Polkadot kurssi – onko kasvua odotettavissa?

Polkadot

Polkadot kurssi on ollut parhaimmillaan reilusti yli 50 dollaria, joten kyseessä on varsin lupaava kryptoprojekti. Sen taustalla toimii Gavin Wood, joka on ollut sitä aikaisemmin perustamassa Ethereumia. Näin ollen projektin taustalla on paljon osaamista ja tietoa siitä, miten luoda menestyvä kryptoprojekti.

Tämä kryptovaluutta on kokonainen ekosysteemi, jonka pääasiallinen funktio on pyrkiä luomaan sellainen alusta, jonka kautta eri lohkoketjut voi yhdistää toisiinsa. Se pyrkii lähestymään kryptomarkkinoita täysin erilaisella näkökulmalla kuin suurin osa muista kryptoista.

Polkadot
Polkadot hintaennuste– onko kasvua odotettavissa?
Polkadot hintaennuste on vaikea tehdä tarkalleen, koska siihen vaikuttaa niin monet asiat. Tämä projekti vaikuttaa kuitenkin niin lupaavalta,…

Mikäli olet kiinnostunut tästä projektista ja se vaikuttaa sinusta mielenkiintoiselta, kannattaa lukaista tämä artikkeli. Kerromme kaiken tarvittavan tähän kryptoon liittyen. Luettuasi artikkelin olet paljon valmiimpi tekemään päätöksiä siitä, kannattaako tähän sijoittaa oikeaa rahaa vai ei.

Polkadot kurssi – projektin tausta ja visio esittelyssä

Polkadot on ainutlaatuinen kryptovaluuttoihin liittyvä protokolla, jonka tavoitteena on luoda silta eri lohkoketjujen välille. Tämä tarkoittaa sitä, että se toimii rajapintana eri lohkoketjujen välillä, jolloin esimerkiksi erilaisten kryptovaluuttojen vaihdanta helpottuu huomattavasti. 

Polkadotin alkuperäinen kehittäjä on tohtori Gavin Wood, joka on ollut yksi avainhenkilöistä myös Ethereumin luomisessa ja kehittämisessä. Hän toimi sitä ennen Microsoftilla, mutta lähti sieltä aikoakseen keskittyä kryptoihin. Ethereumin perustamisen jälkeen Wood perusti Parity Technologies -nimisen ohjelmistokehitysyhtiön, minkä jälkeen vuorossa oli Polkadotin perustaminen vuonna 2017.

Polkadotin idea ja visio määriteltiin Woodin määrittelemässä white paper -dokumentissa, joka julkaistiin marraskuussa 2016. Siinä hahmoteltiin ideaa siitä, että useat lohkoketjut voivat elää rinnakkain ja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tämä malli poikkesi merkittävästi silloin vallitsevasta käsityksestä lohkoketjujen toimintamallista.

Tätä kryptoalustaa alettiin tosissaan muodostamaan vuodesta 2017 lähtien. Projekti rahoitettiin onnistuneen ennakkomyynnin kautta, joka tapahtui samana vuonna. Sen puitteissa kerättiin noin 144 miljoonaa dollaria, joka oli varsin hyvä pesämuna projektin jatkokehittelyä varten. 

Seuraava merkittävä virstanpylväs saavutettiin keväällä 2020, jolloin ensimmäinen lohko eli niin sanottu genesis lohko muodostettiin. Tätä seurasi monien muiden merkittävien ominaisuuksien julkistaminen, mikä laittoi projektin todella liikkeelle.

Polkadotin ainutlaatuinen arkkitehtuuri ja lähestymistapa mahdollisti sen, että sitä kohtaan kohdistettiin suurta mielenkiintoa. Tämä johti taas siihen, että sen ekosysteemiin on lisätty paljon erilaisia projekteja. Alustan yksi suurimpia vahvuuksia on se, että sille voidaan kehittää paljon käyttötapauksia, joten se on hyvin skaalautuva kryptoprojekti.

Alustalla on paljon keskitetty siihen, että yhteisölle on annettu paljon valtaa. Kaikilla DOT-tokenin omistajilla on mahdollisuus vaikuttaa verkon tulevaan kehitykseen ja päivityksiin. Hallintomalli on hajautettu, mikä luo siitä erittäin yhteisöystävällisen projektin.

Tähän mennessä parhaat ajat kryptoalustalla oli vuonna 2021, jolloin Polkadot kurssi oli suurimmillaan. Kaikkien aikojen korkein kurssi saavutettiin tuolloin, jolloin sen arvo oli 55 dollaria.

Nykyään Polkadot on onnistunut nousemaan merkittäväksi toimijaksi kryptomarkkinoilla. Tämä johtuu pääosin siitä, että sillä on ainutlaatuinen lähestymistapa lohkoketjuja kohtaan. Muita suoria kilpailijoita sillä ei ole, sillä suurin osa kryptoprojekteista on puhtaasti valuuttoihin keskittyviä.

Polkadot teknologia tarkastelussa – miten se eroaa muista kryptovaluutoista?

Polkadot on ehdottomasti yksi monimutkaisimmista kryptovaluutoista, mikä on samalla sen vahvuus ja heikkous. Vahvuus se on siinä mielessä, että sillä pystytään tekemään paljon erilaisia asioita, joten kyseessä on paljon muutakin kuin pelkkä kryptovaluutta. Suurin heikkous on taas siinä, että sen kokonaisvaltainen ymmärtäminen vaatii myös teknologista osaamista.

Tässä mielessä se kuuluu samaan kategoriaan esimerkiksi Ethereumin kanssa, mikä on sinänsä ymmärrettävää, kun miettii Gavin Woodin taustoja. Tämän kryptoprojektin toimintaa ei voi avata ilman, ettei se vilisisi teknologisia termejä. Jos ymmärrät teknologiaa ja siihen liittyviä termejä, projektista saa paljon paremman käsityksen. 

Polkadot on nähty usein Ethereumin suorana kilpailijana, mikä ei sinänsä ole suurikaan ihme. Onhan Gavin Wood myös Ethereumin yksi perustajista, joten jollakin tapaa nämä kaksi merkittävää kryptoprojektia varmasti muistuttavat toisiaan.

Polkadot-verkko sisältää päälohkoketjun, jota kutsutaan nimellä Relay Chain. Sen lisäksi verkossa on käyttäjien luomia rinnakkaisia ketjuja, jotka taas tunnetaan parachains-ketjuina. Niiden välille on muodostettu rajapinta, joka mahdollistaa tiedon liikuttamisen näiden useiden lohkoketjujen välillä.

Juuri tämä tekniikka mahdollistaa sen, että Polkadotin oman lohkoketjun kautta voidaan yhdistää eri kryptovaluuttoja toisiinsa. Tämä voi koitua ratkaisevaksi tekijäksi tulevaisuudessa, sillä voi olla hyvinkin mahdollista, että markkinoilla toimii useita erilaisia kryptoja samaan aikaan.

Ekosysteemissä käytetään proof-of-stake-konsensusmekanismia, jolla turvataan verkon toiminta, varmistetaan rahansiirrot sekä luodaan ja jaetaan uusia DOT-tokeneita. Tässä kohdin se eroaa esimerkiksi Bitcoinista, joka taas käyttää proof-of-work-algoritmia.

Validaattorit ovat erittäin tärkeässä asemassa Polkadotin ekosysteemissä. He nimittäin tekevät suurimman osan työstä, mikä on teknisesti vaativaa ja vaatii myös sitoutumista. Jotta käyttäjä voi tulla validaattoriksi, hänen täytyy ylläpitää nodea eli solmua, joka toimii palvelimena. 

Se vaatii myös sen, että käyttäjä steikkaa suuren määrän DOT-tokeneita. Palkkioksi tästä toiminnasta saa sen, että validaattorilla on oikeus vahvistaa rahansiirtoja, lisätä uusia lohkoja ja sitä kautta ansaita lisää DOTeja. Validaattori joutuu aina ottamaan myös riskejä, koska hänellä on mahdollisuus menettää tokeneita, mikäli toiminnassa havaitaan puutteita tai epärehellisyyttä.

Polkadot kurssi – tokenomia ja tokeneiden tarjonta

Alun perin tämä kryptoprojekti potkaistiin käyntiin ennakkomyynnin avulla. Sen ICO tapahtui lokakuussa 2017 ja onnistui keräämään yli 145 miljoonaa dollaria, joten sitä voi pitää erittäin hyvin onnistuneena tapahtumana.

DOT:n alkuperäisestä kokonaistarjonnasta jaettiin puolet kahdessa erässä julkisille ja yksityisille sijoittajille. Kokonaismäärä oli tuolloin 10 miljoonaa tokenia, joten 2,25 miljoonaa meni julkisille sijoittajille ja 2,75 miljoonaa yksityisille. Tuolloin yhden DOTin hinta oli 28,80 dollaria, joten hinta oli suhteellisen kova.

Ennakkomyynnissä tokenien määrät olivat kohtalaisen alhaiset, kun niitä verrataan alustan kokonaismäärään, joka on tällä hetkellä hieman yli 1,3 miljardia tokenia. Tämän artikkelin kirjoittamishetkellä kierrossa olevien kolikoiden määrä oli 1,185 miljardia, joten lähestulkoon kaikki tokenit ovat nykyään kierrossa.

Polkadot-tokenilla eli DOT:lla on kaksi päätoimintoa sen verkossa. Ensinnäkin se on hallintotoken, joka antaa sen omistajille mahdollisuuden vaikuttaa protokollan tulevaisuuteen äänestysten kautta. Toinen merkittävä käyttötapaus on steikkaaminen, jolloin sijoittajan varat lukitaan ekosysteemiin, jolloin ne tuottavat likviditeettiä ekosysteemille. 

DOT-tokenia voidaan ostaa ja myydä kryptopörsseissä, joten se on vapaasti kaikkien ostettavissa. Näin voit helposti ostaa sitä esimerkiksi Coinbasen tai Binancen kautta.

DOT toimii protokollan hallintatokenina ja sitä voidaan käyttää panostamiseen verkon turvaamiseksi tai uusien ketjujen liittämiseksi.

Polkadotin käyttötapaukset – onko sillä tulevaisuudessa käyttöä?

Keskeisin Polkadotin käyttötapaus on se, että on kehitetty yhdistämään erilaiset lohkoketjut toisiinsa, mikä on samalla sen keskeisin käyttötapaus. Sillä on kuitenkin laaja joukko erilaisia käyttötarkoituksia, jotka ulottuvat paljon tavallisen kryptovaluutan tuolle puolen.

Yksi merkittävä käyttötapaus Polkadotille löytyy hajautetusta rahoituksesta eli DeFi:stä. Polkadotin ainutlaatuinen ominaisuus pystyä luomaan rajapintoja eri DeFi-protokollien välillä mahdollistaa sille paljon asioita. Esimerkiksi hajautetut pörssit, lainaamiseen tarkoitetut alustat sekä muut kryptovaluuttojen palvelut voivat toimia yhdessä siten, että niiden järjestelmät keskustelevat toistensa kanssa.

Tähän liittyy myös se, että Polkadot-verkko pystyy keräämään tietoa eri lähteistä, jotka on pystyttävä validoimaan ja varmentamaan. Sallimalla eri lohkoketjujen jakaa ja varmentaa tietoja erilaiset järjestelmät voivat keskustella toistensa kanssa. Tämä taas lisää niiden läpinäkyvyyttä ja turvallisuutta.

Alusta mahdollistaa NFT-kauppapaikoille sen, että se mahdollistaa niiden liikkumisen eri lohkoketjujen välillä. Tämä taas mahdollistaa yhtenäisemmän markkina-alueen luomisen tälle digitaaliselle omaisuuseriäle. Esimerkiksi taiteilijoilla on paremmat mahdollisuudet luoda ja hyödyntää näitä ominaisuuksia ja tätä kautta ansaita rahaa taiteestaan.

Lisäksi Polkadot mahdollistaa uudenlaisten ja muokattujen lohkoketjujen luomisen, jotka tunnetaan nimellä parachains. Näitä voidaan muokata siten, että ne tukevat jotain tiettyä käyttötapausta. Esimerkiksi videopelien osalta voidaan tukea sellaisia toimintoja, joissa pelaajan henkilöllisyys varmennetaan.

Alusta voi luoda siltoja muihin lohkoketjuihin, mikä mahdollistaa yhteentoimivuuden jopa sellaisten kanssa, jotka eivät ole osa Polkadot-ekosysteemiä. Tämä ominaisuus asemoi Polkadotin keskeiseksi yhteenliittymäksi, joka yhdistää useita ekosysteemejä toisiinsa. Näin tulevaisuudessa on mahdollista luoda täysin uudenlaisia järjestelmiä lohkoketjuihin liittyen.

Polkadotin monipuolinen teknologia taipuu moneen eri asiaan, mikä mahdollistaa sille erilaisia käyttötapauksia loputtomasti. Koska sen avulla voidaan parantaa DeFi- ja NFT-transaktioita sekä niihin liittyviä palveluita sekä luoda rajapintoja eri lohkoketjujen välillä, sen Polkadot kurssi tulevaisuuden kannalta vaikuttaa varsin hyvältä.

Polkadot kurssi – ota sääntely ja riskit huomioon

Polkadotin sääntely riippuu paljolti siitä, missä alueilla tai maissa sitä käytetään. Kansainvälinen sääntely kehittyy jatkuvasti, joten asiat saattavat muuttua nopeastikin. On syytä huomata, että tämän artikkelin kirjoitushetkellä ei ole olemassa erityisiä säännöksiä, joilla säänneltäisiin sen toimintaa.

Kryptovaluuttojen sääntely on yleisesti ottaen monimutkainen ja monitahoinen asia. Eri maat ovat omaksuneet erilaisia kantoja kryptovaluuttoihin. Joissakin paikoissa kryptovaluutat on otettu hyvin vastaan, kun taas toisaalla lähestymistapa on ollut varovaisempi tai jopa vihamielinen. Osassa maista on otettu käyttöön tiukkoja säännöksiä tai suoranaisia kieltolakeja.

Polkadotin etu on siinä, että se toimii alustana, joka helpottaa uusien lohkoketjujen luomista ja niiden yhdistämistä. Tämä ainutlaatuinen ominaisuus tarkoittaa sitä, että se ei suoraan käsittele rahoitustoimia tai hallinnoi varoja. Se kuitenkin tukee tällaisten toimintojen taustalla olevaa järjestelmää, mikä tekee sen säätelystä jonkin verran monimutkaisen.

Esimerkiksi sen päälle rakennetut DeFi-alustat saattavat joutua noudattamaan erilaisia finanssialan säädäntöjä, jotka ovat samanlaisia kuin perinteisillä finanssilaitoksilla. Näihin saattaa liittyä vaatimus KYC-prosessista ja rahanpesua koskevien säännösten eli AML-pykälien noudattamisesta.

Koska lohkoketjuteknologia ja kryptovaluutat tulevat yhä suositummiksi, kansainväliset sääntelyelimet pyrkivät kehittämään kansainvälisiä sääntelyyn liittyviä lakeja. Nämä standardit saattavat vaikuttaa kryptoalustojen toimintaan ja käyttöön, joten Polkadotin kannalta niiden kehittymistä kannattaa seurata.

Koska kyseessä on kryptoprojekti, siihen sijoittaminen on erittäin riskialtista. Kryptomarkkinat ovat perinteisesti olleet erittäin korkean volatiliteetin kauppapaikka, jossa kurssit vaihtelevat nopeasti. Tämän takia kannattaa sijoittaa vain sellaista rahaa, jonka on myös valmis menettämään.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, ettei Polkadotiin tällä hetkellä kohdistu erityisiä säännöksiä, jotka rajoittaisivat sen toimintaa. Tämä voi toki vaihdella aina sen mukaan, millä alueella toimitaan. Lisäksi tulevaisuudessa sääntely saattaa muuttua, joten tilannetta on hyvä seurata tarkasti. 

Polkadot kurssi – yhteisön merkitys ja lähteet

Polkadot on Web3 Foundationin projekti, joka on sveitsiläinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Se tilaa varsinaisen osaamisen kryptoprojektin kehittämistä varten Parity Technologiesilta, joka hoitaa Polkadot-verkon kehittämistä ja ylläpitoa.

Web3 Foundation tehtävänä on edistää toimivan ja käyttäjäystävällisen hajautetun verkon kehittämistä. Se pyrkii hoitamaan ja edistämään sellaisia  teknologioita ja sovelluksia, jotka käyttävät hyväkseen hajautettujen verkkosovellusten ja niihin liittyvien protokollien kehittämistä. Näihin kuuluu myös Polkadot, sillä säätiö perustettiin Gavin Woodin toimesta, joka on myös Ethereumin ja Polkadotin avainhenkilöitä.

Toisin sanoen sillä on ollut merkittävä rooli Polkadotin edelleen kehittämisessä ja nostamisessa yhdeksi suurimmista kryptoprojekteista, joita on tällä hetkellä markkinoilla.

Yhteisöön kuuluu myös luonnollisesti sijoittajat ja kaikki DOT-tokenien haltijat, sillä heillä on mahdollisuus osallistua myös siihen, mihin suuntaan projektia lähdetään viemään. Täytyy muistaa, että DOT-token on myös hallintotoken, jonka avulla voi ottaa osaa äänestyksiin.

Sijoittajat näkyvät ekosysteemissä myös siten, että he osallistuvat hallinnon lisäksi myös sosiaalisen median kautta käytävään keskusteluun, joka koskee Polkadotia. 

Ekosysteemin kannalta tärkeitä hahmoja ovat myös validaattorit ja nominointiin liittyvät käyttäjät.  Siinä missä validaattorit tuottavat uusia lohkoja lohkoketjuun, nominaattorit valitsevat luotettavia validaattoreita ja tätä kautta tarkkailevat heidän toimintaansa. Molemmat saavat tehdystä työstä palkkioksi DOT-tokeneita, mikä motivoi heitä jatkamaan toimintaansa.

Yhteistyökumppanit luonnollisesti ovat myös tärkeä osa Polkadot-yhteisöä. Yritykset ja organisaatiot tekevät yhteistyötä Polkadotin kanssa hyödyntääkseen sen teknologiaa ja osallistuakseen sen kehitykseen. Nämä kumppanuudet luovat Polkadotille erilaisia käyttötapauksia ja pitävät sen ekosysteemin monimuotoisena.

Mikäli haluat saada lisätietoa tähän projektiin liittyen, Polkadotin virallinen verkkosivusto on luonnollisesti paikka, josta voi saada luotettavaa tietoa. Sen lisäksi kannattaa tarkkailla GitHubia, Redditiä, Twitteriä ja Discordia, jotka toimivat yhteisön ensisijaisina viestintäkanavina. Ne edistävät keskustelua, yhteistyötä ja tietojen jakamista yhteisön jäsenten kesken. Yhteisö tunnetaan erityisesti teknisestä asiantuntemuksestaan ja avoimuudestaan uusille tulokkailla. Tietoa on täten saatavilla varsin mukavasti, joten siihen kannattaa perehtyä ennen sijoittamista.

Polkadot kurssi – yhteenveto

Polkadot on kryptoihin liittyvä protokolla, joka mahdollistaa minkä tahansa tietokannan, dataliikenteen tai varallisuuden siirtämisen eri lohkoketjujen välillä. Yhdistämällä useita lohkoketjuja ja mahdollistamalla niiden keskustelemisen toistensa välillä Polkadot pyrkii luomaan turvallisuutta ja skaalautuvuutta kryptovaluuttojen välille. 

Polkadotin tavoite on, että eri lohkoketjut voivat elää rinnakkain ja olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, minkä Wood määritteli alkuperäisessä white paper -dokumentissa. Näin sillä vaikuttaa olevan melko lupaava tulevaisuus, sillä alustalle voi kehittää paljon erilaisia käyttötapauksia.

Alutan päälle on esimerkiksi mahdollista rakentaa DeFi-palveluita, mikä varmasti kiinnostaa monia sijoittajia. Samoin sen lohkoketjuun voidaan yhdistää parachain-lohkoja, jotka voidaan valjastaa tukemaan erilaisia käyttötarkoituksia.

Kaiken kaikkiaan Polkadotia voidaan pitää uuden ajan kryptovaluuttana, koska se on paljon muutakin kuin pelkkä kryptovaluutta. Tässä mielessä Polkadot kurssi voi nousta vielä paljonkin, mikä kryptovaluutat omaksutaan vielä suuremman yleisön toimesta.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Polkadotin tarkoitus?

Polkadotin tavoitteena on luoda rajapinta eri lohkoketjujen välille. Tämä helpottaa huomattavasti erilaisten kryptovaluuttojen vaihdantaa ja niihin liittyvien sovellusten tekemistä

Kuka on Polkadotin alkuperäinen kehittäjä ja mikä on hänen taustansa?

Polkadotin alkuperäinen kehittäjä on tohtori Gavin Wood, joka on ollut yksi avainhenkilöistä myös Ethereumin luomisessa ja kehittämisessä. Hän toimi sitä ennen Microsoftilla, mutta lähti sieltä keskittyäkseen kryptovaluuttoihin.

Millä tavalla Polkadotin teknologia eroaa muista kryptovaluutoista?

Polkadot sisältää päälohkoketjun, nimeltä Relay Chain, ja käyttäjien luomia rinnakkaisia ketjuja, joita kutsutaan parachains-ketjuiksi. Tiedon liikuttaminen näiden useiden lohkoketjujen välillä mahdollistetaan rajapinnan avulla.

Mitkä ovat Polkadotin merkittävät käyttötapaukset?

Polkadotilla on laaja joukko erilaisia käyttötarkoituksia, jotka käsittävät paljon muutakin kuin pelkkänä kryptovaluuttana olemisen. Yksi merkittävä käyttötapaus on hajautettu rahoitus eli DeFi-palvelut, jossa se voi luoda yhteyksiä eri DeFi-protokollien välillä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *