Kattava opas osakekäyrien lukemiseen ja tulevien hintojen ennustamiseen

Osakekäyrien analysointi on keskeinen osa sijoittamisesta, sillä se ne antavat ymmärrystä kryptovaluuttojen suorituskyvystä ja kurssien mahdollisista tulevaisuuden suunnista. Vaikka ensikosketus osakekäyriin saattaa tuntua sekavalta ja vaikealta, niihin kannattaa ehdottomasti perehtyä. 

Käyrien avulla sijoittajat voivat muodostaa paljon syvemmän kuvan kryptovaluuttojen tilasta ja arvosta sekä suunnata katseensa tulevaisuuden ennusteisiin. Lisäksi tällaisesta taloudellisesta tietämyksestä on apua monilla muillakin elämänaloilla, kuten työelämässä sekä oman talouden ylläpidossa.

Onneksi netti tarjoaa runsaasti erilaisia resursseja osakekäyrien tutkimiseen, ja niihin kuuluu myös tämä artikkeli. Tässä artikkelissa pyrimme esittelemään lukijalla kaikki tärkeimmät peruskäsitteet sekä sen, mitä kaikkea hyötyä osakekäyristä voi olla kryptovaluuttojen suhteen.

Ymmärrys näistä keskeisistä käsitteistä on avain menestyksekkääseen sijoittamiseen kryptovaluuttojen parissa. Toivoimme antoisia lukuhetkiä tämä artikkelin parissa!

Miten osakekäyriä voi tulkita?

Vaikka osakekäyrät saattavat ensisilmäyksellä vaikuttaa hyvin sekavilta eri väristen viivojen ja värien sekä numeroiden sekamelskalta, niitä on lopulta hyvin helppo oppia ymmärtämään, kunhan käyriin vain tutustuu syvemmin. 

Käyrien avulla on helppo hahmottaa esimerkiksi yrityksen suorituskykyä ajassa. Ne auttavat sijoittaa hahmottamaan sitä, minkälaisia vaiheita yritys on käynyt läpi ja mihin se on mahdollisesti menossa.

Osakekäyrät ovat hyödyllisiä niille sijoittajille, jotka haluavat muodostaa tarkemman käsityksen yrityksen arvosta. Koska sijoittaminen perustuu hyvin pitkälti tulevaisuuden ennakointiin, kaikki mahdollinen saatavilla oleva tieto kannattaa käyttää hyväksi.

On myös hyvä huomata, että osakekäyrien tulkitsemisesta voi olla apua hyvin monessa yhteydessä. Vaikka et olisikaan aktiivinen sijoittaja, ne tarjoavat tietoa julkisesti saatavilla olevasta datasta. 

Jos olet saanut eteesi mielenkiintoisen työtarjouksen tai olet muutoin kiinnostunut potentiaalisten taloustrendien tarkkailusta, käyrien tarjoama tieto voi tarjota paljon tietoa tilanteesta. Näin niiden tulkintaa voi pitää yleistietona, josta voi olla apua yllättävissäkin tilanteissa.

Osakekäyrät – opi tuntemaan peruskäsitteet

Osakekäyrien tutkimiseen on useita lähteitä, ja luonnollisesti internet on apunasi. Voit löytää helposti verkosta useita erilaisia sivustoja, joiden kautta voi tarkastella sekä kryptovaluuttojen että tavallisten osakkeiden käyriä.

Tyypillisesti osakkeisiin liittyvissä kaavioissa vihreä viiva kuvaa osakkeen hintamuutoksia tietyn ajan aikana. Käytännössä kaavio on koordinaatisto, jossa y-akselilla on hinta ja x-akselilla aika.

On myös tärkeää tuntea peruskäsitteet, kuten FSI, P/E-luku ja ATH, jotka kaikki tarjoavat sijoittajille apua sijoittamiseen. Tuntemalla kaikki termit riittävän hyvin on huomattavasti helpompi tehdä hyviä päätöksiä kryptovaluuttoihin sijoittamisen suhteen.

Jotta saisit paremman käsityksen tietyistä peruskäsitteistä, käymme seuraavaksi läpi joitakin niistä. Muista lukea kaikkien termien määritelmät tarkasti, sillä saat siten paljon lisätietoja kryptojen osakekäyriin liittyen.

Suhteellinen vahvuusindeksi eli lyhennettynä FSI 

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on tekninen indikaattori, jota käytetään yleisesti kryptovaluuttojen arvioinneissa. Se on alun perin kehitetty J. Welles Wilder Jr toimesta, joka esitteli sen suuremmalle yleisölle vuonna 1978.

RSI:n avulla voidaan tutkia sitä, onko jokin kryptovaluutta yliarvostettu tai aliarvostettu. Lukeman ollessa 70 tai korkeampi se pyrkii kertomaan, että kryptoa on ostettu liikaa ja sen hinta on liian korkea. Kun taas RSI-lukema on alle 30, se viittaa siihen, että sitä on ostettu liian vähän, jolloin sen kurssikin saattaa olla liian alhaalla.

Esimerkiksi Bitcoinin tai minkä tahansa muun kryptovaluutan RSI saavuttaessa erittäin korkean arvon, se voi viitata siihen, että kyseinen kolikko on mahdollisesti yliostettu ja sen hinta voi laskea lähitulevaisuudessa.

Toisin sanoen RSI voi antaa paljon arvokasta tietoa kryptovaluutan kurssista, kuten kurssin suunnan muutokset, jotka taas voivat antaa selkeän signaalin joko ostamiseen tai myymiseen. Tämänkin työkalun kohdalla on tärkeää muistaa, ettei päätöksen tekoa kannata perustaa liiaksi vain siihen. Hajauttaminen on tärkeä asia myös lähteiden ja työkaluja suhteen.

P/E-luku on perinteinen mittari – voi soveltaa myös kryptoihin

PE-luku antaa viitettä siitä, onko kryptovaluutta yli- vai aliarvostettu. Se on yksi käytetyimpiä mittareita varsinkin perinteisen sijoittamisen puolella, jossa sitä käytetään yrityksen kasvun arvioimisessa.

P/E-luku kertoo sen, kuinka kauan yrityksellä menee tuottaa niin paljon tulosta kuin senhetkinen markkina-arvo on. Kun puhutaan nuorista kasvuyrityksistä, luku on yleensä hyvin suuri, eikä se välttämättä kerro koko totuutta.

Luvun laskeminen on hyvin yksinkertaista ja se on helppoa tehdä. Voit löytää netistä paljon sellaisia sivustoja, joissa voit tehdä sen helposti:

P/E = Osakkeenhinta / Osakekohtainen tulos (EPS)

Tässä lausekkeessa osakkeen hinta on yhden osakkeen markkina-arvo juuri sillä hetkellä..

Osakekohtainen tulos eli EPS (Earnings Per Share) tarkoittaa yrityksen nettotulosta jaettuna osakkeiden määrällä.

Kryptovaluutoissa P/E-luvun soveltaminen ei ole yhtä suoraviivaista kuin tavallisissa osakkeissa, koska ne eivät perustu perinteiselle yritystoiminnalle. Toisin sanoen niille ei voida laskea osakekohtaista tulosta siten kuin tavallisille osakkeille.

Joissakin tapauksissa sitä voidaan käyttää, kuten silloin, jos kryptoprojekti perustuu johonkin tavalliseen liiketoimintamalliin. Esimerkiksi tokenin markkina-arvoa voidaan verrata alustan tai sovelluksen generoimaan vuotuiseen voittoon.

On kuitenkin hyvä ymmärtää, että kryptovaluuttojen arvoon vaikuttavat monet muut tekijät kuin perinteisten osakkeiden kohdalla. Siksi tavallisten taloudellisten mittareiden soveltaminen kryptovaluuttoihin vaatii varovaisuutta ja syvempää analyysia. Näin ollen aivan aloittelijoiden ei kannata käyttää niitä vasta sitten, kun ymmärrys sijoittamista kohtaan on riittävän korkealla.

ATH eli kaikkien aikojen korkein arvo – mitä se kertoo kryptovaluutasta

Kryptovaluuttojen yhteydessä puhutaan paljon myös siitä, mikä on ollut krypton kaikkien aikojen korkein kurssi eli lyhennettynä ATH (All Time High). Sekin on hyvä tarkistaa jokaisen mielenkiintoisen kryptovaluutan kohdalla, sillä se kertoo paljon siitä, kuinka paljon potentiaalia kyseisellä kryptolla on.

Kun kryptovaluutta saavuttaa ATH:n, se tarkoittaa sitä, että kyseisen valuutan arvo on noussut korkeammaksi kuin koskaan aiemmin sen olemassaolon aikana. Nämä tapahtuvat yleensä tietysti härkämarkkinoiden aikaan, jolloin kryptoilla menee kokonaisuudessaan erittäin hyvin. 

Viimeisimmät tällaiset piikit kryptomarkkinoilla nähtiin vuosien 2022 ja 2021 aikana, jolloin monet kryptot onnistuivat lyömään ennätyksiään rikki. 

Mikäli krypto on onnistunut murtamaan sen ATH:n lähiaikoina, se on tietysti merkki siitä, että silloin markkinoilla on erittäin vahva kiinnostus ja luottamus kyseiseen kryptovaluuttaan. Se saattaa heijastaa myös yleistä optimistista tunnelmaa markkinoilla, sillä usein varsinkin Bitcoinin nousun myötä kaikki muutkin altcoinit saavat noususta osansa.

Toisaalta ATH ei yksin kerro koko tarinaa, joten sen kanssa tulee olla varovainen. On nimittäin tärkeää ymmärtää, että markkinat elävät jatkuvasti. Usein korkeiden huippujen jälkeen saattaa seurata korjauksia, jolloin krypton arvo laskee nopeasti. 

On myös mahdollista, että kryptovaluutta ei enää koskaan saavuta ATH:ta uudelleen. Ei nimittäin ole mitään takeita siitä, että projektissa onnistutaan pääsemään samoille tasoille kuin joskus sen historiassa.

On myös tärkeää muistaa, että kryptomarkkinat ovat verrattain nuoret ja erittäin volatiilit. Vaikka ATH voi olla merkki siitä, että sijoittajat alkavat todella luottaa kryptovaluuttaan, se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä, että arvo jatkaa nousuaan. Perusteellisen analyysin tekeminen on aina tärkeää ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Kaupankäynnin volyymi – voiko siitä ennakoida tulevaa

Kaupankäyntivolyymi on yksi keskeisimpiä mittareita, jota monet sijoittajat ja analyytikot seuraavat tarkkaan, on. Se kertoo sen, kuinka paljon tiettyä kryptovaluuttaa on vaihdettu tietyssä ajassa. Yleensä aikajaksona käytetään vuorokautta, mutta toki muitakin aikajaksoja voidaan tarkastella mittareiden avulla. 

Jokainen sijoittaja on tietysti halukas tietämään se, mitä tämä mittari voi paljastaa markkinoiden tilasta ja tulevaisuuden näkymistä? Kun kaupankäyntivolyymi on erittäin korkea, se viittaa usein merkittävään aktiivisuuteen markkinoilla. 

Tällaista toimintaa tapahtuu esimerkiksi silloin, kun jokin suuri uutinen tai tapahtuma on alkanut vaikuttamaan markkinoihin. Esimerkiksi suuren teknologiayrityksen ilmoittaessa, että he alkavat tukemaan tiettyä kryptoja maksuvälineenä, se voi aiheuttaa välittömästi valtavan määrän ostoja kyseistä kryptoja kohtaan.

Muita hyviä esimerkkejä ovat maailmanlaajuiset talouskriisit tai vaikkapa sodat, jotka saattavat aiheuttaa epäluottamusta perinteisiä omaisuuseriä kohtaan. Tällöin sijoittajat saattavat kokea, että on turvallisinta sijoittaa rahojaan kryptoihin. Tällainen voimakas aktiviteetti voi nostaa kryptojen hintoja merkittävästi.

Jos kaupankäyntivolyymi on taas huomattavasti normaalia alempana, se voi olla merkki markkinoiden epävarmuudesta tai kiinnostuksen hiipumisesta. Pienempi volyymi voi viestiä siitä, että sijoittajat ovat varovaisempia kuin aikaisemmin ja odottavat oikeaa hetkeä, ennen kuin tekevät sen suurempia liikkeitä.

Kaupankäynninvolyymin muutokset voivat kuitenkin kertoa paljon mielenkiintoista tietoa kryptomarkkinoista, kun sitä tarkastelee yhdessä muiden muuttujien kanssa. Jos esimerkiksi Bitcoinin hinnan nousuun liittyy samalla suuri kaupankäyntivolyymi, se voi olla merkki vahvasta ostovoimasta tai jostakin merkittävästä uutisesta. Tällöin on tietysti hyvin todennäköistä, että sen kurssi jatkaa kasvuaan ainakin toistaiseksi, koska kysyntä on selvästi kasvanut sitä kohtaan.

Tilanne voi mennä tietysti myös päinvastoin, jolloin hinnan lasku tapahtuu suuren kaupankäyntivolyymin vallitessa – tämä taas merkitsee voimakasta myyntipainetta, mikä saattaa johtaa suureenkin pudotukseen kryptovaluutan kurssissa.

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että volyymi itsessään ei välttämättä kerro siitä, nousevatko vai laskevatko hinnat. Korkea kaupankäyntivolyymi voi liittyä sekä voimakkaaseen hintojen nousuun että jyrkkään laskuun. 

Siksi on olennaista tarkastella tätäkin mittaria yhdessä muiden indikaattorien, kuten yleisen taloustilanteen tai muiden uutisten valossa. Kun volyymia käytetään yhdessä muiden indikaattorien kanssa, se voi auttaa sijoittajia hahmottamaan markkinoiden suuntaa tarkemmin ja tekemään järkeviä ja ennen kaikkea tuottavia päätöksiä.

Osakekäyriä tulkittaessa on syytä pitää mielessä seuraavat asiat

Krypton hinta ei yleensä tietenkään liiku vain yhteen suuntaan, vaikka sijoittajat tietysti toivovat, että suunta on vain ylöspäin. Koska kryptovaluutat ovat korkean volatiliteetin sijoituskohteita, niiden hinnat vaihtelevat todella paljon lyhyenkin ajan saatossa. Suuretkin vaihtelut ovat täysin normaalia, joten kurssin laskiessa on hyvä pitää pää kylmänä.

Pienikin hinnan nousu tai lasku voi näyttää merkittävältä, mutta hätiköityihin päätöksiin ei kannata lähteä mukaan. On tärkeää tarkastella akselien arvoja siten, että ne todella tuottavat arvokasta tietoa päätösten tueksi. Esimerkiksi lyhyen aikavälin hinnan nousu tai lasku ei välttämättä kerro koko tarinaa varsinkaan silloin, jos tekee sijoittamista pitkän aikavälin tähtäimellä.

Toisin sanoen jokainen käyrä ei ole käytännöllinen jokaiselle sijoittajalle. Esimerkiksi päiväkauppias ja pitkäaikainen sijoittaja tutkivat asioita hyvin eri näkökulmista käsin. Luonnollisesti myös ajanjaksot ovat täysin erilaisia – pitkän aikavälin sijoittaja on kiinnostunut vuosien saatossa tapahtuneista muutoksista, kun taas päivätreidaaja tutkii muutoksia jopa tunnin aikajanalla.

Tutustumalla osakekäyriin ja erilaisiin analysointityökaluihin voi tehdä oikeaan dataan pohjautuvia päätöksiä ja ymmärtää markkinoita syvällisemmin.

Kuten kaikenlaisten markkina-indikaattorien kohdalla, on tärkeää olla varovainen ja ymmärtää se, ettei mikään niistä ole varsinainen Graalin malja. Ei siis ole olemassa yhtä yksittäistä mittaria, joka kertoisi varmasti tulevasta. Sijoittajien tulee aina käyttää useita työkaluja ja indikaattoreita, kun he arvioivat markkinoiden tilaa ja tekevät sijoituspäätöksiään.

Kuvionanalyysi antaa yhden tavan tulkita tulevaisuutta

Kuvioanalyysiin syventyminen voi antaa sijoittajille paremman käsityksen siitä, miten hinnat saattavat liikkua tulevaisuudessa. Se on erittäin hyvin tunnettu ja laajalti käytetty analyysimenetelmiä monien muiden joukossa.

Kuvioanalyysissä keskitytään tunnistamaan ja tulkitsemaan hintakäyrien muodostamia kuvioita, jotka usein toistuvat sellaisenaan. Tämä taas johtuu siitä, että kryptojen kursseilla on usein tuki- ja vastustustasoja, jotka laittavat kurssikäyrät käyttämään tietyllä tavalla.

Erilaiset kuviot voivat antaa viitteitä siitä, mihin suuntaan hinta on todennäköisesti menossa. Esimerkiksi käänteinen puoliympyrä voi usein tarkoittaa sitä, että kryptovaluutan hinta on lähellä pohjaa ja saattaa kääntyä seuraavaksi nousuun. Sama pätee toisin päin, joten sitäkin on hyvä tarkkailla.

Kryptovaluuttojen volatiliteetti tuo kuitenkin mukanaan haasteita, jotka tulee ottaa huomioon. Kuviot saattavat käyttäytyä todella arvaamattomasti, minkä takia kuvionanalyysin lisäksi on hyvä käyttää muita myös lähestymistapoja. 

Kuvioanalyysi syytä ottaa työkalupakkiin, sillä sijoittajan tulee olla valmis käyttämään erilaisia työkaluja, jotta kuva kryptomarkkinoista olisi mahdollisimman selkeä. On tärkeää yhdistää kuvioanalyysi muihin teknisiin analyysityökaluihin ja tehdä päätökset perustuen moniin eri lähteisiin.

Kuviot kertovat usein nimenomaan siitä, miten sijoittajat todennäköisesti reagoivat tiettyihin hinnanmuutoksiin. Tässä mielessä sitä voi pitää psykologisena työkaluna. Jos esimerkiksi Bitcoinin kurssissa tapahtuu merkittävä lasku, se voi taas rohkaista monia sijoittamaan siihen rahaa. Tällöin kurssi lähtee jälleen nousuun ja hyvin perinteinen kuvio toistaa itseään.

Opas osakekäyrien analysointiin – yhteenveto

Osakekäyrien tarkastelu on välttämätön taito sijoittajille, sillä ne antavat viitteitä kryptovaluutan todellisesta suorituskyvystä. Niiden avulla on helpompi tunnistaa kunkin kryptoprojektin tila tarkemmin, eikä vain luottaa markkinoinnin avulla luotuun hypeen.

Vaikka käyrien tulkitseminen alkuun saattaa vaikuttaa haastavalta, niiden ymmärtäminen on todella tärkeää pitkässä juoksussa. Onneksi internet tarjoaa monia työkaluja ja resursseja osakekäyrien tutkimiseen, jolloin sijoittajat voivat saada kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta. 

Tietämys osakekäyrien keskeisistä käsitteistä, kuten RSI:stä, P/E-luvusta ja ATH:sta voi olla reitti menestyksekkääseen sijoittamiseen kryptovaluuttojen parissa. Esimerkiksi RSI:n avulla sijoittajat voivat arvioida tarkemmin sitä, onko kryptovaluutta yli- tai aliarvostettu juuri sillä hetkellä markkinoilla. 

P/E-luku taas antaa viitteitä kryptovaluutan arvostuksesta, vaikka sen soveltaminen kryptoihin ei ole aina yhtä suoraviivaista kuin tavallisissa osakkeissa. ATH:llä voi olla merkitystä taas silloin, kun pohditaan kryptovaluutan potentiaalisia maksimeja markkinoilla.

On kuitenkin erittäin tärkeää olla kriittinen kaikenlaisia analyysityökaluja kohtaan ja varsinkin sitä, miten niitä tulkitsee tiettyinä hetkinä. Koskaan ei kannata nojata liikaa yhteen mittariin, vaan niiden todellinen teho on nähtävissä vasta sitten, kun käyttää useita työkaluja samaan aikaan. 

Jokaisen kryptoihin sijoittajan on kuitenkin muistettava, että kryptomarkkinat ovat korkean volatiliteetin markkinat, joissa aiemmat kurssikehitykset eivät takaa tulevia tuottoja. Vaikka käytössäsi olisi maailman parhaat työkalut, virhearvioita tulee kaikille. Erilaisten analysointi työkalujen ja hyvän riskienhallinnan myötä on kuitenkin mahdollista tehdä hyviä päätöksiä pitkässä juoksussa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on osakekäyrien merkitys sijoittamisessa?

Osakekäyrien analysointi on keskeinen osa sijoittamista, sillä ne tarjoavat ymmärrystä yritysten suorituskyvystä ja antavat viitteitä kurssien mahdollisista suunnista lähitulevaisuudessa.

Miten aloittelija voi ymmärtää osakekäyriä paremmin?

Vaikka osakekäyrät saattavat näyttää sekavalta aluksi, syvällinen tutustuminen ja opiskelu auttavat ymmärtämään niitä paremmin. Varaa vain riittävästi aikaa ja tutki asioita rauhassa monista eri lähteistä.

Onko jokin mittari toista tärkeämpi, johon sijoittajan tulisi luottaa kryptovaluuttoja arvioitaessa?

Vaikka esimerkiksi ATH tai RSI voi antaa tärkeää tietoa kryptovaluutan menneestä suorituskyvystä, se ei yksin kerro koko tarinaa. Kryptomarkkinat muuttuvat jatkuvasti, ja korkeiden huippujen jälkeen voi seurata nopeitakin arvon laskuja. Siksi on tärkeää tarkastella muitakin indikaattoreita ja tekijöitä sijoituspäätöksiä tehdessä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *