Näitä sijoittamiseen liittyviä virheitä jokaisen tulisi välttää

Varsinkin sijoittamisen alkutaipaleella voi tehdä monenlaisia virheitä, jotka näkyvät siinä, että tuotot jäävät helposti negatiivisiksi. Mikäli meinaa aloittaa sijoittamisen vielä kryptovaluutoista, tilanne on vielä tavallisia rahastoja ja osakkeita hankalampi. Jo muutaman vinkin avulla voi välttää yleisimmät sudenkuopat sijoittamisen suhteen.

Yleisimmät ongelmat ovat tiedon puute sijoitettavan yrityksen toimintaan tai sen toimialaan liittyen, vähäinen tieto kryptomarkkinoiden lainalaisuuksista ja liian suuret riskit.

Vaikka monet kryptovaluutat ovat saavuttaneet suurta menestystä ja tunnustusta, monet sijoittajat kompastuvat edelleen moniin perustavanlaatuisiin virheisiin. Esimerkiksi edes hajauttaminen, joka suojaa sijoittajaa tehokkaasti yksittäisen kryptovaluutan arvon laskulta, ei välttämättä ole varsinkaan aloittelevien sijoittajien työkalupakissa.

Lisäksi sijoittajat saattavat tehdä päätöksiä riittämättömän tiedon pohjalta, mikä voi johtaa virheelliseen tulkintoihin sijoitettavien omaisuuserien luonteesta ja riskeistä. Liian aktiivinen kaupankäynti voi taas kasvattaa sijoittamiseen liittyviä kustannuksia heikentäen näin tuottoja. 

On olennaista, että sijoittajat hankkivat tietonsa eri lähteistä monipuolisesti ja ymmärtävät kryptovaluuttojen taustalla olevaa teknologiaa ja yleistä markkinatilannetta.

Seuraavaksi käymme läpi hieman tarkemmin sitä, minkälaisia riskejä kryptovaluuttoihin sijoittamiseen liittyy ja miten niihin voi varautua.

Esittelyssä yleisimmät virheet sijoittamiseen liittyen

Moni lukija on varmasti kiinnostunut kryptovaluutoista mutta on vielä epävarma siitä, pitäisikö niihin sijoittaa oikeaa rahaa. Kyseessä on kuitenkin vieläkin melko uusi ilmiö ja varsinkin kryptoihin sijoittamiseen liittyvät riskit mietityttävät monia.

Seuraavaksi haluamme paneutua hieman tarkemmin siihen, minkälaisia virheitä suurin osa sijoittajista tekee kryptojen osalta. Lukemalla läpi nämä kappaleet saat hyvän kuvan siitä, miten välttyä ainakin pahimmilta ongelmilta.

Hajautusta ei ole tehty tai sitä ei ole tarpeeksi

Kryptovaluutat ovat tunnettuja niiden volatiliteetista – jokainen on varmasti lukenut esimerkiksi Bitcoinin hinnan vaihteluista uutisista. Tämän takia on hyvä ottaa huomioon, että hajauttaminen voi auttaa vähentämään riskejä. Jos yksi kryptovaluutta menettää arvoaan, muut sijoitukset voivat edelleen tuottaa tuottoja ja tasata näin tilannetta.

Monet pidempään kryptovaluuttoihin sijoittaneista väittää, että varsinkin markkinajohtajiin eli Bitcoiniin ja Etheumiin kannattaa sijoittaa. Usein sijoittajat laittavat vähintään puolet kaikista rahoistaan juuri näihin kahteen edellä mainittuun kryptoon ja hajauttavat loput joihinkin mielenkiintoisiin altcoineihin.

Koska kryptovaluuttojen osalta on käynnissä useita erilaisia projekteja, hajauttaminen on kohtalaisen helppoa. Yleensä varsinkin parhaat kryptoprojektit pyrkivät erottautumaan markkinoilla ja täyttämään omalta osaltaan tiettyjä segmenttejä markkinoilta.

Toki varovaisuus tulee pitää aina mielessä, sillä iso osa varsinkin uusista kryptoprojekteista on tuomittu epäonnistumaan tiukan kilpailutilanteen johdosta.

Liian vähän tietoa kryptovaluutasta ja sen taustalla toimivasta yrityksestä

Ymmärryksen puute sijoitettavan kohteen toiminnasta on yksi yleisimpiä ongelmia, joihin sijoittajat törmäävät. Se voi johtaa helposti siihen, että sijoittaja ei tunnista yrityksen sisäisiä ja ulkoisia riskejä kunnolla, jolloin saattaa ottaa liian suuria riskejä sijoittamisen suhteen.

Mikäli ei ole kunnollista tietoa kryptovaluutan takana toimivan yrityksen toimintaympäristöstä ja sen taloudellisesta tilasta, voi tehdä helposti virhearviointeja. On aina hyvä tehdä taustakartoitusta yrityksen toimialasta ja laajemmista taloudellisista trendeistä, jotka voivat vaikuttaa tokenin suorituskykyyn markkinoilla.

Ei tunne sijoitettavien omaisuuserien luonnetta riittävän hyvin

Myös omaisuuserien ymmärryksen puute voi olla ongelmallista. Esimerkiksi erilaisten kryptoprojektien, NFT:ien tai DeFi-palveluihin liittyvät lohkoketjut saattavat sisältää monimutkaista teknologiaa ja suuria riskejä. 

Osa kryptoprojekteista käyttää myös täysin uudenlaisia teknologioita tai lähestymistapaa johonkin tavalliseen ongelmaan, mikä aiheuttaa kasvavassa määrin haasteita niiden ymmärtämiselle.

Näin ollen monet sijoituskohteet eivät vain välttämättä avaudu kunnolla sellaiselle sijoittajalle, joka on vasta aloittamassa sijoittamista kryptovaluuttoihin. Sama tosin pätee myös pidemmälle ehtineiden kohdalla, mutta toki kaikki sijoittajat törmäävät haasteisiin kryptovaluuttojen kohdalla.

Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että sijoittaja ei ymmärrä sijoitukseensa liittyviä riskejä, mikä taas näkyy epätasapainoisena portfoliona. Siksi oman tutkimuksen ja perehtymisen merkitystä ei voi vähätellä.

Käy liikaa kauppaa, jolloin kustannukset nousevat liikaa

Jatkuva treidaaminen johtaa helposti liian korkeisiin kustannuksiin transaktioiden osalta. Jos siirtelee rahaa paljon eri sijoitusalustojen välillä, voi lisäksi joutua maksamaan veroja. 

Aktiivinen kaupankäynti ei tämän takia välttämättä tuo parempia tuottoja, sillä kustannukset syövät helposti voitot. Se vaatii myös paljon osaamista ja aikaa, joka omalta osaltaan verottaa tuottoja. 

Juuri näiden syiden takia monet sijoittajat panostavat pitkäjänteiseen sijoittamiseen varsinkin silloin, kun ovat vasta aloittamassa kryptojen ostamista. On toki tärkeää ymmärtää, että myös aktiivisella treidaamisella voi tehdä hyvää jälkeä, mutta se vaatii paljon enemmän sijoittajalta kuin passiivisempi lähestymistapa.

Muista tutkia asioita monesta eri lähteestä – yksipuolisuus kostautuu helposti

Kryptoalan asiantuntijatkin ovat viime kädessä vain ihmisiä, jotka tekevät virheitä. Vaikka nykyään on käytössä heidän ja tekoälyn lisäksi muitakin erittäin korkeatasoisia työkaluja sijoittamisen tueksi, virheitä sattuu kaikille.

Jokaisen sijoittajan on tämän takia hyvä muistaa se, että kryptoista kannattaa lukea monista eri lähteistä ja pyrkiä sitä kautta kokoamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva potentiaalisista vaihtoehdoista kryptomarkkinoilla.

Kun etsii esimerkiksi internetistä tietoa kryptovaluuttoihin liittyen, monet lähteet saattavat olla puolueellisia, sillä ne monesti perustuvat jonkin tietyn krypton markkinointiin. Tämäkin on hyvä pitää mielessä, ja juuri sen takia tietoa on hyvä etsiä monista eri lähteistä.

Hyviä lähteitä kryptojen osalta ovat esimerkiksi erilaiset kryptoihin keskittyneet uutisportaalit, keskustelufoorumit sekä sosiaalisen median eri kanavat. Varsinkin yhteisön luoman sisällön osalta on hyvä kiinnittää huomiota lähdekritiikkiin, sillä suuri osa teksteistä on ilman lähdeviitteitä ja perustuvat yksittäisten ihmisten ajatuksiin.

Esimerkkejä kryptoihin sijoittamisen haasteista – Bitcoinin poikkeuksellisen matka

Bitcoin on läpikäynyt useita erilaisia vaiheita sen historian aikana. Vielä alkuaikoina sillä ei ollut juurikaan arvoa ja vain pieni osa ihmisistä edes tiesi sen olemassaolosta. Siitä puhuttiin vielä pitkään 2010-luvun alussa vain keskustelufoorumeilla eikä suuri yleisö tiennyt siitä juuri mitään.

Tilanne alkoi kuitenkin hiljalleen muuttumaan vuosikymmenen loppupuolen aikana. Vaikka monet pitävät sitä yhä edelleen vain ohimenevänä ilmiönä, se alkoi hiljalleen vahvistamaan asemiaan myös aivan tavallisten ihmisten tietoisuudessa.

Yksi Bitcoinin suuria haasteita on ollut virallisen valvonnan ja sääntelyn puute. Tämä on toisaalta jossain mielessä ollut myös sen tavoite, sillä monet kryptovaluutat haluavat vältellä sääntelyä ja keskitettyjä toimijoita.

Se tuo kuitenkin ongelmia kryptovaluutoille ylipäätään, koska suuren yleisön kiinnostusta on vaikea herättää, mikäli ne eivät herätä luottamusta sääntelyn kautta tavallisissa ihmisissä.

Bitcoin on muiden kryptovaluuttojen tavoin kohdannut paljon negatiivista julkisuutta, koska niiden käyttö mielletään usein laittomiin puuhiin liittyväksi. Tällä on tietysti negatiivinen vaikutus Bitcoinille, sillä uudenlaisena valuuttana sen menestys on paljolti kiinni nimenomaan sen maineesta.

Vaikka Bitcoinin käyttämää teknologiaa ei voida pitää tällä hetkellä kryptoprojektien parhaan vaihtoehtona, se on silti onnistunut vahvan brändinsä avulla pitämään kärkipaikkansa kryptovaluuttojen joukossa.

Bitcoinin suurimmat teknologiset ongelmat liittyvät siihen, että sitä louhiessa joudutaan kuluttamaan paljon energiaa. Tämä luo luonnollisesti ongelmia kestävää kehitystä ajatellen, sillä tulevaisuudessa pyritään suosimaan ympäristöystävällisiä projekteja. 

Ympäristöystävällisyys onkin yksi ominaisuus, jolla monet kryptot pyrkivät haastamaan Bitcoinin. Esimerkiksi Ethereum tarjoaa huomattavasti nopeamman ja energian kulutukseltaan tehokkaamman lohkoketjun.

Näistä edellä mainituista haasteista huolimatta Bitcoin on selvinnyt jo pitkään ja kasvanut samalla suosituimmaksi ja laajimmin käytetyksi kryptovaluutaksi. Sen kurssi on parhaillaan noussut jopa yli 60 000 dollarin, joten kyseessä ei todellakaan ole mikään pikkutekijä.

Täten se on edelleen merkittävä tekijä kryptomaailmassa, ja myös sen tulevaisuuden potentiaali on erittäin suuri, vaikkakin riskejä sen sijoittamiseen edelleen liittyy.

Kryptovaluutat ja riskin hallinta – miten sitä voi parantaa?

On tärkeää muistaa, että sijoittaminen ei ole pelkästään tuoton tavoittelua, vaikka se koko toiminnan motivaattorina toimiikin. Jotta tähän tavoitteeseen voi päästä, pitää ymmärtää myös riskien hallinnasta. 

Yksi keskeisimpiä avaimia riskien hallintaan on ymmärtää se, mihin itse asiassa sijoittaa. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä on välttämätöntä tehdä perusteellinen tutkimus ja analyysi siitä kryptoprojektista, johon on laittamassa rahaa.

Tätä ei voi alleviivata koskaan varsinkaan kryptomarkkinoilla, joissa vieläkin säännöllisesti nähdään erilaisia ponzi- ja pyramidi-huijauksia. Lisäksi alalla on monenlaista yrittäjää, eikä kaikki heistä pelaa suinkaan rehellisin kortein.

Muista vertailla eri kryptopörssejä keskenään!

Ensimmäinen ja tärkein syy kryptopörssien vertailuun liittyy niihin kustannuksiin, joita ne aiheuttavat käyttäjän tehdessä kauppaa alustalla. Eri alustojen väliset kaupankäyntikulut voivat vaihdella huomattavasti, joten niihin kannattaa luonnollisesti kiinnittää myös huomiota. 

Kustannusten kohdistaminen tiettyihin alueisiin vaihtelee myös paljon. Toiset kryptopörssit saattavat veloittaa korkeampia kuluja itse kaupankäynnistä; toiset taas voivat tarjota edullisempia hintoja tai erilaisia kampanjoita käyttäjille. 

Kulujen huomioiminen on olennaisen tärkeää, sillä ne vaikuttavat suoraan sijoittamisesta saataviin tuottoihin. Tämä näkökulma korostuu aina sitä mukaan, mitä aktiivisempaa treidaaminen on. Jos taas tavoitteenasi on hodlata kryptoja pitkään, kaupankäyntiin liittyvät kulut eivät ole sinulle niin merkityksellisiä.

Sijoita ainoastaan luotettavien kryptopörssien kautta

Luotettavuus on erikoisasemassa silloin, kun puhutaan suurista rahamääristä. Kryptomaailma on valitettavasti tunnettu monista huijauksista, joten varovaisuus kannattaa aina. 

Vertailemalla pörssejä ja niiden taustalla toimivia henkilöitä ja turvallisuuskäytäntöjä voi välttää helpommin epäluotettavia toimijoita. Huomiota kannattaa kiinnittää myös sen asiakkaiden palautteisiin.

Älä pidä liikaa varoja yhden kryptopörssin alustalla – suosi omaa kryptolompakkoa!

Historian saatossa on nähty useita tapauksia, joissa kryptopörssi on mennyt konkurssiin ajoittain epäselvissäkin olosuhteissa. Negatiiviset uutiset aiheuttavat helposti sijoittajien joukkopaon, jolloin tuloksena saattaa olla hallitsematon syöksykierre ja lopulta konkurssi.

Yksi usein mainittu riski liittyykin siihen, missä sijoittajat säilyttävät tokeneitaan. Vaikka kryptopörssit ovat loistavia paikkoja käydä kauppaa ja tallettaa varoja, niiden keskitetty luonne voi aiheuttaa huolenaiheita monille varsinkin silloin, jos ongelmia alkaa ilmestymään.

Tämän takia on tärkeää harkita varojen hajauttamista useampaan kryptopörssiin. Hajauttamalla varojaan sijoittajat voivat suojata itseään monilta riskeiltä ja samalla hyödyntää eri pörssien palveluita ja mahdollisuuksia. 

Jos meinaat laittaa paljon rahaa kiinni kryptoihin, silloin kannattaa ehdottomasti siirtyä käyttämään omaa kryptolompakkoa. Kaikista turvallisin vaihtoehto on erillinen fyysinen kylmälompakko, joka on käytännössä USB-tikku. Verkosta irroitettua kryptolompakkoa ei voi kovinkaan helposti murtaa, joten varasi ovat turvassa siinä.

Tee vertailuja listattujen kryptovaluuttojen osalta – löytyykö riittävästi altcoineja?

Kryptojen kohdalla puhutaan yleensä Bitcoinista tai Ethereumista, mutta altcoinit ovat myös kryptomarkkinoilla erittäin tärkeässä asemassa. Monet sijoittajat ovat itse asiassa tehneet suurimmat voitot nimenomaan niiden kanssa, koska parhaillaan ne voivat tuoda jopa kymmentuhansittaisia tuottoja.

Altcoineista puhutaan käytännössä silloin, kun puhutaan jostain muista kryptoista kuin Bitcoin tai Ethereum. Yleensä ne on luotu erilaisilla tavoitteilla ja ominaisuuksilla kuin Bitcoin, mutta osa niistä on myös sen melko suoria markkinajohtajien kilpailijoita. 

Kryptopörssin monipuolinen altcoin-tarjonta on tärkeässä asemassa sijoittajille useista syistä. Monipuolinen altcoin-valikoima mahdollistaa sijoittajalle laajemmat mahdollisuudet hajauttamiseen. Vaikka kryptomarkkinat ovat tunnetusti erittäin volatiilisia, kaikki kryptovaluutat eivät välttämättä liiku samansuuntaisesti tai samaan tahtiin.

Monet altcoinit on suunniteltu ratkaisemaan erityisiä ongelmia tai tarjoamaan uusia ominaisuuksia, joita Bitcoin ei kata. Tämä voi tarkoittaa parempaa skaalautuvuutta, yksityisyyttä tai jopa erilaisia sovelluksia, jotka suunnataan suurelle yleisölle. Sijoittajalle tämä avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin ja potentiaalisiin voittoihin.

Monipuolinen altcoin-tarjonta kertoo myös pörssin likviditeetistä. Aktiivinen kaupankäynti monilla eri altcoineilla tarkoittaa yleensä, että pörssi aktiivinen ja sillä on likviditeettiä.

Monipuolinen ja laadukas käyttökokemus helpottaa treidaamista

Käyttökokemusta ei kannata koskaan aliarvioida, koska se kätkee sisäänsä niin paljon asioita. Kryptopörssejä käyttäessä käyttökokemus voi olennaisesti vaikuttaa paitsi sijoittajan päivittäiseen kaupankäyntiin, myös hänen luottamukseensa kyseisestä pörssiä kohtaan.

Selkeä ja helposti ymmärrettävä käyttöliittymä voi auttaa sijoittajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä hetkessä. Hyvä käytettävyys laskee virheiden todennäköisyyttä, mikä tekee sijoittamisesta huomattavasti mielekkäämpää. 

Käyttäjäystävällinen alusta voi merkittävästi vähentää väärinkäsityksiä, jotka maksavat sijoittajan näkökulmasta selvää rahaa.

Nykyään kaikki parhaat ja laadukkaimmat kryptopörssit tukevat myös mobiililaitteita. Tämä alkaa olemaan monien käyttäjien mielestä itsestäänselvyys, koska yhä useampi ihminen sijoittaa nimenomaan joko älypuhelimen tai tabletin kautta.

Kryptovaluuttoihin sijoittamisen riskit – yhteenveto


Sijoittamiseen liittyy paljon riskejä ja se on täynnä kompastuskiviä, joita varsinkin kryptoihin sijoittamisessa riittää. Varsinkin sijoittamisen alkutaipaleella voi helposti tehdä virheitä, jotka saattavat maksaa rahaa. Oppirahojen maksaminen kuuluu lähes kaikkien sijoittajien elämään, joten se ei mitenkään vieras ilmiö.

Yksi yleisimmistä virheistä on hajautuksen puute. Kryptovaluutoissa on tunnetusti korkea volatiliteetti, jonka takia hajauttamisen merkitys kasvaa entisestään. Alussa varsinkin kannattaa suosia tunnetuimpia ja luotetuimpia kryptovaluuttoja, joiden rinnalle hankkia myöhemmin potentiaalisia altcoineja.

Myös kryptoihin liittyvät tiedonlähteet kannattaa hajauttaa. Tietoa on hyvä hankkia paljon eri lähteistä ja tutustua tarkoin erilaisten omaisuuserien ja sijoituskohteiden lainalaisuuksiin. 

Nykyään verkosta voi löytää kaiken tasoista tietoa, ja monet lähteet perustuvat markkinointiin. On myös tärkeää huomata, että kryptovaluuttojen asiantuntijat ja sijoittamisessa käytettävät työkalut saattavat tehdä virheitä.

Varsinkin aloittelevien sijoittajien kannattaa välttää ottamasta liian suuria riskejä. Riskitasot ovat tuolloin korkeimmillaan, joten silloin kannattaa keskittyä lähinnä oppimiseen ja mahdollisimman varmaan sijoittamiseen.

Muita yleisiä virheitä ovat puutteellinen tieto sijoituskohteen taustalla olevasta yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä, ymmärtämättömyys sijoitettavien omaisuuserien erityispiirteistä sekä ylenpalttinen kaupankäynti, mikä voi johtaa korkeisiin kustannuksiin ja liian suuriin riskeihin.

Kun nämä kaikki tekijät ottaa huomioon ja pyrkii sijoittamaan kryptoihin pitkäjänteisesti, tulokset ovat yleensä silloin parhaimmillaan. 

UKK

Mitkä ovat yleisimmät virheet, joita aloittelijat tekevät sijoittamisessa?

Yleisimmät virheet ovat tiedon puute, vähäinen ymmärrys eri kryptovaluuttojen luonteesta ja liian suurten riskien ottaminen.

Miksi kryptovaluuttoihin sijoittaminen voi olla erityisen haastavaa?

Kryptovaluutat ovat vielä melko uusi ilmiö markkinoilla, joten niihin liittyy paljon erilaisia riskejä. Näitä ovat esimerkiksi sääntelyyn liittyvät ongelmat sekä kryptojen korkea volatiliteetti.

Mitä on tärkeää muistaa, kun etsii tietoa kryptoista?

On tärkeää lukea kryptoista monista eri lähteistä ja koota tätä kautta mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva mielenkiintoisista projekteista, jotta oma tietämys ei jäisi liian yksipuolisen informaation varaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *