Selkeyttä kryptojen verotukseen – kattava aloittelijan opas

Kryptovaluuttojen verotuksessa on useita asioita, jotka jokaisen sijoittajan tulee ottaa huomioon. Verotukseen liittyvät asiat on erittäin tärkeää hoitaa kunnolla, jotta välttyy ikäviltä seuraamuksilta myöhemmin.

Oikeastaan tärkeintä on muistaa se, että kryptovaluuttojen myynneistä tulleet voitot verotetaan pääomatuloina. Verokanta vaihtelee aina riippuen siitä, kuinka paljon myyntivoittoa on kertynyt. 

Samoin vähennyksiin voi laittaa myyntiin ja säilyttämiseen liittyviä kuluja, joiden lisäksi myös laitteistoon menevät kustannukset kuuluvat niiden piiriin. On tärkeää muistaa säilyttää tarkat tiedot kaikista kryptovaluuttojen ostoista, myynneistä ja muusta vaihdannasta, jotta voit todistaa ne verottajalle tarvittaessa.

Kryptovaluuttojen myynneissä ja vaihdoissa käytetään verottajan toimesta niin sanottua FIFO-menetelmää, mikä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä ostetut kryptovaluutat myydään myös ensin. Tällä on vaikutusta myynnistä saataviin voittoihin tai tappioihin, jotka ovat keskeisessä asemassa, kun veroja tarkastellaan.

Verotuksen kannalta on tärkeää myös se, minkälaisesta toiminnasta voitot on saatu kryptovaluuttoja koskien. Esimerkiksi louhinnasta saadut tulot verotetaan ansiotulona, mutta taas myyntivoitot kuuluvat pääomatuloon.

On tärkeää olla perillä omasta maan verolainsäädännöstä ja säännöistä, jotka koskevat kryptovaluuttojen verotusta. Tarvittaessa voit kääntyä verotuksen ammattilaisten puoleen, jolla voit varmistaa sen, että ilmoitat kryptovaluuttojen myynnit ja tulot oikein ja noudatat kaikkia voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.

Näin voit tehdä ilmoituksen kryptovaluutoista verottajalle Suomessa

Kryptovaluuttojen ilmoittaminen verottajalle edellyttää tarkkojen tietojen antamista, joten ilmoittamisen kanssa tulee olla tarkkana. Lomakkeet tulee täyttää siten, että ne varmasti sisältävät oikeita tietoja.

Jotta tietäisit paremmin, miten myyntivoitot voi ilmoittaa verottajalle, katso alla olevat ohjeet ja saat niistä paljon apua:

1. Laske saamasi tuotto eli voitot miinus tappiot

Saamasi tuotot kryptovaluutoista on helppo laskea käyttämällä verohallinnon sivuilta löytyvää FIFO-laskuria. Kun syötät siihen tarvittavat tiedot, saat välittömästi tietoosi, kuinka paljon olet voitolla sijoitusten osalta.

Muista syöttää laskuriin kaikki tapahtuneet ostot ja myynnit. Tätä varten on hyvä pitää tallessa kaikki mahdolliset transaktiot, joita olet tehnyt ajan saatossa. Nämä pysyvät tallessa esimerkiksi kryptopörsseissä, mikäli teet kauppaa niiden kautta.

On tärkeää huomata, että tuloiksi katsotaan myös jonkin tuotteen tai palvelun maksaminen kryptovaluutoilla. Muista siis tallettaa kaikki kuitit, mikäli käytät maksamisessa kryptoja.

2. Ilmoita tulot veroilmoituksessa:

Kryptovaluutoista saatavat tulot voi ilmoittaa verottajan nettisivujen kautta, johon pääsee kirjautumaan omien verkkopankkitunnusten avulla. Sieltä löydät kaikki tarvittavat lomakkeet voittojen ja tappioiden ilmoittamista varten.

Tarvittaessa voit pyytää myös apua kryptovaluuttojen verotukseen liittyvissä asioissa, mikäli sille vain tulee tarvetta.

Tärkeintä on muistaa se, että louhinnasta saadut tulot ilmoitetaan joko ansiotuloissa tai pääomatuloissa riippuen esimerkiksi siitä, minkälaista konsensusmekanismia on louhinnassa käytetty. Esimerkiksi Bitcoinin kohdalla saadut tulot kuuluvat ansiotulojen alle, kun taas Ethereumin kohdalla kyseessä on pääomatulot.

Jos taas olet saanut voittoja kryptojen myynneistä, ne tulee ilmoittaa pääomatulojen luovutusvoittoina.

3. Säilytä muistiinpanoja vähintään kuusi vuotta

Veroilmoitukseen ei tarvitse liittää kryptovaluuttojen hankintaan tai myymiseen liittyviä dokumentteja. On kuitenkin tärkeää muistaa säilyttää kuitit ja tositteet tallessa vähintään kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. 

Tällä varmistat sen, että sinulla on tarvittavat tositteet, mikäli Verohallinto pyytää tositteita tarvittaessa.

On tärkeää noudattaa tarkasti verohallinnon ohjeita ja ilmoittaa kaikki kryptovaluuttoihin liittyvät tulot ja kulut oikealla tavalla veroilmoituksessa. Jos olet epävarma siitä, mitä sinun tulee tehdä, voit aina ottaa yhteyttä verotuksen asiantuntijoihin saadaksesi lisäneuvoja

Muista ilmoittaa vähennykset – edut jopa tuhansia euroja

Veroilmoitusta täyttäessä on hyvä muistaa, että erilaiset kryptovaluuttojen louhintaan liittyvät menot on mahdollista vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa. Samoin vähennyksiin voi laittaa sähköön liittyviä kuluja, jotka varsinkin Bitcoinin kohdalla voi nousta korkeiksi.

Vähennyksiä voi saada seuraavien prosenttiosuuksien mukaisesti riippuen louhintaan käytetyn laitteen käyttöasteesta:

  • 25 prosenttia: laitteistoa käytetään satunnaisesti louhintaan
  • 50 prosenttia: laitteistoa käytetään toistuvasti louhintaan
  • 100 prosenttia: laitteistoa käytetään ainoastaan louhintaan

Toisin sanoen vähennyksiä saa tietysti sitä enemmän, mitä enemmän laitteen kaikesta käytöstä kohdistuu nimenomaan louhintaan.

Verotus eri omaisuuseristä ja käyttötapauksista

Verotus saattaa vaihdella paljonkin sen mukaan, minkälaisista digitaalisista varoista on kyse. Niiden hankintatavat nimittäin saattavat vaihdella paljonkin, millä on taas suora vaikutus verotukseen. 

Se, miten hankit kryptoja tai teet kauppaa niillä, vaikuttaa veroilmoituksen täyttämiseen. Seuraavaksi käymme läpi hieman tarkemmin sitä, miten erilaisia digitaalisia omaisuuseriä käsitellään verotuksen näkökulmasta.

Louhinnasta maksettavat verot – miten ne on ilmoitettava?

Kryptovaluutan louhinnasta saadut tulot verotetaan normaalina ansiotulona, mikä on syytä muistaa veroilmoitusta tehdessä. Tulojen arvo määräytyy aina sen mukaan, kuinka paljon krypton arvo on ollut juuri louhinnan hetkellä. Tämän takia sen aikainen vaihtokurssi on syytä olla tiedossa.

Kaikkien louhijoiden näkökulmasta hyvä asia on taas se, että louhinnasta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia verotuksesta. Tämä hyöty kannattaa tietysti käyttää, sillä mitä enemmän panostat louhintalaitteisiin, sitä enemmän saat niistä vähennyksiä.

Nykyään monien kryptojen louhiminen on jo niin vaativaa, että sitä varten tarvitsee hankkia kalliita ASIC-louhintakoneita. Ne eivät ole aivan halvimmasta päästä, sillä paljon tehoa sisältävät tietokoneet ovat aina hintavia verrattuna tavallisiin markettiläppäreihin.

Tietyissä tapauksissa louhinnasta saadut tulot voidaan verottaa pääomatulona. Asianlaita on näin silloin, kun louhitaan proof of stake -protokollaan perustuvaa kryptovaluuttaa. Esimerkiksi Bitcoin käyttää tätä konsensusalgoritmiä vahvistaessaan lohkojaan.

Steikkaus

Steikkaaminen on yksi suosituimpia tapoja tuottaa itselleen tuloja kryptovaluuttojen avulla. Sen etuna on, että steikkaus tarjoaa kryptovaluutan omistajille passiivisen tulonlähteen. Sijoittajat voivat ansaita korkoa niiden tokeneiden osalta, jotka he ovat lukinneet alustalle tietyksi ajaksi. 

Koska steikkaamisen avulla voidaan ylläpitää lohkoketjua ja esimerkiksi validoida transaktioita, alustat luonnollisesti haluavat myös palkita talletuksia tekevät sijoittajat. Yleensä palkinnoksi saa alustan omaa natiivikryptoa, joka taas katsotaan verottajan puolesta pääomatulona. 

Käytännössähän tilanne muistuttaa paljon esimerkiksi osinkojen tai korkojen jakamista niille, jotka ovat ikään kuin sijoittaneet osan kryptoistaan alustan toimintaan.

Koska tällä hetkellä näyttää siltä, että staking-menetelmästä on tulossa yhä suositumpi tulevaisuudessa, sen verotukseen liittyvät asiat on hyvä ymmärtää. Mikäli saat vuoden aikana steikkaamisen kautta passiivista tuloa, muista ilmoittaa ne verottajalle asianmukaisella tavalla.

NFT-objektien verotus

NFT:t nousivat todella nopeasti ihmisten tietoisuuteen 2020-luvun alussa. Buumi nostatti monien NFT-objektien hintaa huimiin lukemiin, mutta toisaalta niiden kurssit tulivat myös alas nopeasti. Tästä huolimatta niitä treidataan edelleen ja tulevaisuudessa niiden merkitys saattaa kasvaa suuremmaksi esimerkiksi P2E-videopelien myötä.

Mikäli haluat myydä NFT:n, siitä saadut tulot katsotaan ansiotuloksi, joten ne verotetaan sen mukaan. Perusteena pidetään sitä, ettei myynnin aikana myyjä luovuta oikeuksiaan kokonaan, vaan hänen on mahdollista tienata lisää rahaa jälkimarkkinoilla.

Kun NFT luodaan taas omasta toimesta eli niin sanotusti mintataan, sitä varten tarvitsee maksaa niin sanottuja mint-maksuja. Näiden kulujen ja myynnin välinen erotus on luovutusvoitto, joka kuuluu verotuksen piiriin. Myynnistä saatavat tulot ovat taas ansiotuloa, koska ne ovat korvaus tehdystä työstä.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että mikäli NFT:tä valmistetaan yrityksen toimesta, silloin niihin tulee lisätä arvonlisävero. 

Cashbackit eli kryptopörssien etuohjelmat

Jotkus kryptopörssit tarjoavat käyttäjilleen niin sanotun cashback-maksukortin. Sen idea on siinä, että asiakkaan tehdessä maksuja kortin avulla hän saa bonuksena hyvityksiä. Nämä hyvitykset taas kuuluvat verotuksen piiriin, mikä on hyvä kaikkien muistaa.

Monet sijoittajat eivät kuitenkaan tiedä sitä, että nämä hyvitykset, jotka maksetaan yleensä kryptopörssin omalla natiivitokenilla, tulee ilmoittaa verottajalle pääomatuloina.

Vaikka kyseessä on hyvin pitkälti samanlainen järjestelmä kuin perinteisissä kauppojen etukorteissa, verottaja suhtautuu niihin kuitenkin eri tavalla. Tämä johtuu taas siitä, ettei bonuskorteista tarvitse omistaa kaupan omaa valuuttaa, kuten kryptojen puolella on tapana. 

Siksi verottaja katsoo cashbackin olevan rinnastettavissa steikkaamiseen ja käsittelee ne myös samalla tavalla, jolloin sen toiminta on johdonmukaista.

On kuitenkin tärkeää painottaa, että joissakin tapauksissa maksettavat cashbackit ovat verovapaita. Tarkemmat tiedot asiaan liittyen kannattaa tarkistaa verottajan omilta nettisivuilta.

Erilaiset palkinnot

Kryptopörssit ja uudet kryptovaluutat pyrkivät markkinoimaan omaa toimintaansa jakamalla erilaisia etuja uusille ja vanhoille käyttäjille. Tällöin valppaana olevien sijoittajien on mahdollista saada rahanarvoisia etuja, joita kryptovaluuttojen yhteydessä kutsutaan usein airdropeiksi.

Airdrop tarkoittaa yksinkertaisesti vain sellaista palkintoa, joka annetaan käyttäjille yleensä tiettyjä toimia vastaan. Palkintoja varten ei välttämättä tarvitse käyttää rahaa, mutta toki ehtona voi toisinaan olla, että sijoittajan tulee sijoittaa rahaa esimerkiksi uuden krypton ennakkomyynnissä. 

Toisin sanoen erilaiset palkinnot ja airdropit ovat usein keino mainostaa uutta kryptovaluuttaa tai tokenia ja kannustaa ihmisiä ottamaan se käyttöönsä. Rahan sijoittamisen lisäksi vaatimuksena saattaa olla rekisteröityminen, sosiaalisen median kanavan seuraaminen tai osallistuminen yhteisön toimintaan jollakin muulla tavoin. 

Verottajan näkökulmasta tällaiset edut verotetaan joko ansio- tai pääomatulona riippuen hieman siitä, millä tavalla ne on hankittu. Mikäli airdropin saamisen edellytys on krypton omistaminen, silloin ne katsotaan pääomatulon alaiseksi. Jos taas käyttäjän tarvitsee tehdä toimia palkinnon saamiseksi, se rinnastetaan työhön ja verotetaan ansiotulona.

Kryptovaluuttojen verotus yritykselle

Virtuaalivaluutta voi olla osa yrityksen liiketoimintaa ja toisinaan hyvin keskeisessä osassa. Yritykset saattavat tehdä kauppaa kryptojen avulla tai louhia niitä, jolloin toiminta muodostaa suurimman osan sen liikevaihdosta.

Samoin yritykset ovat alkaneet hiljalleen myös käyttämään kryptovaluuttoja yritysten välisessä kaupassa, jolloin niiden avulla voi hankkia tavaroita ja palveluja. Tulevaisuudessa tilanne tulee varmasti yleistymään, joten on hyvä tietää, miten verotuksessa suhtaudutaan tällaiseen toimintaan.

Verotuksen näkökulmasta virtuaalivaluuttojen realisoitunut arvonnousu luetaan veronalaiseksi. Hyvää tässä on se, että kryptojen avulla saadun tulon hankkimiseen ja säilyttämiseen liittyvät menot ovat vähennyskelpoisia.

Mikäli yritys kärsii tappioita virtuaalivaluutan arvonlaskun myötä, vähennyskelpoisuus verotuksessa arvioidaan arvonalentumisen perusteella. 

Jos taas yrityksen toiminta perustuu virtuaalivaluuttojen ostamiseen ja myymiseen, tulojen lähteeksi tulevat tällöin virtuaalivaluuttojen myynnistä saatavat voitot. Tässä tapauksessa virtuaalivaluutta voidaan luokitella yrityksen vaihto-omaisuudeksi.

Jotta kryptovaluutat katsotaan vaihto-omaisuudeksi, niiden vaihdanta tulee tulkita yrityksen elinkeinoksi. Toisin sanoen tässä tapauksessa se muodostaa suurimman osan yrityksen toiminnasta ja sen liikevaihdosta, jolloin siihen suhtaudutaan eri tavalla kuin silloin, kun toiminta on enemmän sijoitusmuotoista.

Tilanne on erilainen silloin, kun yritys tekee esimerkiksi sijoituksen kryptovaluuttoihin. Mikäli niiden treidaaminen ei ole aktiivista, kryptovaluutat katsotaan rahoitusomaisuudeksi. Tällöin arvonnousu kuuluu veronalaiseksi ja arvonlasku voidaan vähentää suoraan yrityksen tuloista.

Kryptovaluuttojen verotus – katso esimerkki

Tämän esimerkin avulla pyrimme antamaan selkeän kuvan siitä, miten veroja käsitellään tyypillisessä tapauksessa. Suurin osa ihmisistä ostaa esimerkiksi bitcoineja ja pyrkii myymään ne voitolla. Tällöin verotus toimii erittäin yksinkertaisesti ja se on helppo ymmärtää.

Suomessa kryptoista tehtävät voitot kuuluvat pääomatuloverotuksen piiriin. Toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että veroprosentti on 30 prosenttia aina 30 000 euroon asti. Tämän jälkeen se nousee 35 prosenttiin huolimatta siitä, kuinka paljon tokeneita vaihtaa esimerkiksi euroiksi.

Verotus toimii esimerkiksi näin:

  • Henkilö ostaa bitcoineja 4 000 euron edestä vuonna 2020
  • Hän myy samat tokenit myöhemmin 6 000 eurolla, jolloin voitoksi tulee 2 000 euroa.
  • Voitto-osuudesta maksetaan verottajalle 30 prosenttia eli 2 000 * 0,30 = 600 euroa

Jokaisen sijoittajan on kuitenkin syytä muistaa, että pääomatuloa voi ansaita 1 000 euron edestä, ennen kuin niitä aletaan verottamaan. Jos kryptoista saatavat tulot saa pidettyä tämän alapuolella, veroja ei tarvitse maksaa.

Kryptovaluuttojen verotus aloittelijoille – yhteenveto

Kryptovaluuttojen verotukseen liittyy useita tärkeitä seikkoja, joita jokaisen aloittelevan sijoittajan on syytä huomioida. Verotukseen liittyvät asiat on syytä hoitaa tarkasti, jotta vältetään mahdolliset seuraamukset tulevaisuudessa. Pahimmillaan niiden laiminlyöminen saattaa johtaa jopa syytteeseen petoksesta.

Tämän takia kaikki kryptojen myynnistä saadut voitot tulee ilmoittaa pääomatuloina verottajalle. Niihin liittyvä verokanta vaihtelee voiton suuruuden mukaan. Jos olet vasta aloittamassa kryptoihin sijoittamista, mahdollisiin voittoihin sovelletaan 30 prosentin veroa, mikäli voitot ovat alle 30 000 euroa. 

Jos haluaa helpottaa sijoittamista kryptoihin, kaikki niihin liittyvät ostot, myynnit ja vaihdot on syytä dokumentoida ja tallentaa huolellisesti. Näin veroilmoituksen täyttäminen helpottuu huomattavasti.

Lisäksi on hyvä muistaa, että kryptoihin liittyviä tapahtumia voi lisätä myös vähennyksiin. Myyntiin ja säilyttämiseen liittyvät kulut voidaan vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa ja näin alentaa omaa verotaakkaa. Samoin mahdolliset tappiot voidaan vähentää saman verovuoden myyntivoitoista.

Mikäli taas teet louhintaa, laitteiston hankintaan liittyvät kulut voidaan vähentää verotuksessa. Louhinnasta saadut tulot taas luetaan yleensä ansiotuloksi, sillä ne rinnastetaan työn kautta saatuihin tuloihin. Näin ollen niiden verotus eroaa myyntivoittojen verotuksesta, jotka taas kuuluvat pääomatuloverotuksen piiriin.. 

Yleensä aloittelevat kryptosijoittajat ostavat ja myyvät eri tokeneita, mutta nälkä kasvaa usein syödessä. Jos alat hajauttamaan omaa portfoliota erilaisiin digitaalisiin omaisuuseriin, niitä varten on olemassa omat ohjeistukset verottajalta. 

Esimerkiksi steikkaaminen, NFT-objektien myynti ja kryptopörssien tarjoamat edut ja palkinnot käsitellään eri tavoin verotuksessa. Ne laitetaan joko ansiotulon tai pääomatulon alle riippuen aina tilanteesta.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että veroilmoitusta täytettäessä on tärkeää olla tietoinen eri verotukseen liittyvistä säädöksistä ja mahdollisista vähennyksistä. Näin voit saada painettua esimerkiksi kryptoihin liittyviä kuluja alas, mikä taas näkyy parempina tuottoina. Verotukseen tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota sitä mukaan, mitä suuremmista rahasummista siinä on kyse.

Usein kysytyt kysymykset – aloittelijan vero-opas kryptoihin

Miten kryptovaluuttojen myyntivoitot verotetaan?

Kryptovaluuttojen myyntivoitot verotetaan pääomatuloina. Veroprosentin koko riippuu voiton suuruudesta, joka on hyvä ottaa huomioon. Voit vähentää myyntiin, säilyttämiseen ja laitteiston hankintaan liittyviä kuluja verotuksessa.

Mitä tarkoittaa FIFO-menetelmä kryptojen verotuksessa?

FIFO-menetelmä (First In First Out) tarkoittaa, että ensimmäisenä ostetut kryptovaluutat myös myydään ensin. Tämä vaikuttaa myynnistä saataviin voittoihin tai tappioihin ja sitä kautta niistä maksettaviin veroihin.

Mitä tietoja tulee kerätä kryptovaluuttoihin liittyvistä tapahtumista?

Säilytä tarkat tiedot ja tarvittavat dokumentit kaikista kryptovaluuttoihin liittyvistä tapahtumista, kuten ostot, myynnit, vaihdot ja kulut. Näiden tietojen avulla voit täyttää verotukseen liittyvät ilmoitukset oikein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *