ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia myös päivittäiseen vaihdantaan. Kumpikaan lähestymistapa ei ole yksiselitteisesti oikea tai väärä, vaan jokaisen sijoittajan on mietittävä omaa lähestymistapaa omalta kannaltaan.

Tässä artikkelissa käymme läpi tarkemmin sitä, miten kryptoihin sijoittamista kannattaa lähestyä ja mitä siinä tulee ottaa huomioon. Luettuasi artikkelin olet huomattavasti valmiimpi sijoittamaan kryptoihin, joten se kannattaa lukea huolellisesti.

Ota nämä vinkit talteen ja tasoita tietäsi kryptomarkkinoilla

Jotta kryptoihin sijoittamisesta voisi ymmärtää enemmän, jokaisen sijoittajan kannattaa opetella tietyt perusasiat, jotka auttavat tekemään parempia päätöksiä pitkällä aikavälillä. Ne on helppo ottaa haltuun, minkä jälkeen onkin jo paljon valmiimpi tekemään hyviä sijoituksia kryptoihin.

Seuraaviin kappaleisiin olemme koonneet kaikki tärkeimmät asiat, joita sijoittamisessa kannattaa ottaa huomioon.

Pohdi omaa sijoittajaprofiiliasi – minkälainen sijoittajat olet?

Kryptomarkkinat ovat viime vuosina houkutelleet laajan joukon sijoittajia sijoittamaan mielenkiintoisiin kryptoprojekteihin. Koska niihin sijoittavia ihmisiä on jo niin paljon, sijoittajien tavoitteet ja strategiat vaihtelevat huomattavasti toisistaan. 

Sijoittajilla on erilaisia lähestymistapoja kryptoihin sijoittamiseen, mikä on tietysti ymmärrettävää, koska digitaaliset valuutat tarjoavat monenlaisia tapoja sijoittaa. On tärkeää ymmärtää, että ainoata oikeata tapaa ei ole olemassa siitäkään huolimatta, että yleensä pitkän aikavälin sijoittamista pidetään varmimpana tapana tehdä voittoja. 

Koska jokaisella sijoittajalla on omanlaisensa tyyli sijoittaa, voit löytää alla olevasta listasta kaikki yleisimmät sijoittajatyypit, joita kryptojen parista voidaan löytää:

  • Pitkän aikavälin sijoittaja: Tämä sijoittajaryhmä uskoo kryptovaluuttojen pitkän aikavälin potentiaaliin ja arvonnousuun. He sijoittavat digitaaliseen omaisuuteensa odottaen sen kasvavan vuosien tai jopa vuosikymmenien aikana. Tämä strategia perustuu usein fundamenttianalyysiin ja uskoon kryptovaluutan tai blockchain-teknologian taustalla olevaan arvoon ja hyötyyn.
  • Keskipitkän aikavälin sijoittajat: He löytävät itsensä näiden kahden ryhmän välimaastosta. Keskipitkät sijoittajat saattavat pitää sijoituksiaan kuukausia tai jopa vuosia, mutta eivät välttämättä vuosikymmeniä. Heidän strategiansa voi perustua sekä fundamenttianalyysiin että tekniseen analyysiin, ja he pyrkivät hyötymään markkinoiden sykleistä.
  • Lyhyen aikavälin sijoittajat: Nämä sijoittajat pyrkivät hyötymään markkinoiden lyhytaikaisista hintavaihteluista. Päiväkauppiaat seuraavat tiiviisti markkinatrendejä ja -uutisia, ja heidän strategiansa perustuu tekniseen analyysiin ja markkinapsykologiaan. Heidän tavoitteensa on tehdä voittoa nopeasti, usein päivittäin tai viikoittain, eikä niinkään pitkällä aikavälillä.

Onko pitkän välin sijoittaminen sitten aina parempi vaihtoehto kuin lyhyen aikavälin sijoittaminen? Vastaus riippuu tietysti jokaisen sijoittajan tavoitteista, kuinka suuria riskejä haluaa ottaa sekä siitä, miten kukin näkee markkinoiden kehittyvän pitkällä aikavälillä. 

Pitkän aikavälin sijoittaminen voi olla vähemmän stressaavaa ja aikaa vievää, mutta se myös vaatii uskoa siihen, että kryptovaluutoista tulee arvokkaita pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin kaupankäynti taas voi tuottaa nopeita voittoja, mutta se on myös erittäin riskialtista ja vaatii jatkuvaa markkinoiden seurantaa.

Luo itsellesi strategia, jota toteutat – muista hajauttaa riittävästi

Valitun sijoitusstrategian noudattaminen kurinalaisesti auttaa määrittämään selkeät tavoitteet ja rajoitukset, joiden puitteissa sijoittamista tehdään. Kun sijoittaja tietää etukäteen, milloin aikoo myydä tai ostaa – ehkä tietyn hinnan tai tavoitteen saavuttamisen perusteella – hän on vähemmän altis tekemään hätiköityjä päätöksiä. 

Strategia voi myös auttaa sijoittajaa ymmärtämään sitä, milloin on aika ottaa voitot ulos tai vähentää tappioita, ennen kuin tilanne pahenee entisestään. Se toimii eräänlaisena työkaluna ja kompassina sijoittajalle, jolloin vaikeidenkin päätösten tekeminen helpottuu huomattavasti.

Esimerkiksi arvosijoittaminen on hyvin yleinen tapa pyrkiä tekemään voittoja, ja suurin osa sijoittajista pyrkii juuri siihen. Tämä lähestymistapa on monille tuttu perinteisen osakesijoittamisen puolelta, jossa sitä on harjoitettu onnistuneesti jo pitkään.

Konseptin perusidea on erittäin yksinkertainen: arvosijoittajat etsivät sellaisia kryptovaluuttoja, joiden markkina-arvo on heidän mielestään aliarvostettu, mutta joilla on hyvät mahdollisuudet menestyä pitkällä aikavälillä. Jotta tätä lähestymistapaa voi toteuttaa onnistuneesti, sitä varten on tutkittava sijoituskohdetta ja markkinoita laajemmin hyvin tarkasti.

Jotta tällaisella strategialla voisi menestyä sijoittamisessa, on oltava kurinalainen ja pidettävä kiinni sijoituksistaan silloinkin, kun niiden kurssit kääntyvät laskuun hetkellisesti.

Tähän strategiaan – kuten käytännössä kaikkeen muuhunkin – kannattaa soveltaa hajauttamisen ideaa. Kryptovaluuttojen kohdalla tämä tarkoittaa oman portfolion monipuolistamista eri kolikoiden ja teknologioiden kesken. Salkussa on hyvä olla perinteisiä arvonsäilyttäjiä, joihin esimerkiksi Bitcoin kuuluu. Sen lisäksi on hyvä sijoittaa myös sellaisiin kryptovaluuttoihin, joissa pyritään rakentamaan laajempaa kokonaisuutta ja vastaamaan erilaisiin ongelmiin, kuten Ethereum.

Jokaisen sijoittajan kannattaa määrittää tarkasti se, kuinka paljon hajautusta on tarpeeksi ja milloin on aika tarkistaa ja mahdollisesti uudelleenjärjestellä salkkua. Kuten on jo moneen kertaan mainittu, kryptomarkkinat elävät jatkuvasti, joten hyvänolon tunteeseen ei kannata tuudittautua liikaa.

Tutki tarkoin kryptovaluutan taustat

Vaikka monet sijoittajat aloittavat sijoittamisen potentiaalisten suurten tuottojen vuoksi, on välttämätöntä ymmärtää syvällisesti se, minkälaisiin kryptoprojekteihin rahansa laittaa kiinni. Jokaisen kryptovaluutan perusteellinen tutkiminen on tärkeää ennen sijoittamista, koska sen avulla voi vähentää sijoittamiseen liittyviä riskejä.

Kaikkien kryptoprojektien taustalla oleva teknologia ja mahdolliset käyttötapaukset voivat olla hyvin erilaisia. Jotkut kolikot on suunniteltu toimimaan ainoastaan vaihdannan välineinä, kun taas toiset keskittyvät esimerkiksi johonkin tiettyyn teollisuudenhaaraan, kuten logistiikkaan, terveydenhuoltoon tai vaikkapa viihteeseen. 

Mikäli kolikon ominaisuuksia ja sen taustalla toimivaa kehittäjätiimi ei tunne lainkaan, sijoittaja saattaa tehdä vääriä päätöksiä ja yliarvioida kryptovaluutan potentiaalia. 

Taustojen kartoittamisen hyöty piilee myös siinä, että kryptomarkkinoilla on ollut historian saatossa paljon sellaisia projekteja, jotka ovat epäonnistuneet täydellisesti. Yleensä projektit kaatuvat huonon hallinnon, teknisten ongelmien tai jopa huijausten ja petosten vuoksi. 

Ilman syvällistä taustatutkimusta sijoittaja saattaa investoida sellaiseen projektiin, jolla ei ole realistisia mahdollisuuksia menestyä, josta taas saattaa seurata merkittäviä taloudellisia tappioita.

On myös hyvä muistaa, että kryptoprojekteja markkinoidaan kovasti ja toisinaan niiden ympärille syntyy melkoinen hype. Tällöin voi olla vaikeaa havaita sitä, onko kyseessä todellakin merkittävää uutta teknologiaa vai onko kysymyksessä vain markkinointikoneistojen ja median luoma ilmiö.

Kaikkien näiden edellä mainittujen tekijöiden johdosta perusteellinen tutkimus ennen kryptovaluuttoihin sijoittamista on suositeltavaa. Taustakartoituksen avulla on mahdollista saada selkeämpi kuva projektin mahdollisista tuotoista ja riskeistä sekä sen todellisesta potentiaalista.

Muista vastuullisuus ja turvallisuus – riskit ovat aina suuret

Yksi tärkeimmistä asioista kryptovaluuttojen treidaajille on turvallisuus, sillä se tulee pitää mahdollisimman korkealla tasolla. Jo muutaman vinkin avulla on helppo varmistua siltä, että oma toiminta täyttää vaadittavan tason tietoturvan kannalta.

Kryptojen kohdalla oman lompakon salasanat ja muut vastaavat kannattaa pitää visusti piilossa. Mikäli joku ulkopuolinen pääsee käsiksi niihin, hänen on mahdollista siirtää tokeneita vaikkapa omaan kryptolompakkoonsa siten, ettei siitä voi jäädä kiinni.

Koska kryptovaluutat pyrkivät usein yksityisyyden suojeluun, niitä voidaan siirtää siten, ettei rikollisen henkilöllisyyttä voida todentaa. Tämä on syytä pitää mielessä, sillä juuri tämän ominaisuuden takia monet kryptot ovat huijareiden mieleen.

Varmista aina se, että käytät luotettavia ja turvallisia kryptolompakkoja ja -pörssejä. Niiden suhteen ei kannata ottaa mitään riskejä, vaan luottaa sellaisiin toimijoihin, jotka ovat varmasti turvallisia. Alalla on jo useita tunnettuja ja luotettavia toimijoita, joten niistä on hyvä aloittaa silloin, jos olet vasta aloittamassa kryptoihin sijoittamista.

Muista pitää myös yksityisavaimet salassa, äläkä kerro niitä kenellekään ulkopuoliselle. Salasanoihin on hyvä liittää erityistä huomiota, ja jokaiseen lompakkoon tai pörssiin tulee kehittää uniikki salasana, jota ei käytä missään muualla.

Jos meinaat laittaa suuria rahasummia kryptoihin, harkitse silloin kylmälompakon hankkimissa. Esimerkiksi Ledger Nano on monen ammattilaisen valinta silloin, kun haetaan maksimaalista tietoturvaa kryptovaluuttojen osalta.

Pidä pää kylmänä, kun kurssit laskevat – pitkässä juoksussa parhaat voitot tehdään!

Koska kryptomarkkinat ovat erittäin volatiilit, tunteet ovat monella tapaa keskeisessä roolissa sijoittamisessa. Tyypillisesti ensimmäiset sijoitukset tehdään tulevaisuuden toivoa täynnä, mutta jo hetken päästä tilanne saattaa olla aivan erilainen. Kryptojen kurssit saattavat vaihdella jo saman päivän aikana melkoisesti, joten jännitystä ja pettymyksiä on edessä varmasti.

Tämän kryptovaluuttojen perusluonteen takia sijoittajien stressin sietokykyä koetellaan tasaisen varmasti. Mikäli sijoitat sellaisella rahalla, jonka olet myös valmis häviämään, tunnetilojen hallinnointi on huomattavasti helpompaa. 

Varsinkin kokeneet kryptosijoittajat tietävät tämän, eivätkä he tee suuria muutoksia salkun rakenteessa kovinkaan helposti. Tilanne on toki silloin erilainen, jos jotain ratkaisevaa tapahtuu markkinoilla, jolla on merkittäviä muutoksia tulevaisuuden näkymien suhteen.

Tutki kryptomarkkinoita jatkuvasti ja opiskele – tieto on valtaa

Kryptovaluuttojen suhteen ei voi liikaa korostaa jatkuvan oppimisen tärkeyttä. Markkinat ovat erittäin dynaamiset, mikä jo yksinään aiheuttaa sen, että ne muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti.

Lähteiksi sopivat monet sosiaalisen median alustat, kuten Twitter, Reddit, Facebook ja YouTube. Niiden kautta on mahdollista saada paljon ajankohtaista tietoa kryptoista, koska siellä kryptoista kiinnostuneet ihmiset kokoontuvat keskustelemaan aiheesta.

Jos kryptomarkkinoilla tapahtuu jotain mullistavaa ja mielenkiintoista, löydät varmasti siitä lisätietoa edellä mainituista sosiaalisen median kanavista.

Varsinkin Twitterissä eli nykyisessä X:ssä kryptoyhteisö elää ja voi hyvin. Vaikka monissa muissa yhteyksissä se tunnetaan toksisena alustana, kryptovaluuttojen kohdalla keskustelu on paljon laadukkaampaa ja ystävällisempää. Monet tunnetut asiantuntijat, keskeiset kryptoprojektit ja vaikutusvaltaiset sijoittajat jakavat siellä korvaamattomia ajatuksia ja tilannetietoja eri kryptoista.

YouTube tarjoaa runsaasti erilaisia lähteitä, joissa käydään syvällisemmin keskustelua eri aiheista kuin X:ssä. Sieltä voit löytää asiantuntevia videoita ja tutoriaaleja aiheesta kuin aiheesta. Mikäli esimerkiksi markkina-analyysit tai jonkin kryptoprojektien kehittäjien ajatukset kiinnostavat, niihin voit tutustua niihin parhaiten juuri Youtuben kautta. 

Tee parempia päätöksiä – ota nämä termit haltuun!

Jotta treidaamista voi tehdä paremmin, jokaisen sijoittajan tulee opetella kaikki tärkeimmät termit läpikotaisin. Ne nimittäin sisältävät paljon tietoa siitä, miten kryptoihin kannattaa sijoittaa. Ilman keskeisten termien osaamista on hyvin vaikeaa ymmärtää sitä, mitä kryptovaluutoista kirjoitetaan ja miten niihin tulee asennoitua.

  • Blockchain eli lohkoketju: Viitataan teknologiaan, joka on kaikkien kryptovaluuttojen taustalla. Kyseessä on hajautettu tietokanta, joka tallentaa kaikki lohkoketjuun kuuluvat transaktiot lohkoihin. Kukin lohko liitetään edelliseen ja ne varmistetaan verkon käyttäjien toimesta siten, että toiminta on yleensä hyvin läpinäkyvää.
  • Kryptovaluutta: Tunnetuin kryptovaluutta on Bitcoin, jonka rinnalle on syntynyt lukuisia joukko erilaisia altcoineja, joita ovat esimerkiksi Ethereum, Ripple ja Monero. Ne toimivat maksuvälineenä ja sijoituskohteena, joiden avulla lohkoketjun käyttäjät saavat palkintoja, maksavat tuotteista tai palveluista sekä osallistuvat sen toimintaan.
  • Louhinta: Kun puhutaan kryptovaluuttojen louhinnasta, silloin viitataan sellaiseen prosessiin, jossa tietokoneet suorittavat monimutkaisia laskutoimituksia vahvistaakseen ja lisätäkseen transaktioita lohkoketjuun. Niiden tuloksena louhijat palkitaan uusilla kolikoilla, mikä on monien lohkoketjujen ekosysteemin tiukkaa ydintä.
  • Älysopimus: Kyseessä on ohjelmallisesti toteutettu sopimus, joka toimii automaattisesti, kun siinä määritetyt ehdot täyttyvät. Useimmiten älysopimukset liittyvät Ethereumiin, joka ensimmäisenä lanseerasi ne markkinoille.
  • Kryptolompakko: Kryptovaluuttoja säilytetään lompakoissa, jotka ovat siihen tarkoitukseen luotuja sovelluksia. Ne jakautuvat digitaalisiin ja fyysisiin sovelluksiin, joissa käyttäjät voivat säilyttää yksityisiä avaimiaan turvallisesti. Mikäli sijoittajalla ei ole lompakkoa, hän ei voi omistaa tai käyttää kryptoja.
  • FOMO eli Fear Of Missing Out: Tämä on sijoittamiseen liittyviä psykologinen ilmiö, joka kuvaa pelkoa siitä, että sijoittaja missaa potentiaalisen kolikon tai hyvät tuotot. Toisinaan se voi johtaa siihen, että sijoittaja tekee vääriä päätöksiä kryptomarkkinoilla.
  • Volatiliteetti: Tällä termillä kuvastetaan sitä, miten kryptovaluuttojen hinnoilla on tapana liikkua nopeaan tahtiin ylös ja alas. Niiden arvo voi muuttua dramaattisesti lyhyessä ajassa, mikä tekee niistä sekä potentiaalisen että riskialttiin sijoituskohteen.

Suosittelemme jokaista lukijaa tutkimaan edellä olevia termejä tarkasti. Näin pääset nopeasti kiinni siihen, mistä kaikesta kryptovaluuttojen ympärillä keskustellaan.

Ymmärrä kryptojen treidaamista paremmin – yhteenveto

Kuten kaikki varmasti hyvin tietävät, kryptomarkkinat tarjoavat sijoittajille monipuolisia ja tuottoisia sijoitusmahdollisuuksia. Niiden markkinat ovat vasta kehittymässä, mikä tekee kryptoista hyvän vaihtoehdon varsinkin sellaisille sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä ja haluavat saada suuria tuottoja. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että aloittaessasi kryptoihin sijoittamisen, on tärkeää ymmärtää keskeisimmät perusperiaatteet ja käytännöt välttääkseen yleisimmät virheet.

Sijoittajat lähestyvät kryptomarkkinoita eri tavoin. Jotkut näkevät kryptovaluutoissa pitkän aikavälin potentiaalin ja odottavat arvonnousua useiden vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan. Toiset sijoittajat taas keskittyvät keskipitkän tai lyhyen aikavälin strategioihin, jolloin varsinkin päivittäin kauppaa tekevät pyrkivät hyödyntämään markkinoiden nopeita hintamuutoksia.

Tämän takia on olennaista, että sijoittaja tunnistaa oman tyylinsä ja määrittää sen jälkeen selkeän strategian, jota hän aikoo noudattaa kurinalaisesti pitkällä aikavälillä. Strategian tulee sisältää selkeät tavoitteet, jolloin sen seuraaminen ja kehittäminen helpottuu, 

Selkeän suunnitelman avulla sijoittaja voi välttää hätiköityjä päätöksiä ja olla valmis tekemään päätöksiä vaikeissakin tilanteissa. Riippumatta strategiasta hajauttamista on hyvä harjoittaa aina, sillä se suojaa sijoittajia mukavasti mahdollisilta vaaratilanteilta.

Jokaiseen sijoitusstrategiaan kuuluu olennaisena osana myös kryptovaluutan perusteellinen taustatutkimus. On erittäin tärkeää ymmärtää, mihin projektiin sijoittaa, koska kryptojen välillä on suuriakin eroja. Syvällinen taustatutkimus auttaa sijoittajaa arvioimaan kryptovaluutan todellista potentiaalia ja välttämään sellaisia projekteja, jotka ovat heikommalla pohjalla kuin ensi alkuun saattaa vaikuttaa.

Sijoittaminen kryptovaluuttoihin helpottuu huomattavasti, kun on vain valmis opettelemaan uutta. Kaikkein onneksi netistä on löydettävissä paljon tietoa, joten siltä osin kaikki on kunnossa. Kunhan on vain riittävän kriittinen lähteitä kohtaan ja tekee paljon taustatyötä, on huomattavasti paremmat mahdollisuudet pärjätä kryptomarkkinoilla pitkällä aikavälillä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on tärkeintä silloin, kun aloittaa kryptovaluuttoihin sijoittamisen?

On tärkeää ymmärtää kryptovaluuttojen perusperiaatteet ja käytännöt, jotta voi tehdä oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä ja välttää yleisimmät virheet.

Miksi kryptoihin sijoittaminen saattaa aluksi tuntua monimutkaiselta?

Kryptomarkkinat ovat vielä suhteellisen tuore ilmiö ja ne sisältävät paljon sellaista teknologiaa, jonka laajempi käyttöönotto on tulevaisuutta. Lisäksi uusia kryptoprojekteja tulee jatkuvasti, mikä tekee markkinoista erittäin dynaamiset.

Mikä on hajauttamisen merkitys silloin, kun sijoittaa kryptovaluuttoihin?

Hajauttaminen tarkoittaa salkun monipuolistamista eri kryptovaluuttojen ja teknologioiden kesken. Tämä vähentää riskejä huomattavasti, koska kaikki varat eivät ole sidottuja yhteen kryptovaluuttaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *